Arkiv / Samhälle

JEC:s uppdaterade LCA studie för fordon och bränslen

Creative commons license

JRC (Joint Research Centre) har, tillsammans med partners i JEC samarbetet, släppt den nya versionen av referensverket Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context [1].
I JEC samarbetet ingår EUCAR (the European Council for Automotive R&D) och CONCAWE (the oil companies European association for environment, health and safety in refining and distribution).
Mål med studien
Skapa en konsensus om en studie som beräknar energianvändning och växthusgaser för personbilar i EU.
De vill ha en rapport som används som referens för alla viktiga aktörsgrupper i EU.
Omfattning av studien
I studien ingår resultat för två tidpunkter. Ett är beräknat för personbilar som kan användas nu och den andra är för 2020+.
De beräknar endast resultat för bränsleproduktion och fordonsanvändning. Det innebär att de inkluderar inte produktion av fordonen.
De beräknar resultaten för en medelsituation i EU.
Bilen de använder som beräkningsgrund är en femsitsig sedan med en specificerad prestanda. Alla drivlinor ska klarar av de prestandakraven. De använder körcykeln NEDC för beräkningen även för 2020+ situationen.
Det finns en undantag. Batterielbilen har inte samma maxräckvidd. 2010 versionen av BEV har en körbar elräckvidd på 120 km och 2020+ versionen har en körbar räckvidd på 200 km.
De andra drivlinorna klarar 500 km.
Nyheter i den uppdaterade versionen 
Det här är den fjärde stora uppdateringen av rapporten.
Nyheterna är:
1. De beräknar ett scenario för 2020+.
2. De har med en ordentlig beräkning av laddelbilar.
3. De har med möjligheten att producera naturgas från skiffergas i europa.
4. De har med en mer detaljerad beräkning för N2O utsläpp från lantbruk vid produktion av biobränsle.
5. De har bytt beräkningsverktyg för energiberäkningen i bilen från ADVISOR till AVL CRUISE.
Resultat
Det är så många resultat så det är svårt att sammanfatta. Green Car Congress har gjort ett försök [2]. Läs deras, men jag ska plocka ut några resultat.
Energianvändning i bil med olika drivlinor 2020+
PISI (Bensin, 2020+)            150 MJ/100 km
DISI (Bensin, 2020+)             142 MJ/100 km
DISI fullhybrid (Bensin, 2020+) 93 MJ/100 km
 
DICI (Diesel, 2020+)              119 MJ/100 km
DICI fullhybrid( Diesel, 2020+)   88 MJ/100 km
 
BEV (el, 2020+)                      38 MJ/100 km
 
DISI PHEV (el,diesel, 2020+)     67 MJ diesel/100  km 10 MJ/100 km (el)
FCEV (vätgas, 2020+)              54 MJ/100 km
För PHEV har de dimensionerat elräckvidden att vara minst 20 km.
Relativ energianvändning i jmfr med BEV enbart fordonsanvändning 2020+
PISI (Bensin, 2020+)            ca 3,9 ggr mer än BEV
DISI (Bensin, 2020+)             ca 3,7 ggr mer än BEV
DISI fullhybrid (Bensin, 2020+) ca 2,4 ggr mer än BEV
 
DICI (Diesel, 2020+)              ca 3,1 ggr mer än BEV
DICI fullhybrid( Diesel, 2020+)   ca 2,3 ggr mer än BEV
BEV (el, 2020+)                      –
DISI PHEV (el,diesel, 2020+)     ca 2 ggr mer än BEV
FCEV (vätgas, 2020+)             ca 1,4 ggr mer än BEV
g CO2/km för några kombinationer av drivlinor och bränsle
Har gjort ett urval av några, enligt mig, relevanta kombinationer av drivlina och bränsle.
DICI + diesel (2020+)        =      106 g CO2/km
DISI fullhybrid + bensin (2020+) = 83 g CO2/km
FCV + vätgas från naturgas (2020+) =  62 g CO2 ekv./ km
BEV + medelel EU (2020+)      =   57  g CO2 ekv./ km
(Vätgas från naturgas är scenario  GMCH1)
Det finns många fler kombinationer.
En uppenbar är
BEV + vindkraftsel =      0 g CO2-ekv./km (Observera att de inte inkluderar utsläpp från produktion av vindkraftsverk.)
Det innebär att bränslecellsbilar också har 0 g CO2/ km om elen till elektrolysen kommer från vindkraft.
Laddningsförluster för laddelbilar
De har antagit att laddningsförluster från kontakt in i laddelbil är 20% 2010 och blir 15% för 2020+.
Egen kommentar
Var i Bryssel när arbetsgruppen hade en öppen utfrågning av arbetet kring den här rapporten. Jag har sammanfattat den dagen här. 
Under den dagen var det uppe att de borde göra en liknande rapport för tunga fordon. Jag uppfattade som gruppen planerar att göra det som nästa steg.
Rapporten är transparent och lätt att följa. Det går som alltid att diskutera en del antagande, men det är ganska lätt att hitta vad de gjort.
En fråga som kommer upp är hur lämpligt är det att använda körcykeln NEDC. Den ska bytas ut och jag vet att den nya körcykeln inte är helt klar, men jag skulle ändå föredra att använda något annat för 2020+.
Det verkade också som att JRC var huvudförfattare av rapporten. Det är bra att en myndigheten håller i det övergripande arbetet med att sammanställa en rapport av det här slaget.
Om jag fick välja så skulle jag ändå vilja att de hade en extern granskning av en oberoende part.
Sen tycker jag att det vore bra om de inkluderade produktion av fordonen i arbetet. Jag förstår att det kommer ta mycket tid och resurser, men det vore bra om det fanns någon sorts referensverk som partnerna var överens om.
För övrigt borde väl elbranschens samarbetsorganisation vara med nästa gång de gör den här processen.
Källor
[1] Updated JEC well-to-wheels study on automotive fuels and powertrains. JRC. 26 mars 2014. länk
[2] JEC updates well-to-wheels study on automotive fuels and powertrains; electro-mobility, natural gas and biofuels. Green Car Congress. 27 mars. 2014. länk
[3] Länk till rapporterna. De går att ladda hem utan kostnad.