Arkiv / Teknik

Creative commons license

För snart 375 år sedan sattes Münster på den historiska kartan då fredan efter 30-åriga kriget slöts i staden – den westfaliska freden. Staden är även en av de stora universitetsstäderna i Tyskland. Och kanske med Europas största forskningscentrum för batterier: MEET – Münster Electrochemical Energy Technology. Centret öppnade för tio år sedan och har ca. 110 anställda, varav 45 doktorander. Tillsammans med RWTH Aachen och Forschungszentrum Jülich utgör de tre Helmholtz Institute Münster. Och nu med ett tillskott på ca. 7,5 miljarder (!) SEK (700 M€) för forskning kring batteriproduktion [1].

Tyska staten satsar, men även regionen

Tyska Federal Ministry of Education and Research (BMBF) har under sommaren beslutat att just Münster skulle bli stället där man satsar 500 M€ i produktionsforskning kring batterier: “Battery Production Research Centre”. Fem olika platser har utvärderats men det var Münster som drog längsta strået. I och med detta satsar även staten Nordrhein-Westfalen (NRW) 200 M€. Det nya centret kommer finnas i anslutning till MEET och ska öka Tysklands konkurrenskraft kring elektrokemiska energilagringsteknologier. Förutom MEET är universitetet RWTH Aachen och Forschungszentrum Jülich; dvs. Helmholtz Institute Münster.

Bygget är snart igång, ska vara klart 2022

Det nya centret är tänkt stå klart 2022 och ska skapa ett ramverk för forskning kring att utveckla nya material och koncept som kan testas och optimeras. Men ska även att utveckla produktionsprocesserna och då räknar man in tillhörande produktionsverktyg. Det nya centret blir ett naturligt steg i utvecklingen baserat på en djup förståelse kring batterimaterial kopplat till användning.

Men det är inte bara Helmoltz Institute Münster som varit drivande, utan de har haft rejäl uppbackning av regionen och staden, men även industrisektorn i området. Många andra affärsområden ser en potential med anläggningen i ett större perspektiv än just bara battericeller. Man tror att hela regionen kommer få en positiv tillväxt.

Bygget av anläggningen är i startgroparna och byggs inom Hansa Business Park som nås lätt med olika kommunikationer.

Fraunhofer koordinerar samarbetsprojektet

Fraunhofer kommer att centralisera sin egen verksamhet kring batteriproduktion till det nya centret för att ytterligare skapa mervärde [2]. Enligt Fraunhofers ordförande Reimund Neugebauer är målet “…to establish an excellent production research centre that immanently accelerates the innovation process for the production of new battery cell concepts and their mass production”. Han trycker även på att tiden är det som sätter ramverket – man kan inte slösa tid på att inte samarbeta. Centret kommer supporta utvecklandet av produktionslinor medan Fraunhofer kommer vara ansvariga för projektplanering och -ledning av forskningsfrågorna. Sedan är tanken att ett industrikonsortium ska utveckla och skala upp de nya produktionsteknikerna. Några företag finns listade så långt: BMZ Group, Custom Cells Itzehoe, EAS Batteries, Leclanché och Liacon. Industrikonsortiet ska söka investerare och kunder, så att efter forskningsfasen kunna implementera resultaten i stor skala för att snabbt skapa tysk cellproduktion.

Egna kommentarer

700 M€ är mycket pengar. Det är dock ungefär dubbelt så mycket som svenska staten satsar på energiområdet [3].

Du som besökt MEET vet hur stort det är, hur många dragskåp, ugnar, analysinstrument, pilotlinor, testkanaler och klimatskåp det kryllar av. Nu är det några år sedan jag var där senast så mycket har nog ändrats. Ur ett tyskt perspektiv kunde centret lika gärna hamnat till exempel i Ulm – på ’batterikullen’ – där det för fyra år sedan jobbade fler än 300 personer med batteriforskning och -utveckling.

Det finns mycket forskning som blir grunden för det nya centret i Münster, frågan är bara om man låst in sig i snäva produktionsidéer – kommer man fortsätta med liknande produktionsmetoder som finns för Li-jon och som verkar vara lämpade för andra teknologier såsom Na-jon. Den storskaliga cellproduktionsindustri som nu byggs upp i Europa kommer vara mer eller mindre ’fast’ i gårdagens produktionsforskning. Dock finns det ett stort antal processparametrar som påverkar varandra och som med rätt kombination kan ge mer optimerade, säkrare, hållbarare och billigare celler. Centret kommer stå klart om tre år. Hur innovativ kommer man vara? Eller blir det mer eller mindre optimering av de processer som finns? När kan vi förvänta oss nya produktionsmetoder i stor skala? Kanske runt 2030?

Om du vill besöka MEET finns det ett ypperligt tillfälle 24-25 mars 2020 då konferensen Advanced Battery Power arrangeras i Münster, en konferens vi rapporterat från ett flertal gånger genom åren. Mer info här.

Referenser 

[1] länk

[2]  länk

[3] länk