omEV #50: Om åtta testvintrar kvar till 2030

I Norrbotten testar världens fordonsindustri sina fordon, och fler och fler blir eldrivna.

Många nya elmodeller med framtidens teknik ska vintertestas och det är bara åtta vintrar kvar till 2030. Det är många fordon som måste passera vintertestregionen i Norrbotten fram till dess.

I dagens podd är vår gäst Robert Granström, som är ordförande för SPGA, som är branschorganisationen för testföretagen.

Vi börjar dock med att diskutera projektet “Lika bra med CELLER-i”, som Robert är projektledare för. Det projektet handlar delvis om tester för elräckvidd under kalla vintrar.

omEV #49: Om företagsetableringar inom e-mobility

Ett samtal om företagsetablering inom e-mobility med Martin Jönsson, Program Manager – Strategic Ecosystem Smart Transportation på Business Sweden

omEV #48: Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

Skövde har länge varit ett centrum för produktion av motorer i Sverige. 

De senaste åren har dock mycket spännande hänt där, som handlar om produktion av elektriska drivlinor. 

Skövde kommer vara en viktig nod framåt. 

I dagens avsnitt samtalar Jens Hagman och Magnus Karlström, med Leif Pehrsson, IDC West Sweden AB, och Mats Jägstam, Science Park Skövde AB, om Skövde och produktion av elektriska drivlinor.

[1] Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige. 1 feb 2021. IDC. länk

[2] ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. länk 

[3] IDC West Sweden AB. https://idcab.se/vi-ar-idc/

[4] Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg. 8 juni 2020. länk

[5]Omställningen till elmotorer förbereds i testlabb. IDC. 12 aug 2020. länk

[6] Övergången till elektriska drivlinor – så hänger du med. Högskolan i Skövde. länk

[7] Volvo Cars storsatsar i Sverige – investerar 700 miljoner i motorfabrik. 9 dec 2020. länk 

omEV #47: Om tio år som redaktionschef

I höst är det tio år sedan Magnus blev redaktionschef på omEV. Detta har vi andra i redaktionen tagit fasta och gjort en intervju med honom om arbetet under dessa år. Tesen inför podden var att Magnus, som har skrivit ca 1000 nyhetsbrev bör kunna ge intressanta perspektiv på utvecklingen i sektorn. Lyckligtvis visade sig vår tes stämma. Vi passade även på att fråga ett antal kluriga frågor som kanske var lite svåra att svara på.

Med det vill vi säga grattis till Magnus för tio framgångsrika år med omEV och önska er läsare en god jul och ett gott nytt år.

omEV #46: Om Hållbar Elektromobilitet

Hur kan eldrivna vägtransporter bli miljömässigt och socialt hållbara? För att undersöka frågorna har IVL tagit nyligen fram en rapport på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige.

Idag har vi med Ola Hansén Senior rådgivare hållbar energi och klimat Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden för att diskutera vilka nästa steg är för att tillsammans försöka skapa Hållbar elektromobilitet.

omEV #45: Om Parkering

Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddninginfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering. 

Idag har vi med Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, för att diskutera parkeringstrender.

omEV #44: Om råvaror, prospektering och gruvor – omEV pratar med SGU

För några veckor sedan släppte EU en uppdaterad lista över kritiska ämnen för en hållbar framtid. På listan finns ett antal ämnen som är kritiska för elektromobilitet: ämnen till elmaskiner, kraftelektronik och batterier. Du kan läsa om allt kring detta på EUs hemsida (länk)

Under nästa vecka kommer vi att skriva extra om en av ämnens: kobolt, då vi skriver om Li-jonbatterier med lågt koboltinnehåll och om Li-jonbatterier helt utan kobolt.

EU nöjer sig inte bara med att uppdatera listan, utan har i dagarna lanserat initiativet European Raw Materials Alliance (ERMA) (länk) för att öka interaktionen mellan olika aktörer.

I dagens podd-avsnitt har omEV fått förmånen att prata med Erika Ingvald på Sveriges geologiska undersökning (SGU) kring just råvarufrågan.

Erika nämner ’Bergsstaten’ när det kommer till tillstånd för prospektering och gruvbrytning. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral och beslutar i frågor enligt minerallagen.

SGU har ett antal regeringsuppdrag, som även är kopplade till elektromobilitet. Under augusti blev det klart att SGU, tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. Du kan läsa mer om uppdraget på Regeringskansliets hemsida (länk).

I podden pratar vi om:

  • SGUs roll
  • EUs lista och hur den tas fram
  • Prospekteringsprocessen
  • Forskningsfrågor som är viktiga för gruvnäringen
  • Sociala aspekter
  • Nordiska samarbeten
  • Utländska bolag som vill prospektera och ev. starta gruvor i Sverige
  • Sverige och elektromobilitet
  • Nybrytning, gruvavfall och återvinning kopplat till EUs Green Deal

Tack Erika för din medverkan!

Trevlig helg!

omEV #43: Om elcyklar

Cykeltrenden globalt är stark pga. av corona. Intresset för elcyklar ökar också. Idag har vi med oss Chefredaktör för Allt om elcyklar Björn Åslund för att diskutera utvecklingen.

omEV #42: Om Elektrifiering och Elvägar – ett samtal med Trafikverket

Trafikverket har haft ett program om elvägar. Uppdraget har varit att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu byter programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter.

I dagens poddavsnitt diskuterar jag lärdomar från programmen med Jan Pettersson, som är programchef för Elektrifiering på Trafikverket, och Magnus Lindgren, som är senior sakkunnig på Trafikverket.

[1] Trafikverkets Program för Elvägar byter namn. länk 

[2] Elektrifiering för tunga transporter. Trafikverket.  länk (Många rapporter, konferenser och nyheter och beskrivningar om elvägar och elektrifiering)

omEV #41: Om kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  

De har nyligen lagt fram förslag för att kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen [1]. Många förslag handlar om elektrifiering.  

I dagens podd samtalar Jens Hagman med Mattias Bergman, som är VD för BIL Sweden. 

Körschema

00:40 Hur har svensk fordonsindustrin påverkats av COVID-19?

01:40 Sveriges bilförsäljning i jämförelse med andra länder?

02:26 Varför föreslår ni en förändring av statsstödsreglerna?

03:50 Varför föreslår ni kompetensutvecklingsinsatser?

07:54 Vad skulle utmärka en bra systemdemonstration med målet att kickstarta elektrifiering?

11:34 Ni föreslår en förlängning av nedsättningen av förmånsvärdet. Varför?

15:10 Ni vill införa åtgärder som premierar brukandet av klimatbonusbilar. Varför?

18:05 Ni vill ha mer satsningar på laddinfrastruktur. Vilka satsningar är viktiga i Sverige just nu?

23:50 Vilken är den viktigaste åtgärden för att kick-starta just nu om vi fokuserar på elektrifiering.

25:30 Vilken trend kommer påverka svensk fordonsindustri mest på sikt?

27:30 Behöver bilföretagen bli mer vertikalt integrerade?

Tack till bandet Wintergatan, som har skrivit musiken vi använder.

Referenser

[1] Kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen. BIL Sweden. länk