Rapport – Nordic EV Outlook 2018

Creative commons license

Gräset är alltid grönare på andra sidan brukar man säga. Gräset är sannerligen frodigt i Norge för oss som är intresserade av laddbara fordon; världens högsta marknadsandel kommer med många intressanta lärdomar. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Min kunskap är pinsamt dålig (det är ändå våra grannar vi pratar om). För några veckor sedan hade jag dock nöjet att träffa en av författarna till en ny rapport från International Energy Agency (IEA): Nordic EV Outlook 2018 [1], en rapport som på detaljnivå redogör den nordiska marknaden för laddbara personbilar. Flera tongivande nordiska organisationer har bidragit till rapporten bland annat flera nordiska energimyndigheter. Rapporten omfattar allt från nuvarande marknad, laddutrustning, påverkan på elnätet och marknadsprognoser för de olika nordiska länderna. I detta nyhetsbrev har jag valt att göra en syntes som främst fokuserar på marknadsrelaterade aspekter i nutid, skulle ni vilja veta mer om t ex laddning eller påverkan på elnätet så kan jag rekommendera en djupdykning i rapporten.
Rapport: Nordic EV Outlook 2018  
De nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) hade år 2016 tillsammans ca 8% av alla laddbara fordon i världen och samtidigt en av de högsta andelarna laddbara fordon per capita. 2017 såldes nästan 90 000 laddbara bilar på den nordiska marknaden. Detta gör Norden till den tredje största marknaden för laddbara bilar i världen, endast Kina och USA är större. Över 70% av de laddbara bilarna i Norden återfinns i Norge som även dominerar stort i nybilsförsäljningen. Se nedan tabell för detaljerade siffror.
Laddbara bilar i Norden 2017
Land    Laddbar fordonsflotta       Nybilsförsäljning 2017
Norge     176 310 (71%) (1)           62 257 (39%) (2)
Sverige    49 671 (20%)  (1)          20 345 (6%) (2)
Danmark   9 959 (4%) (1)               1 240 (1%) (2)
Finland     6 340 (3%) (1)               3 055 (3%) (2)
Island      5 098 (2%) (1)               3 028 (12%) (2)
1). % av totala laddbara fordonsflottan i Norden. 2). % av nybilsförsäljningen i landet
Elbil eller laddhybrid?
I Norge och Danmark har elbilar en aningen större försäljningsandel jämfört med laddhybrider, med 53% respektive 56% av den laddbara bilförsäljningen. Laddhybrider dominerar i Finland (84%), Sverige (79%) och på Island (72%). De vanligaste laddbara bilarna i respektive land är: Renault Zoe i Danmark, Mercedes GLC i Finland, Mitsubishi Outlander PHEV på Island, VW e-Golf i Norge och VW Passat GTE i Sverige. En intressant observation är att tillväxten för laddhybrider är större än för elbilar i alla de nordiska länderna.
Möjligen som en naturlig följd av hög efterfrågan så har norrmännen största utbudet av laddbara bilmodeller att välja emellan (41 st), följt av finländarna (36 st), danskarna (34 st), svenskarna (33 st) och islänningarna (30 st).
Lärdomar från Norden
De nio främsta insikter från den nordiska marknaden för laddbara fordon och dess fordonspolitik är enligt rapporten följande:

  • Politiska styrmedel har varit den starkaste kraften för att främja köp av laddbara bilar.
  • Miljöskatter på bilar har haft en positiv inverkan på försäljningen av laddbara bilar, speciellt när inköpspriset når en liknande nivå som bränslebilar.
  • Att reducera inköpspriset på laddbara fordon har visat sig vara den starkaste drivkraften för ökad försäljning, följt av lokala regler som reducerad eller eliminerade vägtullar, tillgång till bussfil etc.
  • I valet mellan laddhybrid eller elbil tenderar den med lägst inköpspris (efter subventioner) att ha högst försäljning.
  • Det framtida svenska bonus/malus systemet visar på möjligheten att hitta ett fordonsskattesystem som är ekonomiskt hållbart och samtidigt främjar energieffektiva bilar.
  • Biltillverkare producerar främst små och medelstora elbilar, däremot väldigt få laddhybrider i de mindre storlekssegmenten. Detta tyder på att den ökade komplexiteten till följd av hybridisering inte är värt mödan i redan bränsleeffektiva bilar i småbilssegmentet.
  • Ökningen av laddbara fordon i Norge de sista tre åren har till huvuddel kommit från laddhybrider (elbilar har legat stadigt runt 20% av nybilsförsäljningen). Detta visar vikten av att även inkludera och främja laddhybrider för att kunna nå fler marknadssegment och vidhålla tillväxten av laddbara fordon.
  • Ambition och stabilitet i fordonspolitiken är en nyckelfaktor för laddbara fordon att nå höga marknadsandelar, vilket delvis förklarar de höga marknadsandelarna i Norge. I fallet Danmark kan diskrepansen mellan initialt satta regler och senare snabba justeringar delvis förklara fallande marknadsandelar för laddbara fordon på senare år.
  • Större fordonsflottor (t ex taxi) har en viktig stöttande roll i elektrifieringen av vägtrafiken. Hög nyttjandegrad ger goda ekonomiska förutsättningar för elektrifierade fordon. Finlands ambition att vara ledande inom Mobility as a Service (MaaS) är en positiv signal för fortsatt tillväxt av laddbara fordon i regionen.

Kommentar
Det var kul att läsa om Norden från ett utanförperspektiv, jag tyder en väldigt positiv ton i rapporten kring vad som har åstadkommits i de nordiska länderna i arbetet att introducera laddbara fordon. Fast egentligen är det lite orättvist att säga Norden. Mer rättvisande är Norge OCH de andra nordiska länderna, då Norge dominerar stort i både relativa och absoluta tal. Hur som helst intressant att se hur situationen för laddbara bilar ser ut i de andra länderna i Norden; Danmarks inbromsning, Islands som har näst högst försäljningsandel, Sverige som har den näst största marknaden och Finland där laddhybriden är kung. Lite underligt att både danskarna och finländarna har fler laddbara modeller att välja emellan jämfört med Sverige trots mindre marknader.
De nio insikterna från den nordiska marknaden är intressanta dock aningen generella, t ex motsäger Teslas framgång i Norge punkt 4 och 6 ovan. Ett starkt tema i insikterna från rapporten är betydelsen av inköpspriset. Att närma sig inköpsparitet med bensin- och dieselbilar är kritiskt för att laddbara bilar ska erhålla betydande marknadsandelar och den drivlina (laddhybrid eller el) som har lägst inköpspris tenderar att vara mest populär bland köparna. För mig personligen så är detta väldigt intressant då jag har forskat en del kring drift-och totalkostnad, där elektrifierade bilar tenderar att ha låga driftskostnader relativt bränslebilar (i alla fall i de nordiska länderna med höga bränslepriser och låga elpriser). Det betyder att elektrifierade bilar kan vara konkurrenskraftiga (i kostnad) redan innan inköpsparitet har uppnåtts. Dock tyder slutsatserna i rapporten på att inköpspriset är betydligt viktigare för konsumenterna, vilket jag också har sett i både min egen och andras forskning. Jag hoppas kunna återkomma till detta ämne i framtiden.
Referenser
[1] Nordic EV Outlook 2018 länk (Finns att ladda hem fulltext 105 sidor)