Augusti 2023

E-mobilitet  | 2023-08-17

Rättvis omställning till laddbara personbilar i USA

Efter ett sommaruppehåll fortsätter vi vår serie om ämnen som diskuterades på konferensen EVS36, som hölls i Sacramento, Kalifornien den 11e till den 14e juni. I det första nyhetsbrevet skrev vi om Ford och GM:s beslut att frångå laddningsstandarden CCS till förmån för NACS som är utvecklad av Tesla [1]. Under sommaren har allt fler […]

Teknik  E-mobilitet  | 2023-08-15

Sommarens EU-beslut om material i batterier, infrastruktur för alternativa bränslen samt förnybara bränslen till sjöfart

Denna sommar har Europeiska rådet fastställt flera förordningar som kommer få stor betydelse för transportsektorn. Besluten ingår i det stora 55-procentspaketet. Förordningarna handlar om material i batterier, infrastruktur för alternativa bränslen och förnybart innehåll i sjöfartsbränslen. Batteriförordningen beslutad Den 10 juli 2023 antog Europeiska rådet slutligen den batteriförordning som har tagits fram under lång tid. […]

Samhälle  | 2023-08-14

Vad händer sista halvåret 2023

Call for Abstracts datum Transportforum (Linköping, januari). Sista dagen för abstract 25 augusti. SAE WCX (USA, april). Sista dagen för abstract 12 september. EVS 37th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS37) (Sydkorea, april). Sista dagen för abstract 31 oktober. Battery Conference (Tyskland, april). Sista dagen för abstract 31 oktober. Konferenser, seminarier, disputationer 22 augusti. 13:00-14:30. Elektrobränslen för en fossiloberoende transportsektor. f3 Innovationskluster för […]

Juni 2023

Teknik  E-mobilitet  Fordon  Samhälle  | 2023-06-30

Länkar till nyligen publicerade examensarbeten del 2

Batteri Regeneration of Lithium-Ion Cells. Rasmussen, MarcusmDufvenius Esping, Elin. Chalmers. Study on Lithium Battery Thermal Analysis For E-bike. Sreekuttan Vijayan; Jais Jaimon. Högskolan i Halmstad. Investigation of the Effect of Thermal Interface Materials on the Cooling of Battery Cells: A comparative study on the heat transfer properties. Maddila, Rohith Virinchi. Rostami, Soroush. Chalmers. Development of […]

Fordon  | 2023-06-20

Ny analys av växthusgasutsläpp vid tillverkning av tunga fordon

En vetenskaplig artikel från Argonne National Laboratory i USA ger nya data om utsläppen från tillverkning av tunga fordon i USA. Utsläppen med dagens teknik kan vara upp till tre gånger högre vid tillverkning av en lastbil med batteri än motsvarande dieselbil. Bränslecellslastbilar ger inte lika höga utsläpp som batterifordonen. Den högre vikten hos ett […]

E-mobilitet  | 2023-06-19

GM och Ford går över till Teslas ”North American Charging Standard”

Jag är precis hemkommen från den 36:e Electric Vehicle Symposium (EVS), som i år hölls i Sacramento, Kalifornien. Ett av de livligaste diskussionsämnena på EVS var nyheten om att GM följer Ford och lämnar CCS standarden i USA/Kanada och går över till Teslas ”North American Charging Standard” (NACS). Enligt pressmeddelanden från Ford (den 23 maj) […]

E-mobilitet  | 2023-06-15

Länkar till nyligen publicerade examensarbeten

Vi har samlat ihop examensarbeten inom omEV:s bevakningsområde. Uppsatserna har blivit publicerade nyligen. Batteri Electrolyte filling process parameter study for a hard case prismatic lithium-ion battery : Understand the influence of vacuum pressure curve on the filling cycle to device a method to optimise the cycle time. Kotekunja, Rajath Alva, KTH. Experiments and simulations of […]

E-mobilitet  | 2023-06-13

Inte mycket är känt om elbilsköpare, enligt ny forskningsgenomgång

I en ny vetenskaplig studie har några schweiziska forskare gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar om attityder till elbilar [1]. Enligt forskarnas slutsatser finns det förvånansvärt lite kunskap om vad som får en bilköpare att välja elbil i den vetenskapliga litteratur man gått igenom. Många studier håller för låg kvalitet eller går inte att […]

Samhälle  | 2023-06-09

ESO-rapport: Halverad användning av fossila drivmedel i Sverige till 2030

I onsdags 7 juni presenterade miljökonsulten och trafikexperten Magnus Nilsson en utredning om EU:s miljöpolitik [1]. Rapporten handlar om de regelverk som styr klimatpolitiken i EU, hur systemen hänger samman och hur Sverige påverkas och kan agera. Studien är gjord på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och uppmärksammades i riksmedia [2]. […]

E-mobilitet  | 2023-06-08

Litteraturstudie: Elektriska flygfarkoster i urbana miljöer

Stora framsteg har skett för att elektrifiera båtar/fartyg, arbetsmaskiner och flyg. I regel innebär elektrifieringen ingen större förändring i transportuppdraget och fordonstyp. Det finns några undantag där elektrifieringen skapar möjlighet för nya typer av fordon som kan förändra rådande marknadsförutsättningar. Elektrifierade flygfarkoster (ofta av typen multikopter) är ett sådant, med teoretisk potential att både komplettera […]