omEV #32: EV-volumes.com

Samtal med Roland Irle från EV-volumes.com.

Ett samtal om försäljning av laddbara personbilar i världen.

Diskussionen handlar också om framtida prognoser av försäljning.

 

omEV #31: Reklam och elfordon

Marknadsföring av fordon är en viktig del för beslutet vilka fordon vi väljer att köpa. Det kan också påverka hur vi ser på elfordon.

För att förstå fordonsreklam bättre är dagens avsnitt ett samtal med representanter från två reklambyråer. De är Magnus Wretblad från Forsman & Bodenfors, samt Johan Mark och Lennart Andersson från Valentin Experience.

Musiken är från bandet Wintergatan.

OmEV #30: Återanvändning fordonsbatterier

Idag får ni ytterligare några pusselbitar i frågeställningarna kring återanvändning.

Vi har pratat med Linda Olsson på RISE. Hon berättar om en forskningsstudie som de gjorde under 2018 – möjligheter och utmaningar med återanvändning. Genom att intervjua ett antal aktörer längs hela kedjan fick man en bra bild över vad som är utmaningarna, men även vilka forskningsfrågor som behöver lösas om återanvändning ska ta fart. Vill ni läsa mer om studien finns den här (pdf).

Vi har även pratat med Peter Selberg på Johannebergs Science Park och Ylva Olofsson på AB Volvo. De båda är engagerade i ett projekt för att återanvända uttjänta bussbatterier i en fastighet i Göteborg – Bfr Viva-projektet. I projektgruppen ingår även Göteborg Energi och Riksbyggen. Det är totalt 14 bussbatterier som gjort sitt i bussarna på linje 55 i Göteborg. I fastigheten finns nu ett energilager på 200 kWh och med en toppeffekt på 70 kW. Under hösten 2018 driftstog systemet och forskningsprojektet pågår till 2023. Ni kan läsa mer om projektet här.

Peter och Ylva delar med sig av lärdomar, men även vilka hinder de stött på längs vägen och om kommande forskningsfrågor.

OmEV Avsnitt 29: Laddinfrastrukturen i Sverige

Samtal om laddinfrastrukturen i Sverige.

Medverkande är:

Energimyndigheten: Martina Wikström och Anders Lewald

RISE: Stefan Pettersson

Lunds Universitet: Magnus Johansson

OmEV Avsnitt 28: Martin Sköld om fordonsindustrin

Samtal med Martin Sköld om hur förstå fordonsindustrin. Martin är docent på Handelshögskolan i Stockholm.

Jens Hagman och Magnus Karlström intervjuar Martin.

OmEV Avsnitt 27: 2019 vad kommer hända?

OmEV:s redaktionen funderar på vad som händer under 2019 och vilka artiklar som de kommer skriva.

Vi kommer bl a skriva sammanhängande om några teman som t ex analyser av de största fordonsföretagens planer, frågor kring laddinfrastruktur, användarstudier och om fordonstyper som ej är personbilar.

God Jul och Gott Nytt År.

OmEV Avsnitt 26: Finlands plan för 50% mindre CO2-utsläpp från transportsektorn

 

skrivet av Helena Berg

Finland har som mål att halvera CO2-utsläppen från transportsektorn till 2030. I början av oktober publicerades en rapport om hur Finland kan gå tillväga för att nå målet.

Syftet med studien var att utföra en konsekvensanalys av ökad andelen biobränslen i trafiken. Resultatet pekar på att Finland kan nå en utsläppsminskning i trafiken på 50% år 2030: om 30% av trafikens energibehov kommer från hållbara biobränslen (ca 800 kton), 250 000 elbilar och 50 000 gasdrivna bilar tas i bruk och energianvändningen effektiveras enligt regeringens tidigare energi- och klimatstrategiplaner.

Befintlig och planerad inhemsk produktionskapacitet av biobränslen skulle räcka för att täcka en distributionsplikt på 30 %. Dock kommer det krävas att Finland importerar råmaterial för biodrivmedelproduktionen.

Idag ligger resultaten som en proposition till grund för ett lagförslag. Man vill främja användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner. [1]

En av författarna till rapporten är Nils-Olof Nylund. Idag får ni lyssna på en intervju vi fick med honom angående studien, svårigheter, vad som kommer härnäst och hur vi i Sverige bör gå till väga för att göra en liknande studie.

Ha en fin helg!

[1] länk

OmEV Avsnitt 25: Edward Jobson (Volvo Trucks)

 

Samtal med Edward Jobson ( Vice President Electromobility Volvo Trucks) om utvecklingen av eldrift för tunga fordon.

Tack till bandet Wintergatan, som står för musiken.

OmEV Avsnitt 24: Batteries 2030+


Intervju med Kristina Edström om Batteries 2030+
skrivet av Helena Berg

En del av EU-kommissionens satsningar på batteriområdet kan vara att ett Flagship skapas. Idag finns det tre Flagship: Graphene Falgship (koordineras av Chalmers), Human Brain och Quantum.

Tidigare i år blev ett batterikonsortium utvalt att försöka skapa ett Flagship efter att konsortiet hade rankats högst i en FET-OPEN-utlysning. Batteries 2030+ heter initiativet och leds av Kristina Edström, professor vid Uppsala Universitet. (mer…)

OmEV Avsnitt 23: Biodrivmedel

 

Samtal med Olle Hådell, Johanna Mossberg (RISE) och Patrik Klintbom (RISE) om biodrivmedel.