Arkiv / Samhälle

Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

Creative commons license

Inom ramen för samarbetet IA-HEV (The Implementing Agreement for co-operation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies and Programmes) har partners från åtta länder försökt göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av e-moblity utvecklingen i deras respektive land.
De har t ex räknat på hur många arbetet som blir till.
Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras rapport.

Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

skrivet av Magnus Karlström
Länderna som var med i samarbetet var Österrike, Danmark, Frankrike, Belgien, regionen Baden-Wuerttemberg i Tyskland, Nederländerna, USA och Schweiz.
Partners i varje land skrev en rapport om utvecklingen i sitt land. Rapporten med de åtta delrapporterna från varje land är på ca 256 sidor [2]. Den är värda att läsa om ni vill få inblick i hur e-mobility fungerar i varje land. Datan är huvudsakligen från 2015 och början av 2016.
Det finns också en gemensam slutrapport [1].
Vilken sorts resultat försökte de få fram
De försökte samla in data om några gemensamma indikatorer som är:
– Antal heltidsjobb inom e-mobility, samt om möjligt dela upp det i olika delar av värdekedjan samt dela upp det i direkta och indirekta arbeten.
– Produktionsvolym räknat i pengar uppdelat i olika delar av värdekedjan om möjligt.
– Exportvolym räknat i pengar som har med e-mobility att göra.
De olika partners använde olika metoder för att gissa framtid
De försökte i början få alla partners att använda samma metod, men till slut valde de olika.
Nederländerna använde en enkätmetod där de frågade branschen om antal jobb och omsättning.
I Frankrike baserade de beräkningen på ett medelvärde hur många direkta arbeten som brukar uppkomma för en omsättning i produktion, underhåll samt försäljning av fordon.
I Danmark använde de metoden litteratursammanställning samt en enklare enkät.
I Schweiz gjorde de en patentanalys samt en analys baserad på en tidigare rapport om fordonsutveckling i landet.
För Österrike och regionen Baden-Wuerttemberg använde de en metod som är utvecklad av Fraunhofer. Metoden är en utbudsmodell. De gör en prognos av försäljningen av olika drivlinor och från den räknar de ut hur värdet är av olika komponenter som sin tur ger antal arbeten. En rolig del av deras resultat är det är möjligt att se vilka leverantörssektorer till bilindustrin som får mer omsättning.  De räknar t ex på hur mycket värdet är av olika laddinfrastrukturkomponenter.
För USA använde de en input-output modell. De räknade på två scenario, som är ett med en liten marknadsandel laddfordon och en med större. I USA gjorde de också en mer detaljerad analys av hur många arbeten som blir konsekvensen av batteriproduktion i landet.
Gemensamma slutsatser från arbetet
De har försökt få ihop några generella slutsatser.
– Individuella beslut från enskilda fordonstillverkare kan påverka systemet mycket.
– Det finns överföringseffekter till andra sektor i ekonomin som t ex energisektorn.
– Arbetsmarknadskonsekvenserna kan bli stora om e-mobility blir stort.
– De ekonomiska konsekvenserna av e-mobility kan bli stora.
– Det tar tid för subventioner att påverka e-mobility utvecklingen så mycket att det påverkar arbetsmarknaden.
– Att ignorera e-mobility kan göra att länder förlorar mycket värdeskapande som ger arbeten i ekonomin.
– Policymakers är mycket intresserade av den här typen av studier.
De ger också tips på till andra länder som försöker göra studier av det här slaget. De rekommenderar att försöka göra en enkät och fråga branchen för att beskriva nuläget. Om en enkät görs är det bra om de som utför den är någon nationell organisation som samlar branschen.
Egna kommentarer
De har använt väldigt olika metoder för att försöka gissa.
Den nederländska metoden kan ha en poäng för att förstå nuläget.
Den amerikanska och tyska känns mer intressant för att förstå framtiden.
De tyska och amerikanska studierna tar hänsyn till förlorade arbeten om det blir mindre med tillverkning av förbränningsmotorbilar. De andra verkar inte göra något sorts analys av förlorade arbeten.
Skulle vara intressant att se en svensk studie av det här slaget. Det kanske finns?
Referenser  
[1] IEA-HEV-TCP Task 24: Economic Impact Assessment of E-mobility. Final Report. 2016. länk (pdf)
[2] IA-HEV TASK 24: ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT OF E-MOBILITY. Country reports. länk (pdf)