omEV #45: Om Parkering

omEV
omEV
omEV #45: Om Parkering
/

Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddninginfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering. 

Idag har vi med Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, för att diskutera parkeringstrender.

omEV #44: Om råvaror, prospektering och gruvor – omEV pratar med SGU

omEV
omEV
omEV #44: Om råvaror, prospektering och gruvor - omEV pratar med SGU
/

För några veckor sedan släppte EU en uppdaterad lista över kritiska ämnen för en hållbar framtid. På listan finns ett antal ämnen som är kritiska för elektromobilitet: ämnen till elmaskiner, kraftelektronik och batterier. Du kan läsa om allt kring detta på EUs hemsida (länk)

Under nästa vecka kommer vi att skriva extra om en av ämnens: kobolt, då vi skriver om Li-jonbatterier med lågt koboltinnehåll och om Li-jonbatterier helt utan kobolt.

EU nöjer sig inte bara med att uppdatera listan, utan har i dagarna lanserat initiativet European Raw Materials Alliance (ERMA) (länk) för att öka interaktionen mellan olika aktörer.

I dagens podd-avsnitt har omEV fått förmånen att prata med Erika Ingvald på Sveriges geologiska undersökning (SGU) kring just råvarufrågan.

Erika nämner ’Bergsstaten’ när det kommer till tillstånd för prospektering och gruvbrytning. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral och beslutar i frågor enligt minerallagen.

SGU har ett antal regeringsuppdrag, som även är kopplade till elektromobilitet. Under augusti blev det klart att SGU, tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. Du kan läsa mer om uppdraget på Regeringskansliets hemsida (länk).

I podden pratar vi om:

 • SGUs roll
 • EUs lista och hur den tas fram
 • Prospekteringsprocessen
 • Forskningsfrågor som är viktiga för gruvnäringen
 • Sociala aspekter
 • Nordiska samarbeten
 • Utländska bolag som vill prospektera och ev. starta gruvor i Sverige
 • Sverige och elektromobilitet
 • Nybrytning, gruvavfall och återvinning kopplat till EUs Green Deal

Tack Erika för din medverkan!

Trevlig helg!

omEV #43: Om elcyklar

omEV
omEV
omEV #43: Om elcyklar
/

Cykeltrenden globalt är stark pga. av corona. Intresset för elcyklar ökar också. Idag har vi med oss Chefredaktör för Allt om elcyklar Björn Åslund för att diskutera utvecklingen.

omEV #42: Om Elektrifiering och Elvägar – ett samtal med Trafikverket

omEV
omEV
omEV #42: Om Elektrifiering och Elvägar - ett samtal med Trafikverket
/

Trafikverket har haft ett program om elvägar. Uppdraget har varit att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu byter programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter.

I dagens poddavsnitt diskuterar jag lärdomar från programmen med Jan Pettersson, som är programchef för Elektrifiering på Trafikverket, och Magnus Lindgren, som är senior sakkunnig på Trafikverket.

[1] Trafikverkets Program för Elvägar byter namn. länk 

[2] Elektrifiering för tunga transporter. Trafikverket.  länk (Många rapporter, konferenser och nyheter och beskrivningar om elvägar och elektrifiering)

omEV #41: Om kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen

omEV
omEV
omEV #41: Om kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen
/

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  

De har nyligen lagt fram förslag för att kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen [1]. Många förslag handlar om elektrifiering.  

I dagens podd samtalar Jens Hagman med Mattias Bergman, som är VD för BIL Sweden. 

Körschema

00:40 Hur har svensk fordonsindustrin påverkats av COVID-19?

01:40 Sveriges bilförsäljning i jämförelse med andra länder?

02:26 Varför föreslår ni en förändring av statsstödsreglerna?

03:50 Varför föreslår ni kompetensutvecklingsinsatser?

07:54 Vad skulle utmärka en bra systemdemonstration med målet att kickstarta elektrifiering?

11:34 Ni föreslår en förlängning av nedsättningen av förmånsvärdet. Varför?

15:10 Ni vill införa åtgärder som premierar brukandet av klimatbonusbilar. Varför?

18:05 Ni vill ha mer satsningar på laddinfrastruktur. Vilka satsningar är viktiga i Sverige just nu?

23:50 Vilken är den viktigaste åtgärden för att kick-starta just nu om vi fokuserar på elektrifiering.

25:30 Vilken trend kommer påverka svensk fordonsindustri mest på sikt?

27:30 Behöver bilföretagen bli mer vertikalt integrerade?

Tack till bandet Wintergatan, som har skrivit musiken vi använder.

Referenser

[1] Kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen. BIL Sweden. länk

omEV #40: Om utbildningen Elektroingenjör Fordon

omEV
omEV
omEV #40: Om utbildningen Elektroingenjör Fordon
/

Omställningen av fordonsindustrin pågår. Det blir mer och mer eldrivna fordon. En av de viktigaste byggstenarna för att klara förändringen är personal med rätt kompetens.

Därför erbjuder Högskolan Väst från och med i höst den nya utbildningen Elektroingenjör Fordon.

I dagen avsnitt medverkar Programansvarig Boel Ekergård.  

 

omEV #39: Om Upphandling inom kollektivtrafiken

omEV
omEV
omEV #39: Om Upphandling inom kollektivtrafiken
/

Hur går det till när regioner och städer upphandlar kollektivtrafik? Vilka aspekter blir extra viktiga när det kommer till upphandling av elektriska bussar? Krävs det nya arbetssätt och samarbetsformer?

De tre storstadsregionerna i Sverige står för ungefär 80 % av landets kollektivtrafik. De samarbetar tajt och även tillsammans med kollektivtrafiken ibland annat Oslo och Köpenhamn.

Vi på omEV har pratat med Hanna Björk som är hållbarhetschef på Västtrafik om hur upphandlingen av kollektivtrafik påverkas när det kommer till elektrifierade fordon. Finns det särskilda utmaningar och hur kan upphandling av elbussar ske på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt?

Följande hålltider:

01:00            Mål för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen kring CO2-utsläpp

02:15            Samarbeten Västtrafik, SL, Skånetrafiken och andra nordiska städer

04:05            Upphandlingen

08:39             Lärdomar

11:53            Arbetsmiljö och stadsplanering

13:49            Hållbar och socialt ansvarstagande upphandling

17:45            Utmaningar kring ett socialt upphandlande

19:36            Vilket ansvar är rimligt vid upphandling av kollektivtrafik?

21:27            Attitydundersökning hos resenärer

25:32            Utmaningar kring elektrifiering av kollektivtrafiken

26:52            Nyckelfaktorer för att lyckas

29:45            Hur man jobbar med andra bränslen än el

omEV #38: Om eCarExpo

omEV
omEV
omEV #38: Om eCarExpo
/

eCarExpo är numera Sveriges största mötesplats för e-mobilitet.

Elbilsmässan startade 2016. Den har växt. När mässan var i Friends Arena 2020 kom 14 650 betalande och inbjudna personer [2].

Dagens poddintervju är samtal med Gunnar Dackevall, mässchef och grundare av eCarExpo. Vi pratar om historien, nutid och hur han tror mässan kommer utvecklas. 

Intervjun är på totalt 29 minuter. 

Körschema – frågor och sammanfattning av svar

00:30 Varför startar en motorman som Gunnar Dackevall en elbilsmässa?

 • Live-event fungerar bra om de görs på rätt sätt. Samt att omställningen till elbilar är en “no-brainer”. 

03:20 Är du förvånad över utvecklingen sen 2016?

 • Nej, egentligen inte. När vi gjorde sportbilsmässor tidigt på 2010-talet var det många som frågade efter Tesla. 

05:10 Er branschdag varför har ni den?

 • Branscherna efterfrågade det tidigt. Speciellt bolagen som sålde laddinfrastruktur samt elbolagen. 

06:30 Är det några frågor som diskuteras mer under seminarierna?

 • Det kommer nya frågor som t ex frågan om det finns bränder i elbilar, men många frågor finns kvar som t ex den om brister med elnätet, räcker elen och kostnadsutvecklingen för batterier.

08:10 Har det blivit någon skillnad i vilka som besöker mässan?

 • De första åren var det många kunniga som besökte mässan. Besökarna kunde ofta mer än säljarna. Nu är det en större och mer diversifierad grupp som är där, samt många säljare har blivit riktigt duktiga.

09:50 Ni har lyckats bra med att göra eCarExpo till ett folkbildningsevent?

 • Jag besökte Frankfurt-mässan 2013. Det gick att köra i3 inomhus. Jag tog med mig den idéen till eCarExpo. Provkörningarna fungerar väldigt bra. 

11:50 Hur ser du på framtiden för bilmässor?

 • En viktig del för framtiden är möjligheten att provköra elbilar. Det är en folkbildnings-insats.

14:00 Vad är framtiden för ert seminarium-program?

 • Vi kommer fortsätta länge. Det är viktigt. Det är en del av hela upplevelsen att komma till mässan. 

17:20 Ni kommer köra eCarExpo i Norge och Danmark. Varför?

 • Det är en naturlig utveckling i vår affär. I Norge kommer vi satsa på en elbilsmässa, men inkludera många aspekter kring smarta hus. De hör ihop.

  När mässan finns i Göteborg, Stockholm, Norge och Danmark tror vi också att på sikt kan vi locka till oss intressanta fordonskoncept tidigt från biltillverkarna. 

23:00 Har ni funderat på att inkludera andra miljöbilar på mässan?

 • Nej, vi kommer nog snarare att smala av mässan. Vi kommer fokusera på elbilar. På sikt kommer inte laddhybrider vara med. Däremot så kommer vi ta med bränslecellsbilar. 

25:50 Vad är det viktigt att fokusera på nu?

 • Konsumentinformation är extra viktigt nu. Det är delvis självgående nu, men vi måste få ut kunskapen till konsumenterna. 

Tack Gunnar för att du ställde upp och blev intervjuad. 

Tack också till bandet Wintergatan som står för musiken. 

[1] Tur och retur framtiden: Rapport från premiären av eCar Expo 2016. 2016. länk

[2] Succé för eCarExpo på Friends Arena! 11 februari 2020. länk

omEV #37: Energimyndighetens roll

omEV
omEV
omEV #37: Energimyndighetens roll
/

Samtal med Greger Ledung om Energimyndighetens roll inom forskning och innovation.

Automatiserad körning och elfordon

omEV
omEV
Automatiserad körning och elfordon
/

Hur går utvecklingen för automatiserad körning och hur är det kopplat till elfordon? Ett samtal med redaktionschef för nyhetsbrevet OmAD Johan Wedlin (RISE Viktoria).

Läs gärna nyhetsbrevet OmAD Omvärldsanalys Automatiserad körning.

Ha en fin Jul och Gott Nytt År!