Arkiv / Teknik

IVL:s rapport om klimatpåverkan från befintlig produktionen av elbilsbatterier

Creative commons license

IVL Svenska Miljöinstitutet har sammanställt litteratur om växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid befintlig produktion och återvinning av litiumjon-batterier för lätta fordon.
Rapporten finns att läsa här (58 sidor, pdf) och är skriven på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket.
”– Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer.
Men det är också viktigt att titta bakåt och minimera miljöpåverkan i produktionsledet, säger Lisbeth Dahllöf, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Hon har tillsammans med kollegan Mia Romare granskat litteraturen över växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid produktion och återvinning av litiumjon-batterier för lätta fordon.
Tillverkningen av litiumjon-batterier för lätta elfordon släpper enligt rapportförfattarna ut i genomsnitt 150 – 200 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batteri. En av de minsta elbilarna på marknaden, Nissan Leaf, har batterier på cirka 30 kWh, många nya modeller har batterier på 60 och 100 kWh. En elbil med ett 100kWh-batteri har alltså släppt ut 15-20 ton koldioxid innan den har startat. Beräkningarna vilar på 50-70 procent fossil andel i elmixen.”
Fokus är på utsläpp av befintlig teknologi och batterier.
”Rapportförfattarna betonar samtidigt att det är teknik i stark utveckling och att siffrorna gäller dagens situation med reservation för att det behövs bättre dataunderlag från tillverkarna.”
IVL:s Mats-Ola Larsson funderar också om styrmedelskonsekvenser:
”– Kommande styrmedel behöver ta hänsyn till utsläpp även i tillverkningsskedet. Man bör exempelvis inte gynna elbilar med stora batterier mer än små. Biltillverkarna kan också ställa krav på sina leverantörer av batterier. Den här rapporten visar betydelsen av att fortsätta utreda bästa vägen framåt, säger han.”
Reflektioner
Bättre elmix => bättre CO2/kWh. Ni förstår.
Tesla ska ju till exempel producera sina batterier med förnyelsebar kraft och batterifabriker i Sverige kommer ha mindre CO2 utsläpp.
Samt det är utsläpp även vid produktion av vanliga bensinbilar t ex kom TÜV fram till att en Mercedes-Benz E 350 CGI släppte ut ca 8 ton växthusgaser vid produktion av den bilen [6].
Hur mycket är 15-20 koldioxid för 100 kWh i-jon batterier med befintlig produktion?
Om 12000 km/år samt 15 års livslängd så blir utsläppen ca 80-110 g växthusgaser/bil,km.
ca 80-110 gram är ett exempel.
Det är rimligt att inkludera produktionsledet i utvärderingar av miljövänlighet.
För övrigt så läs gärna Anders Nordelöfs analys av elbilar och miljövänlighet [2].
Referenser
[1] Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier. Pressrelease. IVL. 2017. länk
[2] ”Potentialen elbilarnas främsta fördel”. Ny Teknik. 29 maj. länk
[3] Stora utsläpp från elbilarnas batterier. Ny Teknik. 29 maj. länk
[4] Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt. Teknikens Värld. 29 maj. länk
[5] Elbilen behöver bara några år för att ”köra in” utsläpp från batteritillverkning. Mest Motor. 29 maj. länk
[6] TÜV lifecycle analysis shows Mercedes-Benz E 350 e PHEV cuts GHG footprint 44% compared to E 350 CGI; equivalent NOx. Green Car Congress. länk