November 2022

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-11-25

Effekter av bonus på elbilsförsäljning

Nyligen beslutade svenska regeringen att slopa klimatbonusen för laddbara bilar [1]. I dagens brev tittar vi på bonus i ett Europaperspektiv. Endast sju länder i Europa saknar bonus Den europeiska branschorganisationen ACEA sammanställer årligen en lista över nationella stimulanser till laddbara bilar i olika länder [2]. För närvarande finns någon form av stimulans i 21 […]

E-mobilitet  | 2022-11-23

Användning och lönsamhet för publika laddstationer i Tyskland

Tyska forskare har sammanställt statistik för 22 000 tyska publika laddstationer under perioden 2019–2021. De har uppgifter för 9 miljoner laddtillfällen. Analyserna av hur laddstationerna används och hur lönsamma de är sammanställt i en open access-artikel [1], samt forskarna har också publicerat mycket av datasammanställningen i en 256 MB Excel-fil, som går att ladda hem […]

Teknik  | 2022-11-20

Forskning och innovation på batteriområdet

Av Hans Pohl Under senare år har stora privata och offentliga satsningar gjorts i Sverige längs hela kedjan från grundläggande forskning till produktion och återvinning av batterier. Hur ligger Sverige till i jämförelse med andra länder? En studie av patentansökningar[*] och vetenskapliga publikationer genomförd under 2022 ger några ledtrådar 1. Sverige stod under tidsperioden 2002 […]

Samhälle  | 2022-11-18

Sverige antog internationella deklarationer för elektrifiering av transporter

Den 2–4 december är eCarExpo i Göteborg. Vi från omEV medverkar i seminarium-programmet den 2 december klockan 13:00. Tillsammans med Greger Ledung (Energimyndigheten) och Martina Wikström (Infrastrukturdepartementet) ska vi analysera Sveriges roll i den globala omställningen. En av punkterna vi ska diskutera är de internationella deklarationerna för elektrifiering av transporter Sverige antog den 17 november […]

Samhälle  | 2022-11-16

Företagsanalys – Build Your Dreams (BYD)

BYD är den fordonstillverkaren som troligen har mest medvind just nu – snabb tillväxt, innovativ teknik och strategiskt välplacerade. Inte minst är de numera världens största tillverkare av laddbara personbilar, vilket vi skrev om i förra veckan [1]. OmEV gjorde en företagsanalys av BYD under våren 2021 [2]. Sedan dess har mycket hänt. Det är […]

Samhälle  | 2022-11-11

Den globala försäljningen av laddbara personbilar – Q1 till Q3 2022

År 2022, likt 2021 och 2020 har inneburit turbulens för världens fordonstillverkare. Covid-19, krig och lock-downs i Kina har alla bidragit till en global komponentbrist, vilket har haft allvarlig påverkan på både produktion och till viss del även på efterfrågan. Laddbara personbilar har dock hittills upplevt ett rekordår, mer om detta längre fram i brevet. […]

Samhälle  | 2022-11-10

Miljökostnader av omställningen till en fossilfri ekonomi

Vem får betala priset för att Europa ställer om till en fossilfri ekonomi? Frågan känns avig. Normalt brukar vi fråga oss vilka länder som får betala högsta priset när världen inte ställer om snabbt nog. Redan nu syns tydliga effekter av den globala uppvärmning som nått 1,1 grad över förindustriell nivå [1]. Med fortsatt uppvärmning […]

Samhälle  | 2022-11-08

Den stora transformationen – Nytt videosläpp från Tony Seba

Futurism är att göra förutsägelser/scenarion för framtiden. Science-fiction förutspår också framtiden men gör det i berättandeform vilket ger mer artistisk frihet [1]. Tony Seba är en amerikansk futurist verksam i Silicon Valley som tar sig en del artistiska friheter. Tony Seba är välkänd inom transportområdet, kanske främst för sin bok ”Clean Disruption” från 2014 som […]

E-mobilitet  Teknik  | 2022-11-03

Utlysningar Elektromobilitet och Batterifondsprogrammet

Stöd till forskning och innovation inom elektromobilitet Har du och din organisation en idé om en genomförbarhetsstudie eller syntes som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Sista dag för ansökan:   2022-11-30 23:59 Utlysta medel:                  30 miljoner kronor Energimyndighetens hemsida med mer information om utlysningen (Finns information om t ex vilka de […]

Samhälle  | 2022-11-01

IEA: Den första globala energikrisen accelererar omställningen

Ukrainakriget har skapat den första globala energikrisen enligt IEA (International Energy Agency). Krisen har gjort att många stater har ökat sina investeringar i ren teknologi. Takten i omställningen har därför ökat, men investeringar behöver öka ännu mer för att globala klimatmål ska nås. IEA anser att från och med nu driver energisäkerhet energiagendan i världen. […]