OMEV Podd 6:2: Städer och stöd för laddfordon med fokus på laddinfrastruktur – Del 2 Stockholm

omEV
omEV
OMEV Podd 6:2: Städer och stöd för laddfordon med fokus på laddinfrastruktur – Del 2 Stockholm
/

 

Ett samtal med Eva Sunnerstedt (Miljöförvaltningen, Stockholm) om vilken roll en stad har för att stödja introduktionen av laddfordon. Samtalet fokuserar speciellt på laddinfrastruktur. Magnus Karlström är intervjuare.

OMEV Podd 6:1: Städer och laddfordon med fokus på laddinfrastruktur – Del 1 Göteborg

omEV
omEV
OMEV Podd 6:1: Städer och laddfordon med fokus på laddinfrastruktur - Del 1 Göteborg
/

 

Ett samtal med Alexander Sjöberg (Trafikkontoret, Göteborg) om vilken roll en stad har för att stödja introduktionen av laddfordon. Samtalet fokuserar speciellt på laddinfrastruktur. Magnus Karlström är intervjuare.

OMEV Podd 5: Scenarios och laddbilar – ett samtal om projektet SEVS

omEV
omEV
OMEV Podd 5: Scenarios och laddbilar - ett samtal om projektet SEVS
/

 

Else-Marie Malmek (Malmeken AB, SAFER), Anders Grauers (SHC, Chalmers) och Magnus Karlström (OMEV) samtalar om scenarioplanering och laddbilar.

Samtalet handlar om erfarenheter och slutsatser från projektet SEVS (Safe, Efficient Vehicle Solutions). SEVS var ett strategiskt och utforskande projekt för analysera framtida utmaningar och dess konsekvenser för det framtida transportsystem. SEVS använde b la scenariometodik i sitt analysarbete.

Det var en stor grupp av partners med från t ex fordonsindustrin, akademin, instituten, staten och städerna. SEVS var finansierat via FFI-programmet. Sista fasen i SEVS blev avslutad 2014.

Presentation1

Else-Marie, Anders och Magnus

 

OMEV Podd 4: Vilka var de stora händelserna under 2015

omEV
omEV
OMEV Podd 4: Vilka var de stora händelserna under 2015
/

Redaktionen hos OMEV diskuterar vilka de stora trenderna var under året 2015, men vi funderar också vad som kan hända 2016.

H84A0663

Inspelning blev gjord i en Tesla Model S en vintrig dag i Göteborg. Vi körde runt  och pratade på. Bilden är när Helena kör.

OMEV Podd 3: Svensk elbilshistoria med fokus på 90-talet

omEV
omEV
OMEV Podd 3: Svensk elbilshistoria med fokus på 90-talet
/

 

Magnus Karlström samtalar med Hans G Pettersson (Näringsdepartementet), Martina Wikström (Energimyndigheten), Anders Lewald (Energimyndigheten) och Hans Pohl (Viktoria Swedish ICT AB ) om svensk elbilshistoria med fokus på 1990-talet.

Presentation1

 

OMEV Podd 2: Stadsbussar, mindre buller och nya möjligheter

omEV
omEV
OMEV Podd 2: Stadsbussar, mindre buller och nya möjligheter
/

OMEV Podd 1: Batterier

omEV
omEV
OMEV Podd 1: Batterier
/

Lars Hoffmann (SP) och Helena Berg (Libergreen) är gäster.

Olika frågeställningar som diskuteras är säkerhet, snabbladdning, nya batterikemier, kostnader, varför ser pressreleaser ut som de gör, hur lång tid tar det från ny cell till färdigt batteripack samt varför är effekt/kg minst lika intressant som energi/kg.