Maj 2021

Samhälle  | 2021-05-17

Seminarier, konferenser och disputationer

18 maj. Digital seminar. Recent developments in electromobility and eco-driving. ”Swedish Electromobility Centre and Chalmers university of technology are happy to invite you to this digital seminar presented by Nikolce Murgovski.” Mer info 19 maj. Towards zero emission road transport (2Zero). “Mark your agenda: On 19 May, the European Commission representatives and stakeholders from EGVIA […]

Samhälle  Fordon  | 2021-05-11

Prisparitet 2025-2027?

Mer optimerade plattformar för batterielbilar och sjunkande batteripriser gör att batterielbilar sjunker i inköpspris. Under perioden 2025-2027 når batterielbilar prisparitet med bensinbilar enligt en ny rapport från BNEF (Bloomberg New Energy Finance) [1] beställd av miljöorganisationen Transport & Environment [1]. I det här fallet är prisparitet när inköpspriset utan subventioner är lika mellan en batterielbil […]

E-mobilitet  | 2021-05-07

Hur kan städer hantera laddning på gatumark

Av Mats-Ola Larsson Idag fortsätter vår serie om laddinfrastruktur. Vi tar en närmare titt på hur några städer hanterar laddning på gatumark. I många äldre bostadsområden som är byggda innan privatbilismens genombrott finns få eller inga parkeringsanläggningar och garage. Även i moderna och täta bostadsområden med höga markvärden kan parkering vara en bristvara. Den som […]

Samhälle  | 2021-05-06

Stort behov av mineraler för att nå Paris-avtalet

Många länder vill nå noll eller mycket låga utsläpp av klimatgaser. Det behövs då en snabb tillväxt av teknologier för renare energi som t ex vindkraftverk, elnät, solceller, vätgas, batterier och elmaskiner. Mycket mineraler behövs för dessa teknologier. Stater måste göra åtgärder nu för att inte försena transitionen enligt en ny rapport från IEA (International […]

Samhälle  | 2021-05-04

Hur ska Kalifornien nå ett koldioxidneutralt transportsystem 2045?

Austin L. Brown, Daniel Sperling, Bernadette Austin, JR DeShazo, Lew Fulton, Timothy Lipman, Colin Murphy, Jean Daniel Saphores, Gil Tal et al. Det är ett dreamteam i att analysera transportsystem. De är alla välkända forskare från stora universitet i Kalifornien. Nu har de analyserat i en 471 sidor lång rapport om, hur och varför Kalifornien […]

April 2021

E-mobilitet  | 2021-04-30

Ska staten investera i publik laddningsinfrastruktur och/eller subventionera elbilsköp?

Temat laddningsinfrastruktur fortsätter. Idag tar vi upp ett ämne som ofta är hett debatterat men förvånansvärt lite beforskat: Vem ska betala för utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen? Hur ska det göras för att nå maximal samhällsnytta och vilken roll har staten i att tillgodose detta? Basala frågor kan tyckas. Att hitta ett rimligt svar kan […]

E-mobilitet  | 2021-04-29

Laddinfrastruktur i flerbostadshus

skrivet av Mats-Ola Larsson Diskussioner om laddinfrastruktur rör ofta snabbladdare längs trafikleder eller destinationsladdning vid arbetsplatser, pendelparkeringar och besöksmål. Detta är viktiga komplement. Men privatpersoners beslut om laddbil avgörs ofta av möjligheten att ladda vid hemmaparkeringen. Den typiske bilköparen vill kunna ladda där bilen normalt står parkerad, hyfsat bekvämt och till en kostnad man kan […]

E-mobilitet  | 2021-04-28

Värdekedjan laddinfrastruktur 2030 Europa

Laddinfrastruktur för personbilar fanns i princip inte för tio år sedan. Samtidigt som försäljningen av laddbara personbilar har ökat så har en värdekedjan för laddinfrastruktur byggts upp. Värdekedjan består av olika aktörer, tjänster som behöver göras och värden som skapas samt olika applikation inom laddning som t ex hemmaladdning, arbetsplatsladdning, destinationsladdning och publik laddning. Två […]

E-mobilitet  | 2021-04-27

Laddinfrastrukturvecka – EU utvärderar direktivet

Publik och privat laddinfrastruktur är en nödvändig del av ett laddbart transportsystem. OmEV kommer skriva om laddinfrastruktur den här veckan. Fokus är på lätta fordon, men vi återkommer snart till tunga fordon och deras frågor. Europeiska kommissionen anser att styrmedel och finansiering av laddinfrastruktur är en del av deras ansvar. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd […]

Samhälle  Fordon  | 2021-04-22

Eldrivna lastbilar evenemang och nyhetsbrev

Rekommenderat nyhetsbrev Drive to Zero Newsletter Drive to Zero är ett internationellt program som arbetar med accelerera utvecklingen inom zero- and near-zero-emission kommersiella fordon. Arbetet drivs av CALSTART i USA.  De har ett bra nyhetsbrev som ni kan prenumerera på här. Det kommer ut en gång i månaden och har fokus på eldrivna kommersiella fordon.  […]