Utforska / Tyskland

April 2019

Teknik  | 2019-04-09

Batterinyheter: Vad har hänt i år?

Helena har sammanställt batterinyheter från de två senaste månaderna.

Oktober 2018

Teknik  | 2018-10-01

Tyskland vill ladda: celltillverkning är målet

Batteriproducenterna verkar mer eller mindre tävlar om en ledande position i Europa. Mycket verkar kretsa kring Tyskland, som i dagsläget inte har någon betydande celltillverkning och beroendet av några fåtal leverantörer kan snart bli ett problem. Idag tittar vi närmare på vad som händer i Tyskland.

September 2017

E-mobilitet  Fordon  | 2017-09-28

Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

”En överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020. Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad. Samtidigt säkerställa förmågan att leverera […]

Maj 2017

Teknik  | 2017-05-24

Invigning av Daimlers batteripackanläggning samt Merkels åsikt om cellproduktion

Angela Merkel invigde Daimlers nya batteripackanläggning utanför Dresden den 22 maj. Anläggningen ska börja producera batteripack i mitten av 2018 [4]. Det är Daimlers dotterbolag Accumotive som bygger anläggningen. Den första delen av anläggningen startade redan 2012 och anläggningen som Merkel invigde var den andra delen, som Daimler har investerat ca 500 miljoner EUR i.

Mars 2017

Samhälle  | 2017-03-23

Parlamentarischer Abend Elektromobilität

skrivet av Maria Schnurr (RISE Viktoria) From a German perspective, Sweden – or the Nordics in general – have long been perceived as a poster child when it comes to environment and sustainability. To hear from Swedish counterparts that the opposite also applies – like the outstanding endeavour in order to achieve the German “Energiewende” – […]

Februari 2017

Samhälle  | 2017-02-23

Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

Inom ramen för samarbetet IA-HEV (The Implementing Agreement for co-operation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies and Programmes) har partners från åtta länder försökt göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av e-moblity utvecklingen i deras respektive land. De har t ex räknat på hur många arbetet som blir till. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av […]

Samhälle  | 2017-02-17

Tyska facket och elfordonsutveckling

Tyska konsultfirman Roland Berger har i sin senaste analys av e-mobility marknaden kommit fram till att de tyska fordonsföretag som kollektiv leder utvecklingen [1]. Tyskland är viktig för utvecklingen av e-mobility. Tidningen The Economist anser att utvecklingen av laddbara bilar kommer gå fortare än många tror [2]. I slutet av artikel skriver de att en […]

Teknik  | 2017-02-08

Batteriforskning i Europa

Ni läsare hör av er ibland om frågor som ni vill att vi gräver lite extra i. En av dessa frågor är vad sker runt om i världen när det kommer till batteriforskning. Vilka är de största forskningsfrågeställningarna? Hur mycket pengar satsas? Sverige är ett av de länder som traditionellt varit mycket starka inom batteriområdet, […]

E-mobilitet  | 2017-02-01

Elvägar en del av ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland

Sverige och Tyskland har skapat ett gemensamt innovationspartnerskap. Det består av fyra delar. Ett är fokuserat på elvägar.

December 2016

E-mobilitet  Teknik  | 2016-12-15

Tysklands och Nederländernas handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel

Inom EU finns ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen [1]. I direktivet finns ett krav att senast den 18 november 2016 ska varje medlemsland underrätta kommissionen om sina nationella handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Sveriges regering antog Sveriges handlingsplan den 17 november [2,3]. […]