Arkiv / Fordon

Scania om fossilfria tunga transporter till 2050

Creative commons license

Scania bedömer att “fossiloberoende inom tunga transporter senast 2050 är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv”.
Resultatet kommer från en Scania studie, som de kallar “The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050” [1,2].
De har haft en akademisk panel som granskat rapporten.
Studien omfattar tre transportsegment: fjärrtransport, distribution och stadsbuss samt fyra länder: Sverige, Tyskland, Kina och USA.
De har undersökt TCO (Total-Cost-of-Ownership) och växthusgasutsläpp.
Scanias VD sammanfattar resultatet med:
“Vi klarar av att sänka CO2- utsläpp med mer än 20 procent genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Utöver detta finns flera bränsle- och drivlinespår på vägen mot en fossilfri framtid. Biobränslen minskar CO2-utsläpp snabbast och elektrifiering är det mest kostnadseffektiva”.
Slutsatserna från rapporten är:
“Smartare logistik: Koldioxidutsläpp kan kapas med mer än 20 procent genom att optimera transportsystemet, t ex genom förbättrad ruttplanering och lasthantering. Resterande kan nås genom olika bränsle- och drivlinealternativ.
Elektrifiering: Batteridrivna elfordon utgör den mest effektiva, snabbaste och kostnadseffektiva vägen i länder med infrastrukturella förutsättningar att erbjuda allmänna laddningssystem och fossilfri elektricitet. Fullskalig elektrifiering kommer dock att kräva fyra till fem gånger större infrastrukturinvesteringar jämfört med idag. I gengäld blir driftskostnad 40 procent lägre än för tunga dieselfordon. Elvägar för fjärrtransporter kan påskynda elektrifiering, särskilt under det närmaste årtiondet när batterikostnaderna väntas förbli höga.
Biobränsle: Kommersiellt tillgängliga biobränslen, som biogas, biodiesel och etanol, kommer inledningsvis att vara en effektiv och genomförbar väg eftersom man kan utnyttja traditionell förbränningsmotorteknik. Den finns här och nu. Med ett maximalt utnyttjande av tillgängliga biobränslen, kommer biobränslebaserade förbränningsmotorer att kunna driva en femtedel av alla fordon 2050.
Bränsleceller: Bränsleceller är dyrare och därför väntas en väsentlig tillväxt ske senare än för batteridrivna elfordon. Om teknikkostnaderna minskar och det finns tillräckligt mycket förnybar vätgas till låg kostnad kan bränsleceller utgöra en betydande del av fordonsflottan till 2050.”
I samband med att rapporten blev lanserad, så blev en koalition skapad med Scania, H&M Group, E.ON och Siemens. Gruppen ska samarbeta för att öka takten i omställningen av tunga transporter [4].
Källor
[1] This is how we decarbonise heavy commercial transport. Henrik Henriksson. Scania 22 maj 2018. länk
[2] THE PATHWAYS STUDY:Achieving fossil-free commercial transport by 2050. Scania. White Paper. länk (pdf)
[3] FOSSILFRIA TUNGA TRANSPORTER TILL 2050. Scania. Pressrelease. länk
[4] E.ON, H&M group, Scania and Siemens form a coalition to accelerate decarbonisation of heavy transport. 23 maj 2018. länk
Scanias lastbilar till tyskt elvägsprojekt
skrivet av Magnus Karlström
Det tyska projektet ““Trucks for German eHighways” ska testa elvägar på tre vägar i Tyskland.
De tre elvägarna ligger i Lübeck, Hessen och Baden-Württemberg.
Projektet är är delfinansierat av tyska staten.
Scania och Siemens är med. Volkswagen Group Research leder projektet.
I den första fasen ska Scania leverera två lastbilar till projektet. En av lastbilarna ska ha ett batteri på 15 kWh och den andra lastbilen ska ha flera batterier med mer kapacitet.
Lastbilarna ska ha strömavtagare monterade ovanpå lastbilen och kontaktledningen är luftburen.
[5] Scania to supply “Trucks for German eHighways” research project. Scania. Pressrelease. länk