omEV #71: Om Electric Vehicle Symposium

omEV
omEV
omEV #71: Om Electric Vehicle Symposium
/

Electric Vehicle Symposium i Sacramento, Kalifornien, USA

Redaktionens medarbetare Jens Hagman har varit på konferensen Electric Vehicle Symposium EVS i USA. I denna podd berättar han om sina intryck. Vad pratades det om, vilka frågor var heta och hur skiljer sig diskussionen från Sverige.

Ur innehållet:

 • Laddinfrastruktur är glödhett och hetast är GM och Fords byte till Teslastandard
 • Betydelsen av inhemsk tillverkning
 • Stöd till låginkomsttagare
 • Skolbussar och elektrifiering
 • Kommer verkligen amerikaner vilja köpa små elbilar

Nyhetsbrev som nämns i podden: GM och Ford går över till Teslas ”North American Charging Standard” https://omev.se/2023/06/19/gm-och-ford-gar-over-till-teslas-north-american-charging-standard/

omEV #70: Om Kina inhemsk marknad, export och trender

omEV
omEV
omEV #70: Om Kina inhemsk marknad, export och trender
/

I fyra nyhetsbrev har vi studerat den kinesiska fordonsmarknaden. Lyssna på juni månads podd där Mats-Ola Larsson samtalar med redaktionskollegorna Jens Hagman och Magnus Karlström om Kinas fordonsindustri och utvecklingen av elfordon.

Ur innehållet:

 • Trender i den inhemska fordonsmarknaden
 • Export till Europa och andra delar av världen
 • Vad ligger bakom dagens trender och hur kan de utvecklas framöver

Nyhetsbrev som nämns i podden

Serien om Kina:

Del 1, den inhemska marknaden https://omev.se/2023/04/28/serie-om-kina-del-1-den-inhemska-marknaden/

Del 2, exporten av personbilar https://omev.se/2023/05/04/serie-om-kina-del-2-exporten-av-personbilar-okar/

Del 3, tunga lastbilar https://omev.se/2023/05/08/serie-om-kina-del-3-medeltunga-och-tunga-lastbilar-med-eldrift/

Del 4, styrmedel https://omev.se/2023/05/10/serie-om-kina-del-4-styrmedel/

Kontraktstillverkning serie:

Kontraktstillverkning aktörer https://omev.se/2023/05/23/serie-om-kontraktstillverkning-befintliga-aktorer-foxconn-och-startups/

Kontraktstillverkning drivkrafter https://omev.se/2023/05/25/kontraktstillverkning-del-2-drivkrafter-och-strategiska-avvaganden/

USA:s Inflation Reduction Act IRA: https://omev.se/2022/09/14/usas-nya-elbilsstod-gynnar-inhemsk-industri/

omEV #69: Om handlingsprogram för laddning och vätgas – intervju med Clara Irons Walling

omEV
omEV
omEV #69: Om handlingsprogram för laddning och vätgas – intervju med Clara Irons Walling
/

Energimyndigheten och Trafikverket tar fram fram ett handlingsprogram för nationell utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. En delrapport kom i februari. Nu jobbar man vidare med förslag till åtgärder och styrmedel till slutredovisningen i november.

Vi har pratat med Clara Irons Wallin på Energimyndigheten. Vad gör man i utredningen, vad är klurigast och vilket stöd behöver man från andra aktörer?

Innehåll

 • Betydelsen av EU:s nya förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)
 • Hur kartlägger man behovet av kompetensförsörjning
 • Hur ser marknadsaktörerna på behovet av samordning
 • Vad undersöks med samhällsekonomiska analyser
 • Hur hantera osäkerheter kring elvägar, batteribyte och återföring av el
 • Vad vet vi och vad vet vi inte om publik laddinfrastruktur
 • Stöd till tunga fordon och semipublik laddning
 • Kommande dialogmöten och behov av information från olika aktörer

Underlag som nämns i podden

Delrapporten från februari 2022 https://www.energimyndigheten.se/remissvar-och-uppdrag/Download/?documentName=Delrapport%20inom%20uppdraget%20om%20handlingsprogram%20f%C3%B6r%20laddinfrastruktur%20och%20tankinfrastruktur%20f%C3%B6r%20v%C3%A4tgas.pdf&id=1877

omEV-notis om AFIR https://omev.se/2023/03/30/parlamentet-och-kommissionen-overens-om-hardare-krav-pa-laddning-och-vatgas/

omEV-notis om EPBD https://omev.se/2023/02/24/skarpare-krav-pa-laddinfrastruktur-vid-byggnader-antaget-av-parlamentsutskott/

Dialogmöten 9 och 12 maj https://trk.idrelay.com/2930/web?q=b72-938d-0000934b0b7200000000000000000552&c=a0436c4e03

omEV #68: Om marknadskommunikation och ellastbilar

omEV
omEV
omEV #68: Om marknadskommunikation och ellastbilar
/

I marspodden från Omev möter vi Alexandra Österplan. Hon har lång erfarenhet av marknadsföring av elfordon, bland annat på Nissan där hon var med om introduktionen av Leaf. Nu är Alexandra E-mobility Stream Leader på Scania. Där ansvarar hon för marknadskommunikation om eldrivna lastbilar. Vi blev nyfikna på hur en lastbilsaktör agerar för att få kunderna att välja eldrivet. Ur innehållet:

 • Vilka frågor behöver lastbilsköparna hjälp med?
 • Vilka aktörer behöver Scania samverka med?
 • Vilken roll spelar kundens kund, alltså transportköparen?
 • Vilket stöd behöver återförsäljarna?
 • Skillnader och likheter mellan att sälja eldrivna personbilar och lastbilar.

Längd 19 minuter.

omEV #67: Om de senaste besluten inom EU

omEV
omEV
omEV #67: Om de senaste besluten inom EU
/

Årets första Omev-podd är en intervju med Magnus Nilsson. Han är en fristående miljöanalytiker som följer EU-besluten på fordonsområdet.

Lyssna på ett samtal om de viktigaste EU-besluten för att minska utsläppen av koldioxid och hur den nya utsläppshandeln för vägtransporter kan samverka med utsläppsbetingen för varje medlemsland. Magnus beskriver också ett växande behov av nya nationella åtgärder när marknaden för flytande drivmedel minskar och skatteunderlaget från drivmedelsskatter försvinner. Samtalet avslutas med några kommande EU-beslut att ha ögonen på.

Samtalet leds av Mats-Ola Larsson

omEV #66: Om julpodd med redaktionen

omEV
omEV
omEV #66: Om julpodd med redaktionen
/

Redaktionen har samlats runt ett bord med lussebullar och tomtetugg för att ge varandra julklappsrim, fast orimmade. Var och en har skrivit en fråga (julklapps”rim”) till övriga redaktionsmedlemmar och spelade in säsongens sista omEV-podd där besvarar vi varandras frågor.

Resultatet blev är ett både lättsamt och seriöst samtal kring om hot och möjligheter kring e-mobilitet. Ur innehållet:

– Några trender 2023

– Vart tar kraftmobiliteten vägen?

– Hur står sig svensk forskning?

– Vilket är det mest bortglömda styrmedlet?

– Vad kommer hamna på museum i framtiden?

– Hur kan ett klassiskt drama utspelas i e-mobilitetsmiljö?

28 minuter.

Medverkar gör Magnus Karlström, Helena Berg, Jens Hagman och Mats-Ola Larsson

omEV #65: Om FKG

omEV
omEV
omEV #65: Om FKG
/

FKG, fordonskomponentgruppen, har ungefär 300 medlemsföretag och är branschorganisationen för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin. I månadens podd berättar Peter Bryntesson hur omställningen mot elektromobilitet påverkar FKG:s medlemmar.

65 procent jobbar redan idag med elektromobilitet. 20 procent berörs inte, medan 15 procent kan komma att påverkas negativt. Undersökningar tyder på att 90 procent av underleverantörerna i Europa kommer ha förändrat sin produktportfölj markant till år 2030. Affärsmodellen ändras från raka flöden till större grad av cirkularitet. Några nyheter från branschorganisationens leverantörsdagar är en trend mot dyrare personbilar, att utvecklingen av nya fordon verkar gå fortare än förr och att kinesiska bilar kommer på bred front.

omEV #64: Om resiliens

omEV
omEV
omEV #64: Om resiliens
/

Begreppet resiliens används alltmer i miljömässiga sammanhang och om samhällsfunktioner. Det brukar handla om anpassningsförmåga hos ett system samt förmågan att återhämta och återställa funktioner efter en kris eller oväntad störning.

Jens Hagman har skrivit en serie om resiliens i ett elektrifierat transportsystem. Oktober månads podd handlar om resiliens i transportsystemet när alltfler fordon drivs med el. I podden berättar Jens vad han kommit fram till om störningsrisker och anpassning.

Ur innehållet

– Vilka problem kan uppstå för elbilsägare

– Hur hanteras samhällsviktiga transporter och vad görs på samhällsnivå

– Hur skapa bättre resiliens

– Återladdning till elnät (V2G) kan öka resiliensen

-Resilience as a service

omEV #63: Om att påskynda elektrifieringen

omEV
omEV
omEV #63: Om att påskynda elektrifieringen
/

Det statliga forskningsinstitutet och myndigheten VTI arbetar med ett regeringsuppdrag för att beskriva förutsättningar och möjligheter att påskynda omställningen till eldrivna transporter i Sverige.

De har levererat sex delrapporter hittills. Resten av arbetet kommer att redovisas i december i år.

Omev har pratat med Arne Nåbo, forskningsledare för elektromobilitet och ansvarig för uppdraget på VTI. I podden ger Arne några exempel på de slutsatser som VTI har presenterat hittills och vad utredningen jobbar vidare med.

Ett av utredningens fokusområden är digitalisering. Det kommer krävas stora förändringar när omställningen börjar ta fart och transportsystemet och elsystemet ska börja kommunicera. Vilken typ av data behöver digitaliseras för att koppla ihop elnät, laddning och fordon? Hur delas data och vad händer på Europanivå?

Arne ger också exempel på vad Sverige kan lära av utvecklingen i andra länder. Vi får höra något om vad som händer på sjöfartsområdet och ett växande behov av tillfällig laddkapacitet exempelvis på besöksorter och längs huvudvägarna under semesterperioder. Arne har också tankar om rättviseaspekter när man utformar styrmedel. 

Länkar

Regeringsuppdraget

VTI:s redovisning i februari

– Digitaliseringens möjligheter att effektivisera och påskynda utvecklingen av elektrifiering – inklusive rättsliga förutsättningar

– Kostnader, finansiering och affärsmodeller

– Elektrifiering av sjöfarten – nuläge, förutsättningar och styrmedel

VTI:s redovisning i maj

– Samspelet mellan energi- och transportsystemet

– Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning

– Olika bud om kunskapsläget från olika aktörer

Arne Nåbo

omEV #61 del 2: Om hur beskatta elektrifierad vägtrafik?

omEV
omEV
omEV #61 del 2: Om hur beskatta elektrifierad vägtrafik?
/

Per Kågeson, miljökonsult och pensionerad professor i miljösystemanalys, har skrivit två rapporter som vi beskrivit i omEV. I denna podd intervjuas Per Kågeson av redaktionens Mats-Ola Larsson om de resonemang som framförs i rapporterna.

Del 2 handlar om rapporten ”Beskattning av vägtrafiken efter dess elektrifiering”. Här beskriver Per Kågeson sin genomgång av svenska och europeiska styrmedel och deras effekter på användningen av eldrivna fordon. Han resonerar om hur EU-regelverket kan komma att påverka Sverige, och han beskriver sin egen syn på styrmedel för eldrivna fordon.