September 2022

Teknik  | 2022-09-08

Battery Atlas 2022

Europakartan kring Li-jonbatterier är i ständig förändring. omEV skrev en serie under tidig vår om läget kring produktion av Li-jonceller (länkar till dessa brev finns i slutet av detta brev). Och det är flera led som det händer mycket kring förutom cellproduktion, modul- och packsammansättning, produktionsutrustning, materialproduktion, återvinning och testanläggningar. En tysk forskare har satt […]

E-mobilitet  | 2022-09-05

Rättvis laddningsinfrastruktur – Sammanfattning av litteraturstudie

Rättvisa är ett komplicerat politiskt begrepp med många tolkningar. OmEV har problematiserat detta i ett tidigare nyhetsbrev genom exemplet hur en chokladkaka kan delas i en skolklass – vad som är rättvist är en tolkningsfråga [1]. Rättvisefrågan i förhållande till elektromobilitet (stöd till laddare, placering av publik laddning osv) har börjat debatterats i samhället. Hur […]

Fordon  Samhälle  | 2022-09-01

CO2-lagstiftningen för tunga fordon – ACEA välkomnar en uppdatering

För tre år sedan trädde EU:s nya krav i kraft för att minska CO2-utsläppen från tunga fordon. Nya lastbilar och bussar ska minska CO2-utsläppen med 15% till 2025 (jämfört med 2019/2020) och från 2030 är det en minskning med 30 % som gäller [1]. Målet för 2030 ska granskas under 2022 och om så behövs […]

Augusti 2022

Teknik  | 2022-08-30

Norges batteristrategi

I slutet av juni presenterades Norges första batteristrategi – Norge vill bli en ledande batterination och vill skapa lönsamhet längs hela värdekedjan. Hela strategin går att läsa här (pdf). omEV gör en sammanfattning om hur regeringen kommer prioritera för att målet ska nås. Från vision till handling Visionen är ambitiös som tar ett helhetsgrepp kring […]

Teknik  | 2022-08-26

Utvecklingen av globala leveranskedjor till elfordonsbatterier

Marknaden för elfordonsbatterier växer stadigt. Detta styrs av lagkrav, sjunkande priser på batterier och ökade stordriftsfördelar. Men det finns också faktorer som potentiellt kan bromsa utvecklingen. Vilka hinder och problem skulle kunna bromsa övergången till eldrift? En färsk rapport från International Energy Agency IEA [1] analyserar leverantörskedjor för elfordonsbatterier. Den beskriver en historiskt snabb utveckling, […]

Samhälle  | 2022-08-25

Kinas språng mot elektromobilitet – har de sprungit om stora fordonstillverkarna?

Inom flera industrier har Kina kommit i kapp de ledande fordonstillverkarna från Europa, USA, Japan och Sydkorea. Dels i produktionsvolymer och -metoder, dels i utvecklingen av ny teknik. Detta gäller bland annat inom flera delar av värdekedjan för elektroniska komponenter och slutprodukter (t ex Huawai inom telecom). Skapandet av en internationellt konkurrenskraftig fordonsindustri har hittills […]

Samhälle  | 2022-08-23

För veka krav från ACEA?

ACEA är de europeiska fordonstillverkarnas sammanslutning i syfte att driva teknikutvecklingen framåt och att vara en gemensam röst gent emot EU. Tillsammans jobbar de för att möta mobilitetsutmaningarna i Europa som till exempel nollemissionsfordon. Under sommaren har två OEM:er valt att lämna ACEA: Stellantis och Volvo Cars. De tycker att ACEA är för veka när […]

Teknik  | 2022-08-17

Sommarens batterinyheter

Sommar och semester brukar vara då som många av oss ’laddar batterierna’. Dock har inte batterinyheterna tagit semester… omEV har plockat ut några av de nyheter som kan vara värda att kolla upp så att semesterkänslan kan hänga kvar… Celltillverkare Panasonic ska bygga fabrik i Kansas, USA, för att tillverka Li-jonceller i formatet 4680 och […]

Samhälle  | 2022-08-15

Vad händer under hösten 2022

Några tips på evenemang under hösten 2022. 17 augusti. Så elektrifierar du dina transporter. Online. Om lastbilar. Transportföretagen. 18 augusti. Disputation Design, Modelling and Verification of Distributed Electric Drivetrain. Chalmers och Online. 19 augusti. Ragnar Holm lecture: A dive into the wonders of solid-state hydrogen storage systems with in situ neutron scattering methods. KTH. 24-27 […]

Juni 2022

Samhälle  | 2022-06-23

Investeringar i energi 2021 – en del bra och en del dåligt

Investeringar förklarar vad som är på väg att hända. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen satsade på energi 2021, men även gjort prognoser för 2022 [1-3]. Några trender är bra, några är dåliga och några borde vara ännu bättre. IEA:s nya rapport World Energy Investment 2022 undersöker hur investerare bedömer risker och möjligheter […]