2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Creative commons license

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.
Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är med i EVI.
Kina hade störst försäljning 2016
Ca 750 000 elbilar blev sålda 2016 [2]. 2016 var året med största försäljningen någonsin.
Kina har störst försäljning. I Kina blev 336 000 elbilar sålda 2016.
Europas länder hade tillsammans en försäljning på ca 215 000 elbilar.
USA:s försäljning var 160 000. Det var en minskning i jämförelse med 2015.
Globala %-ökningen av elbilsparken var 60% 2016
%-ökningen av totala flottan av elbilar 2016 var mindre än 2015 och 2014.
2016 ökade flottan med 60%.
2015 ökade flottan med 77%.
2014 ökade flottan med 85%.
IEA tror att det kan finnas ca 9-20 miljoner elbilar 2020
Elbilar stod för ca 0,2% av bilparken globalt efter 2016.
IEA har analyserat bilföretagens planer, prognoser och länders mål. Den samlade bedömning är att IEA tror på ca 9-20 miljoner elbilar kumulativt globalt 2020.
2025 tror de på 40-70 miljoner elbilar.
Billigare batterier, mer bilmodeller, fortsatt stöd från länder och städer samt mer utbyggnad av laddinfrastruktur kommer driva försäljning 
IEA anser att batteripriser per pack kommer fortsätta att sjunka.
De baserar mycket av sin analys på arbeten från Department of Energy (se sid 16 i rapporten).
Bättre cellkonstruktioner, större produktion per anläggning samt större pack kommer sänka kostnaden per kWh.
Europa är den region där batterielbilar och laddhybrider först kommer vara konkurrenskraftiga utan subventioner
IEA gör en TCO (totalkostnadskalkyl) för batterielbilar, laddhybrider och förbränningsmotorbilar (se sid 22).
De beräknar för året 2015 samt 2030.
Samt de jämför regionerna Europa, USA, Kina och Japan.
Slutsatsen är:
”In 2015, electric car costs were higher than those for ICEs in all regions.
By 2030, BEVs and PHEVs will become fully cost competitive with ICEs in Europe, where fuel taxes are estimated to be high and vehicle attributes (namely power) more favourable to electrification than in other regions.
High yearly mileage electric cars have clearly lower first-owner TCOs for almost all cases when compared with ICEs. This underlines the interesting synergies between shared mobility services and vehicle electrification.”
Några viktiga antaganden:
De beräknar TCO för de 3,5 första åren av ägande.
Batterikostnaden för pack år 2015:
200 USD/kWh för BEV
255 USD/kWh för PHEV
Batterikostnaden för pack år 2030:
100 USD/kWh för BEV
125 USD/kWh för PHEV
Elräckvidd 2015
200 km för BEV
40 km för PHEV
Elräckvidd 2030
350 km för BEV
46 km för PHEV
Oljepris 85 USD/fat 2030
Varje laddbar bil har en kostnad för hemmaladdare på  1000 USD 2015 och 500 USD 2030.
Det fanns ca 2 miljoner EVSE (laddutrustning) 2016
Ca 1 av 7 alla EVSE är publika.
2016 ökade antal publika laddare med 72% dvs ungefär i samma omfattning som elbilsparken växte.
2016 var speciellt eftersom antal snabbladdare blev så många fler i Kina. De har numera ca 90 000 snabbladdare. Det är ca 81% av alla snabbladdare globalt [1].
IEA göra en prognos för publika EVSE globalt.
Ökningen av antal publika EVSE behöver vara mellan 8-25 gånger fram till 2025.
De baserar sin analys på antal EVSE som Norge och Nederländerna har. De länderna är före andra länder och troligtvis når andra länder en situation som liknar deras på sikt.
Därför räknar IEA på ca 1 publik normalladdare per 15 laddbara bilar samt ca 1 snabbladdare per 130 laddbara bilar i sina framtidsprognoser.
IEA ger ett antal rekommendationer till länder
De har en sammanställning på möjliga styrmedel som kan användas.
IEA skriver också att subventioner kommer behöva försvinna när elbilar blir konkurrenskraftiga utan stöd. Det är viktigt att redan fundera på hur och på vilket sätt stöden ska plockas bort.
De rekommenderar också att redan nu börja fundera på att ändra beskattningen från bränsleskatter till fordonskm.
IEA rekommenderar också mer fokus på att öka återvinning/second-us av batterier och undersöka hållbarhet med olika materialval för elbilar.
Reflektioner
Det är många kända experter som varit med och skrivit den här sammanfattning. Den är transparent med källor och tydlighet med antaganden. 
Referenser
[1] Number of electric vehicles on roads reaches two million: IEA. Reuters. 7 juni 2017. länk
[2] Global EV Outlook 2017 Two million and counting. IEA. länk (pdf, 71 sidor)