Arkiv / Samhälle

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju rekommendationer, webbinarer om transporteffektivt samhälle och korttidsprognos om Sveriges energi

Creative commons license

Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn
skrivet av Magnus Karlström

Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har utvärderat hur det går med omställningen av transportsektorn i Sverige.

Målet är minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030.

Utvärderingen visar att det går för långsamt.

De visar också att en omställning av enbart fordon och drivmedel inte räcker för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt.

Det behövs hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle.

Myndigheterna ger sju konkreta förslag med stor potential som bör genomföras snarast:

 • en översyn av koldioxidskatten
 • en utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn
 • en utredning om lämpliga åtgärder och stöd för ökad produktion av förnybara drivmedel
 • en utredning om vilka styrmedel och åtgärder som kan främja sjöfartens användning av förnybara drivmedel
 •  att utveckla infrastrukturplaneringen inom klimatmålets ramar
 • att klargöra var ansvaret ligger för att genomföra och finansiera åtgärder för effektivare nyttjande av befintlig transportinfrastruktur
 • en ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering.

[1] Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn. Energimyndigheten. 9 mars. länk

[2] Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelse. Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. länk (pdf att ladda hem).

[3] Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelse. Underlagsrapport till Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. länk (pdf att ladda hem) 208 sidor lång. Mycket data och utvärderingar.

Energimyndigheten: Webbinarier om den senaste forskningen inom Transporteffektivt samhälle

Energimyndigheten anordnar en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Webinarierna samlar framförallt resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Transporteffektivt samhälle vars syfte är att undersöka smarta lösningar för transporteffektivitet inom områden som mobilitet, beteende, godstransporter och samhällsplanering

Läs mer och anmäl er här.

3 april 2020 kl. 10.00–12.00
Förändrat beteende i transportsektorn – del 1

 • Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram
  Föreläsare: Lars E Olsson, professor inom psykologi, Karlstad universitet
 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor
  Föreläsare: Lena Hiselius, universitetslektor, avdelningschef trafik och väg, Lunds universitet

14 maj 2020 kl. 13.00-15.00
Förändrat beteende i transportsektorn – del 2

 • Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser
  Föreläsare: Annika Nordlund, universitetslektor, Umeå universitet
 • Digital plattform för att genom nudging främja hållbara resvanor
  Föreläsare: Katharina Paoli Brunat, VD Nudgd AB

28 augusti kl. 10.00-12.00
Transporteffektiv planering

 • Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
  Föreläsare: Emeli Adell, affärsområdesansvarig framtidens transporter, Trivector Traffic AB
 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner
  Föreläsare: Karin Thoresson, senior forskare, VTI

Energimyndigheten: 207 miljoner kronor till projekt om fossilfri gruvbrytning

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvbrytning.

Den totala budgeten är på 1,1 miljarder kronor. LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen är med och betalar.

De fem bolagen ska bygga en testanläggning där ny teknik ska utvecklas och testas i verklig gruvmiljö och i en virtuell testgruva.

Den virtuella testgruvan gör det möjligt att simulera dataflöden och scenarios som inte går att testa i gruvan.

Målet är att skala upp och införa brytningsmetoderna i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

Projektet har kommit till som del av initiativet Sustainable Underground Mining (SUM).

SUM initierades i juni 2018.

[4] Satsning på fossilfritt gruvbrytningssystem. Energimyndigheten. 30 mars. länk

[5] LKAB:s satsning på en koldioxidfri underjordsbrytning får stöd från Energimyndigheten. 30 mars. länk

Energimyndigheten: Korttidsprognos visar ökning av sol och vind till 2022 i Sverige

Prognosen är för fyra år framåt.

Elproduktionen från vindkraft ökar från cirka 17 TWh 2018 till 38 TWh fram till 2022.

Solel ökar från 0,4 TWh 2018 till 1,7 TWh 2022.

Nettoproduktion i elbalansen antas vara 171,3 TWh 2022 varav Sverige själva nettoanvänder 140,7 TWh. Exporten kommer därför vara 30,5 TWh.

Mängden biodrivmedel till transportsektorn väntas öka med 1 TWh från 2018 till 2022. Låginblandad HVO är det biobränsle som växer mest från 7,9 TWh till 9,0 TWh.

El för inrikes vägtransporter (ej inkl. bantrafik) antas öka från 0,1 TWh (2018) till 0,5 TWh (2022).

[6] Kortsiktsprognos – våren 2020 Sammanfattning av Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändningen och energitillförseln för perioden 2019-2022. länk (pdf).

[7] Kortsiktsprognos i siffror vinter 2020.xls (218 KB). Energimyndigheten. Går att ladda hem direkt som Excel här.