Utforska / Sverige

Augusti 2018

Samhälle  | 2018-08-24

257 Nordiska experters åsikter om styrmedel för att stödja elfordon

Elfordon behöver fortfarande styrmedel. Det är 257 nordiska experter inom transport och elsystem i princip överens om [1]. Johannes Kester från Århus Universitet har tillsammans med kollegor gjort intervjuer under 2016-2017. 

April 2018

Samhälle  Fordon  | 2018-04-10

Rapport – Nordic EV Outlook 2018

Gräset är alltid grönare på andra sidan brukar man säga. Gräset är sannerligen frodigt i Norge för oss som är intresserade av laddbara fordon; världens högsta marknadsandel kommer med många intressanta lärdomar. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Min kunskap är pinsamt dålig (det är ändå våra grannar vi pratar om). […]

September 2017

Teknik  Samhälle  | 2017-09-06

Svensk miljardsatsning på elektromobilitet, batterikurs samt batteridisputation

Miljardsatsning på elektromobilitet ”Nu satsar regeringen en miljard kronor på att ställa om till en elektrifierad transportsektor. En viktig del i satsningen är en testbädd i Göteborg. Forskningsinstitutet RISE och Chalmers ska gemensamt bygga upp anläggningen och äga den ” [1]. ”Den totala satsningen är en miljard kronor fram till 2023. Fordonsindustrin förväntas bidra med […]

Samhälle  | 2017-09-05

Bonus-malus, reduktionsplikt, stöd till ladda hemma samt inköpstöd elcyklar/elmopeder

Många nya styrmedel är på gång i Sverige Regeringen har lagt en uppdaterat förslag för bonus-malus, ett förslag om bränslebyte samt en ökad klimatbudget. Bonus-malus och förslaget om bränslebyte kommer från en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Den ökade klimatbudget har t ex stöd för laddinfrastruktur samt inköpsstöd till elcyklar och elmopeder. Den ökade budgeten […]

April 2017

Samhälle  | 2017-04-27

Beräkning av bortfall av skatteintäkter med laddbara bilar i Sverige

En vanligt förekommande kommentar om eldrivna personbilar är att vid en för stor skala så kommer minskade bränsleskatter vara en stor minskning av statsbudgeten. Idag får ni en försök att försöka beräkna vad bortfallet skulle vara i Sverige. Egentligen så finns ett politiskt beslut i Sverige att alla transportslag, bränslen och fordon ska betala sina […]

Mars 2017

Samhälle  | 2017-03-23

Parlamentarischer Abend Elektromobilität

skrivet av Maria Schnurr (RISE Viktoria) From a German perspective, Sweden – or the Nordics in general – have long been perceived as a poster child when it comes to environment and sustainability. To hear from Swedish counterparts that the opposite also applies – like the outstanding endeavour in order to achieve the German “Energiewende” – […]

Februari 2017

E-mobilitet  | 2017-02-01

Elvägar en del av ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland

Sverige och Tyskland har skapat ett gemensamt innovationspartnerskap. Det består av fyra delar. Ett är fokuserat på elvägar.

December 2016

Fordon  | 2016-12-19

Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

skrivet av Martin Borgqvist (SP) En relativt stor andel miljöbilar i Sverige avregistreras och lämnar landet varje år visar en Trafa-rapport [1]. Det är framförallt vanligt att avregistrerade bilar som drivs med diesel eller med alternativa drivmedel, som t.ex. gas eller el, lämnar landet. Dessa bilar har ofta gynnats av ekonomiska styrmedel, men lämnar alltså landet […]

November 2016

Fordon  | 2016-11-16

Elcyklar i Sverige – hur mycket minskar de CO2?

Lena Winslott Hiselius med kollegor har beräknat hur mycket en elcykel i medel skulle minska CO2-utsläppen i Sverige för året 2013 [1-3]. Minskningen skulle vara 14-20% av medelutsläppen av CO2 från en svensks transportbehov.

Samhälle  | 2016-11-02

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

”Varför är vi inte fossilfria idag? Hinder och utmaningar beskrivs i en nulägesrapport som lämnas in till Regeringskansliet idag. Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Boverket, […]