Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

Creative commons license

”En överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020.
Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad. Samtidigt säkerställa förmågan att leverera ERS-teknik, (Electric Road Systems) i en kommande kommersiell miljö. I avtalet står bland annat att det för närvarande finns tre alternativ i forsknings- och demonstrationsfasen:

  • Luftledning med demonstration på allmänna vägar i Sverige och (planerad till drift i slutet av 2018) i Tyskland.
  • Teknik med el-skena i vägbanan är planerad att demonstreras på allmän väg i Sverige hösten 2017.
  • Induktiva system är fortfarande i forskningssteget.


I Tyskland och Sverige pågår fler projekt kring ERS och länderna har enats om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från både forskning och demonstratorer. Dessutom planeras ett nytt gemensamt forskningsprojekt att starta hösten 2017 i samarbete mellan tyska och svenska forskningsinstitut.
– Att minska fossilberoendet och den negativa klimatpåverkan för vägbundna godstransporter är en stor utmaning över hela världen. Klimatavtalet i Paris, där transportsektorn också behandlas, kräver åtgärder i alla delar av det moderna samhället inte minst inom vägtrafiken, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket.
Om elen som används härstammar från förnyelsebara källor kan det leda till en kraftfull minskning av växthusgasutsläpp från transportsektorn. Elektrifierade godstransporter med hjälp av elvägar har många fördelar:

  • Minskar såväl energiförbrukningen som utsläpp av koldioxid
  • minskar även utsläppen av farligt luftföroreningar och buller
  • jämfört med investeringar i en helt ny infrastruktur är det relativt billigt eftersom man använder befintliga vägar
  • det kan vara en ny bransch för fordonsindustrin och det är ett område där samarbetet mellan akademi, industri och offentlig förvaltning är givande.”

[1] Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige. Trafikverket 27 sep. länk