Utforska / Sverige

Mars 2020

Samhälle  | 2020-03-31

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju rekommendationer, webbinarer om transporteffektivt samhälle och korttidsprognos om Sveriges energi

Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn skrivet av Magnus Karlström Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har utvärderat hur det går med omställningen av transportsektorn i Sverige. Målet är minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Utvärderingen visar att det går för långsamt. De […]

Samhälle  | 2020-03-06

Slutrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet

skrivet av Hans Folkesson I augusti skrev jag om Transportgruppens observationer inom Vägval för Klimatet. Där gav jag också en summering om syftet med projektet. Se vidare www.iva.se. Torsdagen 13 februari publicerades projektets slutrapport i samband med ett fullsatt seminarium på IVA i Stockholm med Johan Kuylenstierna som moderator. Karin Byman redovisade projektet och där medverkade bl.a. Svante […]

Februari 2020

Samhälle  Fordon  | 2020-02-04

30,7 procent nyregistrering laddbara bilar januari 2020 i Sverige

Den stora siffran beror mycket på minskad total mängd nyregistrerade personbilar januari 2020 [1]. Det var en köprusch i slutet av 2019 innan fordonsskatten höjdes för många modeller. Totalt blev 16 798 personbilar nyregistrerade januari 2020. Det kan jämföras med januari 2019 då 20 474 blev nyregistrerade eller medelmånaden för 2019 som hade en nyregistrering […]

Januari 2020

Samhälle  Fordon  | 2020-01-17

Svensk personbilsmarknad 2019 samt viktiga laddbara bilar 2020

2020 har startat. Ett nytt år som har nya möjligheter. Många funderar på förändring. Sökandet börjar. Den digitala magasintjänsten Readly hittade att svenskarnas nionde mest sökta ord var elbil i deras magasin under 2019. Elva procent var de laddbara personbilarnas andel av nyregistreringen i Sverige 2019. Många tror på mer 2020. Bil Sweden säger 30 procent laddbara […]

December 2019

Samhälle  | 2019-12-12

Bil Sweden: Fordonsindustrins färdplan

Fordonsindustrin står inför stora förändringar, inte minst på grund av allt hårdare utsläppsregler på EU nivå. Denna nya verklighet har skapat ett behov för mer samverkan och koordinering mellan olika aktörer. Ett exempel på sådan samverkan är Bil Sweden och Fossilfritt Sverige som igår presenterade ”fordonsindustrins färdplan” på ett seminarium i Stockholm [1]. omEV var […]

Oktober 2019

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-10-21

Erfarenheter från nordiska städer att främja laddfordon och laddinfrastruktur

Norden är full av städer som vill bli hållbara och minska utsläppen från transporter. Det finns mycket erfarenheter från deras insatser. Energimyndigheten, tillsammans med Trafikverket, leder ett nordiskt projekt för att under ett antal år dela erfarenheter mellan städer och ge rekommendationer framåt [1,2]. Uppdraget sker i nära samarbete med relevanta myndigheter i de nordiska […]

Augusti 2019

Samhälle  | 2019-08-14

Observationer från IVA-projektet Vägval för klimatet-Transportsystem

skrivet av Hans Folkesson Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045, ett mål som antagits av en klar majoritet av våra politiker. Man har också enats om ett etappmål för transportsektorn till 2030 där utsläppen av koldioxid från inrikes transporter ska minska med minst 70 % jämfört med år 2010. Även om det […]

Augusti 2018

Samhälle  | 2018-08-24

257 Nordiska experters åsikter om styrmedel för att stödja elfordon

Elfordon behöver fortfarande styrmedel. Det är 257 nordiska experter inom transport och elsystem i princip överens om [1]. Johannes Kester från Århus Universitet har tillsammans med kollegor gjort intervjuer under 2016-2017. 

April 2018

Samhälle  Fordon  | 2018-04-10

Rapport – Nordic EV Outlook 2018

Gräset är alltid grönare på andra sidan brukar man säga. Gräset är sannerligen frodigt i Norge för oss som är intresserade av laddbara fordon; världens högsta marknadsandel kommer med många intressanta lärdomar. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Min kunskap är pinsamt dålig (det är ändå våra grannar vi pratar om). […]

September 2017

Teknik  Samhälle  | 2017-09-06

Svensk miljardsatsning på elektromobilitet, batterikurs samt batteridisputation

Miljardsatsning på elektromobilitet ”Nu satsar regeringen en miljard kronor på att ställa om till en elektrifierad transportsektor. En viktig del i satsningen är en testbädd i Göteborg. Forskningsinstitutet RISE och Chalmers ska gemensamt bygga upp anläggningen och äga den ” [1]. ”Den totala satsningen är en miljard kronor fram till 2023. Fordonsindustrin förväntas bidra med […]