Utforska / TCO

Juni 2018

Fordon  | 2018-06-01

Scania om fossilfria tunga transporter till 2050

Scania bedömer att “fossiloberoende inom tunga transporter senast 2050 är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv”. Resultatet kommer från en Scania studie, som de kallar “The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050” [1,2]. De har haft en akademisk panel som granskat rapporten.

Juni 2017

Teknik  Samhälle  Fordon  | 2017-06-08

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar. Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är […]

Juni 2016

Fordon  | 2016-06-14

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1]. Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen. Det är en […]

November 2015

Fordon  | 2015-11-20

Samhällsekonomiska kalkyler för elbussar

Idag får ni Martin Borgqvists analys av en rapport om samhällsekonomiska kalkyler för elbussar. Martin tipsar också om ett event i Lund. ”The future starts now” den 1/12 i Lund. Se bifogat för program för hela konferensen. Länk till mer info. På em kommer det att hållas en session om elektrifiering av stadens transporter. Sessionen […]

April 2015

Samhälle  | 2015-04-20

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 3

Idag får ni sista delen av serien om TCO-studier, prognoser och kunders preferenser.

E-mobilitet  Fordon  Samhälle  | 2015-04-17

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 2

Idag fortsätter vi med funderingar kring TCO-studier, prognoser och kunders preferenser. Del 1 kom igår. TCO står för Total-Cost-of-Ownership. Min fråga är hur bra är TCO-analys som enda indata för prognoser för att gissa framtida försäljning av olika drivlinor.

Fordon  | 2015-04-16

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Trots att HEV kan vara en god ekonomisk affär för en del kunder i Tyskland idag, så har HEV endast 0,9% av marknaden [1]. Det finns också länder/regioner/städer där laddfordon med subventioner är ekonomiska i jämförelse. Ni kan t ex använda amerikanska Alternative Fuels Data Center beräkningsmodell Vehicle Cost Calculator, samt inkludera subventioner för upp till 10 000 […]