Utforska / LCA

April 2021

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-16

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 2 av 2)

Dagens nyhetsbrev är del två av sammanställningen av litteraturstudien ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations” [1]. Vi lämnar nu marknadsandelar, tunga fordon och drivlinor för att istället fokusera på aspekterna 4 – 7: (4) Status för laddningsinfrastruktur med fokus på modellering av kravställning och ekonomi (5) Överblick på laddbara fordons […]

Maj 2017

Teknik  | 2017-05-30

IVL:s rapport om klimatpåverkan från befintlig produktionen av elbilsbatterier

IVL Svenska Miljöinstitutet har sammanställt litteratur om växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid befintlig produktion och återvinning av litiumjon-batterier för lätta fordon. Rapporten finns att läsa här (58 sidor, pdf) och är skriven på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket. ”– Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer.

Februari 2017

Teknik  | 2017-02-14

Workshop om batterier och livscykelanalys (LCA)

Energimyndigheten och Trafikverket ser ett behov av att öka kunskapen om olika fordonstypers totala livscykelemissioner, som en del i det uppdrag de fått att samordna omställningen till en fossilfri transportsektor. Som ett led i arbetet har IVL Svenska Miljöinstitutet fått i uppdrag av att sammanställa LCA-data om utsläpp av växthusgaser vid produktion, användning och skrotning/återvinning […]

Juni 2016

Fordon  | 2016-06-14

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1]. Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen. Det är en […]

November 2015

Fordon  | 2015-11-20

Samhällsekonomiska kalkyler för elbussar

Idag får ni Martin Borgqvists analys av en rapport om samhällsekonomiska kalkyler för elbussar. Martin tipsar också om ett event i Lund. ”The future starts now” den 1/12 i Lund. Se bifogat för program för hela konferensen. Länk till mer info. På em kommer det att hållas en session om elektrifiering av stadens transporter. Sessionen […]

Mars 2014

Samhälle  | 2014-03-28

JEC:s uppdaterade LCA studie för fordon och bränslen

JRC (Joint Research Centre) har, tillsammans med partners i JEC samarbetet, släppt den nya versionen av referensverket Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context [1]. I JEC samarbetet ingår EUCAR (the European Council for Automotive R&D) och CONCAWE (the oil companies European association for environment, health and safety in refining and distribution). Mål […]

Fordon  | 2014-03-14

VW Golf e-Golf

VW Golf är inte bara en bilmodell. Det är Europas mest sålda bilmodell. Den sålde mer än dubbelt så mycket än tvåan januari 2014. Förra året kom generation sju av Golf. Modellen vann European Car of the Year 2013. VW har sålt 30 miljoner Golf sen introduktionen 1974. Jag brukar tänka att VW Golf är en referenspunkt […]