Arkiv / Samhälle

Kampen mellan Tesla och BYD

Creative commons license

Det fjärde kvartalet 2023 sålde BYD för första gången fler batterielektriska bilar (BEV) än Tesla, 526 000 bilar vs 485 000 bilar [1]. Att BYD säljer fler BEV:s än Tesla (i alla fall på kvartalsbasis) har varit en av de mest uppmärksammade nyheterna efter årsskiftet. Det finns många analyser att läsa. Vissa pekar på att det är ett tillfälligt tronskifte, andra att BYD kommer att dra ifrån.

Att BYD som företag har ökad betydelse har varit tydligt under en längre tid. Några av de första i väst att förstå företagets potential var investerarna Warren Buffet och Charlie Munger (Berkshire Hathaway) som investerade i BYD redan år 2008 [2]. På senare tid har företagets ökade marknadsandelar i Kina och etablering på exportmarknader väckt stort intresse. OmEV har exempelvis skrivit två företagsanalyser om BYD, en år 2021 [3] och en år 2022 [4]. Teslas dominans inom BEV:s har närmast tagits för givet under senare år, vilket nu är brutet.

Dagens nyhetsbrev gör ett försök att sammanfatta och kontextualisera att BYD nu säljer fler BEV:s än Tesla.

BYD + Tesla = 34 procent av den globala BEV försäljningen i Q3 2023

BYD och Tesla är de överlägset största tillverkarna av BEV:s i världen. Det tredje kvartalet 2023 (försäljningssiffror för kvartal fyra är ännu inte publikt tillgängliga för andra tillverkare) utgjorde de tillsammans 34 procent av den globala BEV försäljningen, cirka 17 procent vardera [5]. Andelen har förändrats över tid. I närtid var Tesla som störst med 22 procent av marknaden det första kvartalet 2023 [5]. BYD har sett en stadig ökning, från nio procents andel första kvartalet 2021 till 17 procent tredje kvartalet 2023 [5]. VW gruppen är den tredje största tillverkaren av BEV:s och har haft en relativt stabil global marknadsandel på mellan 7 – 8 procent de två senaste åren [5].

Tesla sålde fler BEV:s under 2023

BYD sålde fler BEV:s än Tesla under sista kvartalet 2023, men Tesla är fortfarande störst på årsbasis. Under 2023 sålde Tesla totalt cirka 1,8 miljoner BEV:s, mot BYD:s cirka 1,6 miljoner [6]. Tesla ökade sin försäljning med 38 procent jämfört med år 2022 [7].

Det kan dock noteras att BYD i motsats till Tesla även utvecklar, tillverkar och säljer laddhybrider. Totalt sålde BYD cirka 3 miljoner bilar under 2023, varav cirka 1,4 miljoner laddhybrider [8]. BYD:s totala försäljning ökade med 62 procent jämfört med år 2022 [8]. Ökningar var dock större för BEV:s (+ 73 procent) än för laddhybrider (+ 52 procent) [9]. Från BYD:s försäljningsredovisning kan det även utläsas att försäljningen av BEV-bussar minskade med cirka 3 procent förra året [9]. Vilket möjligen kan förklaras av en sviktande efterfrågan på BEV-bussar i Kina [10].

Tesla är globala, BYD har majoriteten av försäljningen i Kina

Tesla och BYD är två väldigt olika företag. Tesla har en global närvaro och ett mer fokuserat modellutbud jämfört med BYD. Tesla har stark närvaro på de tre viktigaste marknaderna – Kina, USA och Europa. Första kvartalet 2023 (vi har inte hittat uppgifter för senare perioder) var Kina den största marknaden (229 000 enheter), följt av USA (181 000 enheter) och Europa (95 000 enheter) [11]. Den enskilt viktigaste modellen för Tesla är SUV:en Model Y. Tesla redovisar dock försäljningen av Model Y tillsammans med sedanen Model 3. Oberoende kvalificerade gissningar visar att Model Y kan stå för uppåt 90 procent av Teslas totala försäljning år 2023 [12].

BYD har en större modellflora men har i stället huvuddelen av försäljning i Kina. År 2023 uppgick BYD:s export till 242 000 enheter, vilket motsvarar cirka 8 procent av den totala försäljningen [13], upp från 3 procent år 2022 [14]. BYD är i praktiken utestängda från den amerikanska marknaden men satsar stort på Europa, övriga Asien och Latinamerika. I december annonserades att en ny fabrik ska byggas i Ungern och att tre ytterligare modeller ska börja säljas i Europa under 2024 [13]. Dessutom har BYD nyligen driftsatt sitt första egna RoRo-fartyg, med minst sex till beställda, varje fartyg har en lastkapacitet på 7 700 bilar [15]. BYD har ett bredare modellutbud än Tesla. Från BYD Seagull (BEV) med priser från strax över 100 000 SEK till SUV:en U8 från dotterbolaget Yangwang med en prislapp närmare 1,5 miljoner SEK [16].

Tesla är nästan 10X högre värderade än BYD

Både Tesla och BYD:s aktiekurser sjönk efter försäljningssiffrorna presenterades. En bidragande faktor kan vara att båda företagen hade lägre försäljning än analytikerkårens förväntningar [13]. Givet skillnaden i värdering mellan företagen förväntar sig aktiemarknaden en mer positiv framtidsutveckling för Tesla jämfört med BYD. Den 11 januari var Teslas börsvärde cirka 753 miljarder USD, nästan 10 gånger högre än BYD:s 78 miljarder USD [17].

Men omsättning och vinst är jämförbara

Även när det kommer till omsättning och vinst är skillnaderna dock mindre. Det tredje kvartalet 2023 (kvartal fyra är ännu ej rapporterat) hade BYD en omsättning på cirka 22,8 miljarder USD och en vinst på cirka 1,46 miljarder USD [18]. Att jämföra med Teslas försäljning på 23,4 miljarder USD och vinst på cirka 1,9 miljarder USD [19].

Analytiker från Sanford C Bernstein förväntar sig dock att BYD framgent kommer att fortsätta att närma sig Tesla i omsättning, vinster och även värdering [20].

Egen kommentar

Två viktiga milstolpar med kopplingar till Kina har nåtts på kort tid. Kina är numera världens största exportör av fordon [21] och BYD har gått om Tesla som största BEV-tillverkare. Det finns dock flera skillnader mellan Tesla och BYD som inte fick plats i dagens nyhetsbrev. Bland annat skiljer sig deras strategier för batteritillverkning. BYD har en vertikalt integrerad batteriproduktion medan Tesla använder flera olika battericellstillverkare, exempelvis Panasonic men även BYD levererar battericeller till Tesla [22].

Att vara störst kan ge fördelar. Fordonstillverkning har historiskt varit en industri där skalfördelar har varit en av de viktigaste konkurrensfördelarna för företag som Ford, GM, Toyota och VW Gruppen. I eran för batterielektriska bilar är detta troligen fortsatt viktigt, men samtidigt ökar betydelsen av mjukvara och på sikt även automatiserade bilar. BYD verkar ha en del svagheter jämfört med Tesla inom dessa områden [23]. Ingen av företagen sitter dock stilla, fortsättning följer under 2024.

Referenser

[1] Saxo. 2024. länk

[2] Fortune. 2023. länk

[3] OmEV. 2021. länk

[4] OmEV. 2022. länk

[5] Counterpoint. 2023. länk

[6] BBC. 2024. länk

[7] CNBC. 2024. länk

[8] New York Times. 2024. länk

[9] BYD Production and sales volume. 2024. länk

[10] China Buses. 2023. länk

[11] Tridens. 2023. länk

[12] Cleantechnica. 2023. länk

[13] CNBC. 2024. länk

[14] CarNewsChina. 2024. länk

[15] CarNewsChina. 2023. länk

[16] CNBC. 2024. länk

[17] Google Finance. 2024. länk

[18] BYD. 2023. länk

[19] Tesla. 2023. länk

[20] Bloomberg. 2024. länk

[21] CarNewsChina. 2024. länk

[22] InsideEVs. 2023. länk

[23] The Dunne Insights. 2024. länk