November 2023

Samhälle  | 2023-11-07

Däck och batterielektriska bilar – Anpassade däck och däcktillverkarnas strategier

I förra nyhetsbrevet om däck beskrev vi några målkonflikter i design av däck till batterielektriska bilar (BEV) [1]. Bland annat kan högre fordonsvikt och mer vridmoment leda till ökat däckslitage, men körbeteende har också en stor påverkan. Däck kan även påverka räckvidden och ljudnivån. I dagens nyhetsbrev går vi igenom hur däcktillverkarna har svarat upp […]

Samhälle  | 2023-11-02

Försäljningen av elbilar

Det har kommit nya data om försäljningen av laddbara bilar. Ökningen är markant, men det finns tecken på avmattning. Vi sammanfattar och gör nedslag i Europa, Storbritannien, USA, Kina och Japan. Laddbara bilar ökar 35 procent i år Enligt Bloomberg kommer det registreras ungefär 14 miljoner laddbara personbilar i hela världen i å  [1]. Det […]

Oktober 2023

Samhälle  | 2023-10-31

Hur amerikanska bilarbetare och samhällen förhåller sig till elfordon

Elfordon händer. Flera styrmedel i länder, som till exempel USA, driver på utvecklingen. Få studier har dock analyserat konsekvenser och attityder  hos de som traditionellt har arbetat inom fordonsindustrin. Det finns till exempel en oro i USA att övergången till elfordon kan skapa mer tillfälliga och lägre betalda arbeten än de traditionella. En ny artikel […]

Fordon  | 2023-10-27

Däck och batterielektriska bilar – Slitage, grepp och energiförbrukning

Däck är en fordonskomponent som ofta förbises, detta trots dess kritiska påverkan på vägegenskaper. De negativa konsekvenserna i form av partikelutsläpp från däck har dock aktualiserats på senare tid. För cirka ett år sedan skrev omEV om en uppmärksammad avhandling som berörde skillnader i däckpartikelutsläpp mellan elfordon och förbränningsmotorfordon [1]. För cirka en vecka sedan […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2023-10-25

Mer elnät behövs enligt IEA

Förnyelsebart byggs ut snabbt. En svaghet i hela transitionen börjar dock bli tydligare. Det investeras för lite i elnät globalt [1-8]. IEA har i en ny rapport “Electricity Grids and Secure Energy Transitions” sammanställt nuläget, kostnader, frågeställningar och lösningar [1,2]. De har också presenterat resultatet i en webbsändning [3]. Vad som måste ske är 80 […]

Samhälle  | 2023-10-23

Hasslerutredningen, nyhetsbrev och podd: Skrota 70 %-målet, sätt elektrifieringsmål, inför utsläppshandel där vägbränslen ingår

John Hassler har presenterat sin utredning om hur Sverige bör anpassa sin klimatpolitik efter EU:s lagstiftning. Hassler vill skrota det svenska målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från transporter. Det kan ersättas med ett elektrifieringsmål. Han förordar ett nytt svenskt handelssystem för vägbränslen och uppvärmning. Utredningen vill också ha mer laddinfrastruktur, bättre elnät och stöd […]

Samhälle  | 2023-10-18

Kryphål i IRA ökar leasingandelen för laddbara personbilar i USA

Inflation Reduction Act (IRA) som beslutades år 2022 är en enorm amerikansk industrisatsning, där förnyelsebar energi, tillverkning och andra klimatrelaterade investeringar är i fokus. I dagens nyhetsbrev kan vi rapportera om ett kryphål i IRA som gör att utländska biltillverkare kan dra nytta av IRA genom leasing. Men först kan det vara bra men en […]

Samhälle  | 2023-10-17

Euro 7: Miljöutskottets position. Partiklar från däck.

Vi skrev nyligen om Europeiska rådets ståndpunkt om att införa nya avgaskrav euro 7 i EU [1]. Rådet gav sin syn på EU-kommissionens förslag från 2022. Nu har även parlamentets miljöutskott presenterat sin ståndpunkt. Dagens nyhetsbrev sammanfattar, och funderar också på hur frågan om däckslitage kan påverka branschen. Parlamentets miljöutskott har beslutat sin ståndpunkt I […]

Samhälle  | 2023-10-16

Korta kurser inom elektroteknik och evenemang

Korta kurser inom elektroteknik Idag är sista dagen att söka korta kurser inom elektroteknik. Högskolan Väst och Uppsala universitet möter industrins kompetensbehov med kurser på avancerad nivå anpassade för yrkesverksamma ingenjörer. De korta kurser inom elektroteknik är utvecklade tillsammans med industrin. Kurserna är designade för att du ska kunna studera parallellt med ditt jobb. De […]

Samhälle  | 2023-10-13

Arbetstillfällen och tillverkning av elfordon i USA

Det påstås ibland att övergången till elfordon innebär färre arbetstillfällen i ett land. Detta argument baseras vanligtvis på att elbilar har färre komponenter, vilket skulle innebära ett mindre behov av arbetskraft. Citat från höga chefer i bilindustrin används som stöd. Den dåvarande chefen för Volkswagenkoncernen Herbert Diess sa 2019 att “The reality is that building […]