April 2021

E-mobilitet  | 2021-04-29

Laddinfrastruktur i flerbostadshus

skrivet av Mats-Ola Larsson Diskussioner om laddinfrastruktur rör ofta snabbladdare längs trafikleder eller destinationsladdning vid arbetsplatser, pendelparkeringar och besöksmål. Detta är viktiga komplement. Men privatpersoners beslut om laddbil avgörs ofta av möjligheten att ladda vid hemmaparkeringen. Den typiske bilköparen vill kunna ladda där bilen normalt står parkerad, hyfsat bekvämt och till en kostnad man kan […]

E-mobilitet  | 2021-04-28

Värdekedjan laddinfrastruktur 2030 Europa

Laddinfrastruktur för personbilar fanns i princip inte för tio år sedan. Samtidigt som försäljningen av laddbara personbilar har ökat så har en värdekedjan för laddinfrastruktur byggts upp. Värdekedjan består av olika aktörer, tjänster som behöver göras och värden som skapas samt olika applikation inom laddning som t ex hemmaladdning, arbetsplatsladdning, destinationsladdning och publik laddning. Två […]

E-mobilitet  | 2021-04-27

Laddinfrastrukturvecka – EU utvärderar direktivet

Publik och privat laddinfrastruktur är en nödvändig del av ett laddbart transportsystem. OmEV kommer skriva om laddinfrastruktur den här veckan. Fokus är på lätta fordon, men vi återkommer snart till tunga fordon och deras frågor. Europeiska kommissionen anser att styrmedel och finansiering av laddinfrastruktur är en del av deras ansvar. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd […]

Samhälle  Fordon  | 2021-04-22

Eldrivna lastbilar evenemang och nyhetsbrev

Rekommenderat nyhetsbrev Drive to Zero Newsletter Drive to Zero är ett internationellt program som arbetar med accelerera utvecklingen inom zero- and near-zero-emission kommersiella fordon. Arbetet drivs av CALSTART i USA.  De har ett bra nyhetsbrev som ni kan prenumerera på här. Det kommer ut en gång i månaden och har fokus på eldrivna kommersiella fordon.  […]

Fordon  | 2021-04-21

AB Volvo: Försäljningsstart av tre nya helelektriska lastbilsmodeller samt 50 procent i Europa 2030

AB Volvo hade försäljningsstart av tre nya helelektriska tunga lastbilsmodeller igår. Serieproduktionen av de nya eldrivna modellerna för Europa inleds under andra halvan av nästa år (2022) [1,2]. AB Volvo berättade också att de numera har målet “To prove this, we have set the ambitious goal to have electric trucks account for half of our […]

Teknik  | 2021-04-20

Vätgas och lastbilar

Dagens brev är en sammanställning av nyheter och evenemang om vätgas och bränslecellslastbilar. Först tre tips om evenemang: 28 april. 09:00-10:30. Webbinarium: Vad driver utbyggnaden inom vätgas? Vätgasens roll i den svenska omställningen, en öde ö eller en del av energisystemet? Ett seminarium från Familjen Kamprads stiftelses projekt om vätgas i samhället. Linköpings Universitet och […]

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-16

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 2 av 2)

Dagens nyhetsbrev är del två av sammanställningen av litteraturstudien ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations” [1]. Vi lämnar nu marknadsandelar, tunga fordon och drivlinor för att istället fokusera på aspekterna 4 – 7: (4) Status för laddningsinfrastruktur med fokus på modellering av kravställning och ekonomi (5) Överblick på laddbara fordons […]

Teknik  | 2021-04-14

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 1 av 2)

Det är allt svårare att hänga med i den explosionsartade utvecklingen för laddbara fordon. Ett av de svåraste områdena att följa och syntetisera är forskningen. Då och då publiceras det dock bra litteraturstudier som sammanställer forskningsläget inom ett eller flera forskningsfält. I förra veckan skedde precis detta. 18 ledande forskare inom elektrifieringsområdet publicerade ”The rise […]

Fordon  | 2021-04-13

Rapporter och artiklar om eldrivna lastbilar

How to decarbonise long-haul trucking in Germany. An analysis of available vehicle technologies and their associated costs Miljöorganisationen Transport & Environment har räknat total cost of ownership (TCO) och systemkostnader för de teknologierna som kan sänka koldioxidutsläppen radikalt från fjärrtransporterna i Tyskland. Slutsatsen är att givet antaganden, plausibel marknadsutveckling och trolig kostnadsreduktion så kan batteridrivna […]

Teknik  | 2021-04-08

Toyota och batterier

Toyota har länge tryckt på att nyckeln till elbilar är batterier och batteriproduktion. Dock har Tesla och andra elbilstillverkare lyckats med att tillverka hundratusentals elbilar. Varför har inte Toyota lyckats? Samtidigt som Toyota är i framkant när det gäller allt inom ’automotive’ gör de heller ingenting förhastat. De dominerar HEV-marknaden och har samtidigt har de […]