April 2024

E-mobilitet  | 2024-04-19

Konferensbevakning: V2G Conference i Münster, Tyskland

OmEV har löpande bevakat utvecklingen av dubbelriktad laddning. För två år sedan skrev vi en serie i tre delar om applikationer, användare, batteripåverkan, AC vs DC och standards [1 – 3]. På senare tid har vi även skrivit om marknadsmognad i Europa [4] samt om Fords strategier för dubbelriktad laddning [5]. Vi har även berört […]

Samhälle  | 2024-04-17

Serie om råvaror: Global resources outlook 2024

Under våren gör vi en serie om råvaror. I dagens nyhetsbrev tar vi upp en ny FN-rapport. Rapporten sammanfattar global användning av förnybara och ändliga råvaror. Omsättningen och användningen av metaller och andra naturresurser ökar ständigt. Enligt FN-rapporten kommer ökningen fortsätta, men det är inte möjligt att följa nuvarande mönster. Återvinning måste öka, och vi […]

Samhälle  | 2024-04-15

Laddhybrider ökar i USA

Laddhybriden är långt ifrån död på den globala marknaden. Ny statistik från Bloomberg visar att försäljningen ökade med 43 procent förra året, jämfört med 28 procent för batterielektriska bilar (BEV) [1]. Men det finns skillnader mellan olika marknader. Dagens nyhetsbrev undersöker laddhybridtrenden i USA. För mer information om laddhybrider, se tidigare omEV texter om försäljningstrender, […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2024-04-12

SIS gör svensk standard för tillgängliga laddplatser

Standardiseringsinstitutet SIS har inlett ett arbete med att ta fram en svensk standard för tillgängliga laddplatser. De bjuder in berörda branscher, upphandlare och intresseorganisationer att delta. Ett första möte hålls i slutet av april. Arbetet beräknas ta 2-3 år innan en färdig standard kan presenteras. Standard för tillgängliga laddplatser Svenska institutet för standarder, SIS, kommer […]

Teknik  | 2024-04-11

Trender och ledande miljöer inom batteriforskningen

av Hans Pohl, Patrik Johansson och Magnus Karlström Vi har nyligen studerat hur batteriforskningen utvecklas och undersökt vilka de ledande miljöerna är. Projektet finansierades av Energimyndigheten. Resultatet ska presenteras i april 2024 på EVS-37 [1]. Nedan följer en sammanfattning ur ett svenskt perspektiv. Metod: Publikationsanalys och intervjuer Studien baseras på analys av vetenskapliga publikationer och […]

Samhälle  | 2024-04-08

Rådet och parlamentet överens om förordningen om kritiska råvaror

I slutet av mars togs de sista besluten i EU om en ny förordning om kritiska råvaror. Nu återstår bara formalia innan reglerna träder i kraft. Förordningen pekar ut kritiska och strategiska råvaror som är viktiga för den gröna omställningen. Flera av dem är komponenter i eldrivna fordon. Utvinningen och förädlingen ska i högre grad […]

Samhälle  | 2024-04-04

Brev till Europa från Renaultgruppens VD Luca de Meo

Den europeiska fordonsindustrin är pressad från flera håll. Kinesiska konkurrenter tar marknadsandelar i Kina och Europa, ökad protektionism och handelskrig hotar och samtidigt måste stora investeringar göras för att hänga med i utvecklingen av elektrifierade och mjukvarucentrerade fordon. En som har tagit till orda för hur Europa ska hantera denna problematik är Luca de Meo. […]

Mars 2024

Samhälle  | 2024-03-28

Vilka fordonstillverkare tjänar pengar på batterielektriska bilar?

I förra veckan skrev omEV ett nyhetsbrev om fordonstillverkarnas allt större fokus på sänkta inköpspriser [1]. Vilket anses viktigt för att nå en större andel av bilköparna. Under den senaste veckan har flera nyheter kommit om billigare batterielektriska bilar (BEV). Bland annat har svenska priser släppts på nya Citröen ë-C3. Med priser från 299 990 kr […]

Samhälle  | 2024-03-27

Evenemang och avhandlingar

Vi som arbetar på redaktionen har en gemensam konferens/event-kalender för vårt bevakningsområde. Den är offentlig. Alla event finns listade nedan i nyhetsbrevet. Nu har vi uppdaterat kalendern så att fler händelser under 2024 är med. Ni kan se kalendern via er browser (html). Ni kan också använda följande iCal-adress för att komma åt omEV:s kalender […]

Samhälle  | 2024-03-26

EU tar ytterligare steg mot tullar på elbilar från Kina

I höstas meddelade EU-kommissionen att den inleder en utredning om statliga subventioner till kinesisk bilindustri. Subventionerna befaras ge kinesiska bilar en konkurrensmässig fördel i Europa. Om utredningen visar att subventionerna skadar europeiskt näringsliv kan EU komma att införa utjämningstullar på kinatillverkade personbilar. Frågan utreds och svaret får vi i sommar eller höst. Men redan nu […]