Utforska / Tyskland

Januari 2020

Samhälle  | 2020-01-14

Tysk rapport om arbetstillfällen och elfordon

I Tyskland finns en oro att mer försäljningen av elfordon leder till färre arbeten i fordonsindustrin. En ny rapport från National Platform Future of Mobility (NPM), som är en samarbetsorganisation mellan staten, akademin och företagen, har undersökt frågan [1-4]. De har också gett förslag på lämpliga åtgärder från staten, delstaterna och företag. NPM bygger sin analys […]

September 2019

Teknik  | 2019-09-04

För snart 375 år sedan sattes Münster på den historiska kartan då fredan efter 30-åriga kriget slöts i staden – den westfaliska freden. Staden är även en av de stora universitetsstäderna i Tyskland. Och kanske med Europas största forskningscentrum för batterier: MEET – Münster Electrochemical Energy Technology. Centret öppnade för tio år sedan och har ca. […]

Teknik  | 2019-09-04

Münster – en stad laddad med historia och framtid

För snart 375 år sedan sattes Münster på den historiska kartan då fredan efter 30-åriga kriget slöts i staden – den westfaliska freden. Staden är även en av de stora universitetsstäderna i Tyskland. Och kanske med Europas största forskningscentrum för batterier: MEET – Münster Electrochemical Energy Technology. Centret öppnade för tio år sedan och har ca. […]

Maj 2019

Teknik  | 2019-05-16

Batterisatsningar i Tyskland och Frankrike

Northvolt säkrar ytterligare finansiering och stärker samarbetet med VW-koncernen Mycket händer just nu kring Northvolt. Det har i dagarna blivit känt att de blir VWs samarbetspartner för att celltillverkning i Tyskland [1] och att de kommer leverera celler till Scania [2]. Och igår kom nyheten att de beviljats ännu ett lån på 350 miljoner euro […]

April 2019

Teknik  | 2019-04-09

Batterinyheter: Vad har hänt i år?

Helena har sammanställt batterinyheter från de två senaste månaderna.

Oktober 2018

Teknik  | 2018-10-01

Tyskland vill ladda: celltillverkning är målet

Batteriproducenterna verkar mer eller mindre tävlar om en ledande position i Europa. Mycket verkar kretsa kring Tyskland, som i dagsläget inte har någon betydande celltillverkning och beroendet av några fåtal leverantörer kan snart bli ett problem. Idag tittar vi närmare på vad som händer i Tyskland.

September 2017

E-mobilitet  Fordon  | 2017-09-28

Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

”En överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020. Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad. Samtidigt säkerställa förmågan att leverera […]

Maj 2017

Teknik  | 2017-05-24

Invigning av Daimlers batteripackanläggning samt Merkels åsikt om cellproduktion

Angela Merkel invigde Daimlers nya batteripackanläggning utanför Dresden den 22 maj. Anläggningen ska börja producera batteripack i mitten av 2018 [4]. Det är Daimlers dotterbolag Accumotive som bygger anläggningen. Den första delen av anläggningen startade redan 2012 och anläggningen som Merkel invigde var den andra delen, som Daimler har investerat ca 500 miljoner EUR i.

Mars 2017

Samhälle  | 2017-03-23

Parlamentarischer Abend Elektromobilität

skrivet av Maria Schnurr (RISE Viktoria) From a German perspective, Sweden – or the Nordics in general – have long been perceived as a poster child when it comes to environment and sustainability. To hear from Swedish counterparts that the opposite also applies – like the outstanding endeavour in order to achieve the German “Energiewende” – […]

Februari 2017

Samhälle  | 2017-02-23

Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

Inom ramen för samarbetet IA-HEV (The Implementing Agreement for co-operation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies and Programmes) har partners från åtta länder försökt göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av e-moblity utvecklingen i deras respektive land. De har t ex räknat på hur många arbetet som blir till. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av […]