omEV #38: Om eCarExpo

eCarExpo är numera Sveriges största mötesplats för e-mobilitet.

Elbilsmässan startade 2016. Den har växt. När mässan var i Friends Arena 2020 kom 14 650 betalande och inbjudna personer [2].

Dagens poddintervju är samtal med Gunnar Dackevall, mässchef och grundare av eCarExpo. Vi pratar om historien, nutid och hur han tror mässan kommer utvecklas. 

Intervjun är på totalt 29 minuter. 

Körschema – frågor och sammanfattning av svar

00:30 Varför startar en motorman som Gunnar Dackevall en elbilsmässa?

 • Live-event fungerar bra om de görs på rätt sätt. Samt att omställningen till elbilar är en “no-brainer”. 

03:20 Är du förvånad över utvecklingen sen 2016?

 • Nej, egentligen inte. När vi gjorde sportbilsmässor tidigt på 2010-talet var det många som frågade efter Tesla. 

05:10 Er branschdag varför har ni den?

 • Branscherna efterfrågade det tidigt. Speciellt bolagen som sålde laddinfrastruktur samt elbolagen. 

06:30 Är det några frågor som diskuteras mer under seminarierna?

 • Det kommer nya frågor som t ex frågan om det finns bränder i elbilar, men många frågor finns kvar som t ex den om brister med elnätet, räcker elen och kostnadsutvecklingen för batterier.

08:10 Har det blivit någon skillnad i vilka som besöker mässan?

 • De första åren var det många kunniga som besökte mässan. Besökarna kunde ofta mer än säljarna. Nu är det en större och mer diversifierad grupp som är där, samt många säljare har blivit riktigt duktiga.

09:50 Ni har lyckats bra med att göra eCarExpo till ett folkbildningsevent?

 • Jag besökte Frankfurt-mässan 2013. Det gick att köra i3 inomhus. Jag tog med mig den idéen till eCarExpo. Provkörningarna fungerar väldigt bra. 

11:50 Hur ser du på framtiden för bilmässor?

 • En viktig del för framtiden är möjligheten att provköra elbilar. Det är en folkbildnings-insats.

14:00 Vad är framtiden för ert seminarium-program?

 • Vi kommer fortsätta länge. Det är viktigt. Det är en del av hela upplevelsen att komma till mässan. 

17:20 Ni kommer köra eCarExpo i Norge och Danmark. Varför?

 • Det är en naturlig utveckling i vår affär. I Norge kommer vi satsa på en elbilsmässa, men inkludera många aspekter kring smarta hus. De hör ihop.

  När mässan finns i Göteborg, Stockholm, Norge och Danmark tror vi också att på sikt kan vi locka till oss intressanta fordonskoncept tidigt från biltillverkarna. 

23:00 Har ni funderat på att inkludera andra miljöbilar på mässan?

 • Nej, vi kommer nog snarare att smala av mässan. Vi kommer fokusera på elbilar. På sikt kommer inte laddhybrider vara med. Däremot så kommer vi ta med bränslecellsbilar. 

25:50 Vad är det viktigt att fokusera på nu?

 • Konsumentinformation är extra viktigt nu. Det är delvis självgående nu, men vi måste få ut kunskapen till konsumenterna. 

Tack Gunnar för att du ställde upp och blev intervjuad. 

Tack också till bandet Wintergatan som står för musiken. 

[1] Tur och retur framtiden: Rapport från premiären av eCar Expo 2016. 2016. länk

[2] Succé för eCarExpo på Friends Arena! 11 februari 2020. länk

omEV #37: Energimyndighetens roll

Samtal med Greger Ledung om Energimyndighetens roll inom forskning och innovation.

Automatiserad körning och elfordon

Hur går utvecklingen för automatiserad körning och hur är det kopplat till elfordon? Ett samtal med redaktionschef för nyhetsbrevet OmAD Johan Wedlin (RISE Viktoria).

Läs gärna nyhetsbrevet OmAD Omvärldsanalys Automatiserad körning.

Ha en fin Jul och Gott Nytt År!

omEV #35: Vad kan kommuner göra för att främja laddbara fordon?

I dagens podd berättar Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL vad kommuner kan göra för att främja laddbara fordon. 

De arbetar också med många kommuner, så det berättar också vad som sker i olika kommuner just nu. 

Anders är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL. Mats-Ola arbetar i samma grupp.  Anders har varit miljöchef på Trafikkontoret i Göteborg och Mats-Ola har arbetat länge med miljöfordonsfrågor med t ex Göteborg. Så de har också erfarenhet av att arbeta inne i en kommun. 

Körschema

00:30 Vad kan är era rekommendationer vad kommuner bör göra för att främja laddbara fordon?

04:10 Hur viktigt är det att kommuner  har informationskampanjer för att medborgarna ska köpa laddbara fordon?

05:14 Hur påverkar kommunernas storlek vilka rekommendationer ni ger?

06:30 Finns det inte en skillnad mellan olika kommuner hur många som kan arbeta med frågan?

07:30 Vad kan inte svenska kommuner göra för de inte har rådighet?

8:54 Vilka åtgärder är politiskt känsliga att införa?

10:54 Vilka målkonflikter finns det mellan att främja laddbara personbilar och andra åtgärder i en kommun?

14:26 Hur tänker kommunerna om teknikneutralitet?

20:44 Är kommunerna förberedda på att teknikskiftet kan gå väldigt fort dvs att det blir många laddbara fordon snabbt i bilflottan?

30:22 Vilka rekommendationer ger ni till kommuner för att de ska nå klimatsnål mobilitet?

Musiken är från bandet Wintergatan.

omEV #34: Batteriets styrenhet – BMU

När vi generellt pratar batterier till elfordon kretsar frågorna många gånger kring produktionskapacitet, återvinningsprocesser, gruvbrytning och nya kemier. Även räckvidd är ett område som finns högt på agendan hos många. Ett område som sällan dyker upp i debatten är vikten av en bra styrenhet – battery management unit (BMU).

Vi vet att höga och låga temperaturer sliter på batteriet, men även höga strömmar. Laddningsgraden (state-of-charge, SOC) spelar roll för hur ett batteri tappar kapacitet och att resistansen ökar. Batteriets hälsotillstånd (state-of-health, SOH) är det vi vill åt. Dock går varken SOC eller SOH att mäta rakt av utan måste skattas. Till vår hjälp har vi mätningar av ström, spänning och temperatur.

BMU ska säkerställa att vi använder batteriet inom givna spänningsgränser som celltillverkaren satt. Då kan man säga att BMU står för battery monitoring unit. Men det finns mer vi kan göra om vi verkligen menar battery management unit och är något som alla fordonstillverkare och batterileverantörer jobbar hårt med. Bosch annonserade nyligen sin idé (”Battery in the Cloud”) med en moln-service som ett komplement till BMU för att kunna bevaka batterierna för maximal livslängd [1]. Man använder realtidsdata både från fordonet och dess omgivning för att optimera till exempel laddningen. Föraren kan även få anpassad information om körmönster och optimal laddning, men även för service. Enlig Bosch kan man på så sätt minska slitaget med 20 %.

I dagens podd belyser vi frågor kring BMU. Vad ligger bakom styrenhetens funktionalitet? Hur kan man med en bra BMU skapa mervärde för föraren (dvs. räckvidd) och för fordonstillverkarna (t.ex. inköpskostnad).  Men även vad vi kan göra med all den data som genereras och skapa mervärde längs hela batteriets livslängd i ett cirkulärt flöde.

Vi har pratat med Evelina Wikner (Chalmers), Björn Fridholm (AB Volvo) och Kristoffer Syversen och Pavel Calderon (EVledger).

Följande tider är cirkatider för olika delar:

0:50                        vikten av testning och testutrustning

4:00                        modellutveckling och svårigheterna med att finna bra parametrar

7:30                        modeller för produktutveckling och forskning jämfört med modeller i fordonet

9:00                        vad kännetecknar ett bra BMU och vikten av laddningsgrad (SOC)

13:00                     effekt och hur effekten begränsas, forskningsbehov och räckvidd

18:30                     framtidens BMU och vad ’slarv’ med ett bra BMU kan kosta i pengar

23:15                     värdet av data i ett cirkulärt flöde

25:15                     standardisering av format för data och vem som äger data som genererats

26:45                     hur tilliten till data kan öka med blockkedje-teknologi och hur det kan påverka kostnadseffektiviteten längs batteriets hela livslängd

[1] länk

omEV #33: Lars Göran Rosengren om Horizon Europe

Samtal med Lars Göran Rosengren om Horizon Europe, som är EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

Fokus är på transportforskning.

Vad är nyheter i Horizon Europe? Vad vill EU uppnå?

Vilka råd har Lars-Göran för svenska aktörer som vill vara med?

 

omEV #32: EV-volumes.com

Samtal med Roland Irle från EV-volumes.com.

Ett samtal om försäljning av laddbara personbilar i världen.

Diskussionen handlar också om framtida prognoser av försäljning.

 

omEV #31: Reklam och elfordon

Marknadsföring av fordon är en viktig del för beslutet vilka fordon vi väljer att köpa. Det kan också påverka hur vi ser på elfordon.

För att förstå fordonsreklam bättre är dagens avsnitt ett samtal med representanter från två reklambyråer. De är Magnus Wretblad från Forsman & Bodenfors, samt Johan Mark och Lennart Andersson från Valentin Experience.

Musiken är från bandet Wintergatan.

OmEV #30: Återanvändning fordonsbatterier

Idag får ni ytterligare några pusselbitar i frågeställningarna kring återanvändning.

Vi har pratat med Linda Olsson på RISE. Hon berättar om en forskningsstudie som de gjorde under 2018 – möjligheter och utmaningar med återanvändning. Genom att intervjua ett antal aktörer längs hela kedjan fick man en bra bild över vad som är utmaningarna, men även vilka forskningsfrågor som behöver lösas om återanvändning ska ta fart. Vill ni läsa mer om studien finns den här (pdf).

Vi har även pratat med Peter Selberg på Johannebergs Science Park och Ylva Olofsson på AB Volvo. De båda är engagerade i ett projekt för att återanvända uttjänta bussbatterier i en fastighet i Göteborg – Bfr Viva-projektet. I projektgruppen ingår även Göteborg Energi och Riksbyggen. Det är totalt 14 bussbatterier som gjort sitt i bussarna på linje 55 i Göteborg. I fastigheten finns nu ett energilager på 200 kWh och med en toppeffekt på 70 kW. Under hösten 2018 driftstog systemet och forskningsprojektet pågår till 2023. Ni kan läsa mer om projektet här.

Peter och Ylva delar med sig av lärdomar, men även vilka hinder de stött på längs vägen och om kommande forskningsfrågor.

OmEV Avsnitt 29: Laddinfrastrukturen i Sverige

Samtal om laddinfrastrukturen i Sverige.

Medverkande är:

Energimyndigheten: Martina Wikström och Anders Lewald

RISE: Stefan Pettersson

Lunds Universitet: Magnus Johansson