Oktober 2022

Samhälle  | 2022-10-28

Överenskommelse om 0 g CO2/km, men..

Igår kväll nådde Rådet och Europaparlamentet en provisorisk politisk överenskommelse om nya krav på koldioxidutsläpp för nya bilar och skåpbilar i EU [1-7]. Avtalet går nu till EU:s miljöministrar och Europaparlamentet för slutlig ratificering innan det blir lag. De kom överens om målen: 55 % minskning av CO2-utsläpp för nya bilar och 50 % för […]

Samhälle  | 2022-10-27

Andrahandsvärde för BEV – snabba svängningar och historiska data

De senaste årens leveransproblem för nya bilar och ett allmänt ökat intresse för laddbara bilar har bidragit till en ovanlig situation. Istället för att minska i värde har begagnade laddbara men även icke-laddbara bilar gått upp i värde i många länder. Dagens nyhetsbrev tittar på hur priserna för BEV:s har utvecklats i Sverige och på […]

Fordon  | 2022-10-25

Är cylindriska celler trendigt?

Tesla har sedan länge fokuserat på cylindriska celler. Tillsammans med Panasonic har de visat att cylindriska celler är något för BEV. Först var det 18650-celler, sedan kom 21700 och för två år sedan började vi alla prata om 4680-celler efter Tesla Battery Day 2020 [1]. Sedan dess har fler celltillverkare breddat sitt sortiment och bl.a. […]

Teknik  Samhälle  | 2022-10-21

Förslag till förenklad klimatdeklaration av batterier

En artikel i Science tar upp EU:s kommande förordning för batterier. Författarna befarar att kraven på att redovisa växthusgasutsläpp kan bli onödigt kostnadsdrivande. De föreslår en enklare modell som skulle kunna införas 2023. Kraven på koldioxidredovisning onödigt detaljerade Artikeln från i somras [1] är skriven av fem forskare och tekniker [2]. De har synpunkter på […]

Teknik  | 2022-10-20

Batteri: ’anod-fri’ battericell slår världsrekord

Under hösten släppte batteriföretaget Our Next Energy (ONE) nyheten att de tillverkat en prismatisk Li-joncell utan anod – och det med en energitäthet på över 1 kWh/L. Och detta i en cell helt utan vare sig nickel eller kobolt. ​ Senare i år ska BMW och ONE demonstrera en BMW iX där batteripacket innehåller denna […]

Teknik  Samhälle  | 2022-10-18

Tolv åtgärder för en hållbar värdekedja för batterier

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterade igår tolv åtgärder för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier [1,2]. Behov och tillgångar i Sverige för att etablera en hållbar batterivärdekedja, hinder och åtgärdsförslag är beskrivna i en 82-sidig rapport, som heter Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för […]

E-mobilitet  | 2022-10-12

Användarvänlig norsk laddinfrastruktur? 

460 000 batterielbilar fanns i Norge i slutet av 2021. Det är 16 procent av deras bilflotta. Marknadsandelen för batterielbilar var 65 procent 2021. Norge är självklar ledare i antal BEV (batterielbilar) per capita. Deras laddinfrastruktur har växt fram före de flesta andra länder och huvudsakligen drivits fram av olika aktörers individuella strategier och affärsmodeller. […]

Samhälle  | 2022-10-10

Riktade styrmedel krävs för klimatomställning

Enligt organisationen EEIST kommer klimatomställningen kräva globala investeringar i storleksordningen 10 000 miljarder kronor årligen från 2030 till 2050. Det förutsätter en massiv styrning mot mer innovation och strukturella förändringar. De styrmedel som dominerar idag klarar inte den omställningen. EEIST har analyserat vad som krävs. Brittisk ekonomorganisation tar fram nationella rekommendationer EEIST står för The Economics […]

E-mobilitet  | 2022-10-07

Resiliens i ett elektrifierat transportsystem – När krisen kommer (3 av 3)

I serien om resiliens för elektrifierade transporter har vi hittills tagit upp ett ökande beroende mellan elsystemet och transportsystemet och hur V2G och andra lösningar kan bidra till ökad resiliens. Dagens nyhetsbrev tar avstamp i vad som kan hända när krisen är ett faktum och vad som kan hända därefter. Flera utmaningar finns för att […]

E-mobilitet  | 2022-10-05

Resiliens i ett elektrifierat transportsystem – V2G och strategier för resiliens (2 av 3)

I första nyhetsbrevet i serien om resiliens beskrev vi hur sammanflätningen av elsystemet och transportsystemet skapar nya förutsättningar för resiliens. Bland annat måste störningar i elnätet beaktas i mycket större utsträckning än i ett bränslebaserat transportsystem, även om det även där finns ett beroende av fungerande elförsörjning. Integrationen av laddbara fordon i elsystemet kan även […]