30,7 procent nyregistrering laddbara bilar januari 2020 i Sverige

Creative commons license

Den stora siffran beror mycket på minskad total mängd nyregistrerade personbilar januari 2020 [1]. Det var en köprusch i slutet av 2019 innan fordonsskatten höjdes för många modeller.

Totalt blev 16 798 personbilar nyregistrerade januari 2020.

Det kan jämföras med januari 2019 då 20 474 blev nyregistrerade eller medelmånaden för 2019 som hade en nyregistrering på cirka 29 667 per månad.

Mängden nyregistrerade elbilar (BEV) var 1228 januari 2020 samt mängden laddhybrider var 3940. Det är totalt 5168 laddbara bilar. December 2019 var nyregistreringen av laddhybrider 3225 och av elbilar (BEV) 1608. Den totala mängden laddbara personbilar var då 4833 [2].

Om försäljningen av laddbara personbilar januari 2020 skulle jämförts med en medelmånad av nyregistrering av alla personbilar 2019 skulle marknadsandelen varit cirka 17% för de laddbara bilar och inte 30,7%.

Ökningen av nyregistreringen av laddbara personbilar var 7% om vi räknar i absoluta tal som skillnad mellan januari 2020 och december 2019.

Det innebär också att 24% var BEV och 76% var PHEV januari 2020.

Det kan jämföras med hela 2019 då andelen BEV var ca 39% och 61% PHEV i Sverige.

En skillnad mellan januari 2020 och december 2019 var att antal nyregistrerade Tesla Model 3 minskade i Sverige. December 2019 blev 604 Model 3 nyregistrerade i Sverige. Under januari 2020 blev endast 83 nyregistrerade.

De elbilar som blev mest nyregistrerade januari 2020 var Kia Niro (282), Renault Zoe (133) och Kia Soul (117).

De laddhybrider som blev mest nyregistrerade januari 2020 var VW Passat (652), Kia Optima (486) och Mitsubishi Outlander (427).

[1] Rekord för andelen laddbara bilar i januari – väntad minskning av totalmarknaden. Bil Sweden. 3 februari. länk

[2] Bil Sweden. Statistik. länk