Oktober 2022

E-mobilitet  | 2022-10-04

Resiliens i ett elektrifierat transportsystem – Nya beroenden och möjliga störningar (1 av 3)

Under en längre tid har transportsystemets olika delar blivit alltmer effektiva och synkroniserade med allt lägre transportkostnader som följd [1]. Det finns dock andra funktioner för transporter än hög effektivitet och låg kostnad. Många kritiska samhällsfunktioner kräver transporter av gods och människor för att klara sitt uppdrag, vilket även ska fungera i krissituationer. Frågan kring […]

September 2022

Samhälle  | 2022-09-30

Blir det högre halter av partiklar med fler elfordon?

I fredags publicerades en avhandling som fick viss uppmärksamhet. Budskapen i media var att fler elbilar ger sämre stadsluft. Stämmer medielarmen? Vi har tittat på rapporten och pratat med forskaren. Avhandlingen beräknar effekter på hälsan av elbilar och cykling Avhandlingen är gjord av Hedi Kriit på Umeå universitet. Hon är forskare i folkhälsovetenskap med inriktning […]

Samhälle  | 2022-09-29

Antal arbeten i energisektorn samt utbildningsinsatser

Energisektorn sysselsätter 65 miljoner människor världen över och står för 2 procent av den globala sysselsättningen enligt en ny rapport från IEA [1]. Då inkluderar IEA fordonstillverkning i energisektorn. Clean Energy-sektorn var ungefär hälften av sysselsättningen 2019. Det beror på en stor tillväxt av nya projekt som byggs [1]. Clean Energy är, enligt IEA, till […]

Samhälle  | 2022-09-27

Tips på evenemang och konferenser

Vi som arbetar på redaktionen har en gemensam konferens/event-kalender för vårt bevakningsområde. Den kalendern är offentlig. Nu har vi uppdaterat kalender så att händelserna under hösten 2022 och 2023 är med. Om ni vill se kalendern via er browser så klicka här (HTML).  Ni kan också använda följande iCal-adress för att komma åt omEV:s kalender […]

Fordon  | 2022-09-23

Eldrivna bussar i Europa 2021

De senaste fem åren har nyregistreringen av zero-emission buses (ZEBs) ökat från 400 2016 till 2 500 2021 i Europeiska unionen (EU-27). Batterielbussar stod för tio procent av nyregistreringen [1]. Det är en större andel än för batteripersonbilar. Siffrorna kommer från en sammanfattade rapport om utvecklingen av nollemissionsbusar i EU-27 skriven av ICCT [1]. Parallellt […]

Samhälle  | 2022-09-22

Förslag till ny klimathandlingsplan och ändrad reduktionsplikt

I förra veckan presenterade Trafikanalys och Länsstyrelsen i Uppsala underlag till den nya regeringens klimathandlingsplan. Energimyndigheten presenterade samtidigt en genomgång om reduktionsplikten för diesel och bensin. Dagens nyhetsbrev tar upp några av deras slutsatser. Regeringen ska ta fram en ny klimathandlingsplan Enligt Sveriges klimatlag från 2017 ska regeringen ta fram en klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde […]

E-mobilitet  | 2022-09-19

Jämförelse laddkostnader i Europa

Medeleuropén med egen laddbox hade en laddkostnad för sin elbil under 2019 på 0,315 €/kWh (3,4 SEK/kWh). I laddkostnaden ingår att de då och då laddar publikt [1]. Resultatet kommer från en vetenskaplig open acesss artikel där forskare från ETH sammanställt laddkostnader för 30 europeiska länder (Europeiska unionens 27, Storbritannien, Norge, Schweiz) och för 13 […]

Fordon  | 2022-09-16

Notiser om lastbilar

Genombrott: Volvo Lastvagnar startar serietillverkning av tunga eldrivna lastbilar. Volvo Lastvagnar startar serieproduktion av tunga elektriska lastbilar på 44 ton. Serietillverkning av Volvos tyngsta ellastbilar startar i Tuve-fabriken i Göteborg, nästa år startar tillverkningen även i fabriken i Gent i Belgien. Batterierna levereras av Volvo Lastvagnars nya batterimonteringsfabrik i Gent.  Scania Group vill sluta att […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-09-14

USA:s nya elbilsstöd gynnar inhemsk industri

I augusti i år undertecknade USA:s president Biden ett stort ekonomiskt paket [1, 2]. Där finns subventioner till både inköp och tillverkning av elfordon. Det kommer få stor påverkan på utvecklingen av elfordon i USA. Stöden styrs i stor utsträckning till produkter som tillverkas i USA. USA ett svagt elbilsland På 1990-talet trodde många att […]

Samhälle  | 2022-09-13

Eftermarknaden och elbilarna

Den europeiska eftermarknaden för personbilar kan behöva förändras rejält på grund av den pågående övergången till eldrift. Detta är resultatet från en gemensam studie från Roland Berger och CLEPA, den europeiska organisationen för leverantörerna till fordonsindustri [1,2]. Bedömningen är att batteridrivna elfordon (BEV) har cirka 30 % lägre efterfrågan på traditionella eftermarknadskomponenter. Samt deras analyser […]