Arkiv / Samhälle

Företagsanalys – Build Your Dreams (BYD)

Creative commons license

BYD är den fordonstillverkaren som troligen har mest medvind just nu – snabb tillväxt, innovativ teknik och strategiskt välplacerade. Inte minst är de numera världens största tillverkare av laddbara personbilar, vilket vi skrev om i förra veckan [1]. OmEV gjorde en företagsanalys av BYD under våren 2021 [2]. Sedan dess har mycket hänt.

Det är viktigt att poängtera att BYD är mer än fordonstillverkare. BYD:s tre största affärsområden är fordon, batterier och elektroniktillverkning. Dagens nyhetsbrev är fokuserat på fordon och batterier, och främst BYD:s personbilstillverkning. För mer utförlig historia om BYD, se tidigare omEV företagsanalys [2].

Milstolpe – Första gången en inhemsk tillverkare är störst i Kina

BYD har tidigare sålt både laddbara- och förbränningsmotorbilar. I succesiva steg har företaget allt mer fokuserat på laddbara personbilar. Från och med mars i år säljer BYD endast BEV och PHEV [3]. En strategi som har visat sig vara framgångsrik.

BYD:s fordonsdivision är den snabbast växande delen av koncernen. Under de första sex månaderna 2022 (fordonsdivision särredovisas endast halvårsvis) ökade omsättningen med cirka 130 procent jämfört med samma period förra året, till cirka 159 miljarder kronor [3]. Den totala omsättningen för BYD koncernen uppgick till cirka 220 miljarder kronor för första halvåret, en ökning med 67 procent jämfört med första halvåret 2021 [3]. Som jämförelse uppgick Tesla:s omsättning under samma period till cirka 371 miljarder kronor [4].

BYD:s tillväxt har accelererat under tredje kvartalet. Nettovinsten för koncernen uppgick till cirka 8,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 350 procent jämfört med tredje kvartalet förra året [5]. BYD sålde 538 704 BEV:s och PHEV:s under tredje kvartalet, en ökning med 194 procent [6].

BYD var under augusti och september den bäst säljande enskilda biltillverkaren i Kina [7][8]. I september sålde BYD mer än 200 000 bilar [8]. VW är fortfarande störst om den sammanlagda försäljningen från VW samägandebolag med FAW och SAIC räknas. Det är enligt vissa första gången i modern tid (reds. anm., sedan Mao?) som en inhemsk tillverkare (icke JV) är störst [9]. Summa summarum: BYD växer otroligt snabbt.

BYD är på väg ut i världen

BYD:s framtidsplaner är ambitiösa. Målsättning är att sälja 280 000 personbilar per månad redan till slutet av 2022 [10], vilket ger en årstakt på 3,36 miljoner personbilar. Målet för år 2023 är fyra miljoner fordon [6]. Huvuddelen av BYD:s personbilsförsäljning är fortfarande i Kina, under september utgjorde Kina cirka 96 procent av försäljningen [11]. BYD är dock stora både nationellt och globalt inom BEV bussar. Förutom försäljning till flera stora städer i Kina levererades bland annat 1 000 elbussar till Storbritannien och Colombia under det första halvåret i år [3].

Exportmarknader verkar prioriterade för att tillgodose fortsatt tillväxt på personbilssidan. En indikation är att BYD har/planerar att beställa åtta PCTC fartyg som är speciellt designade för att transportera fordon [6].

Det är främst Europa som prioriteras [6]. Tre modeller har anpassats för den europeiska kontinenten – SUV:arna Tang och Atto 3 och sedanen Han [6]. BYD är inte ett budgetmärke som t ex MG. Snarare är prisnivån i nivå med Tesla eller de tyska premiummärkerna. Priserna i Sverige börjar från 534 900 kronor, men både Tang och Han startar på priser över 800 000 kronor [12]. Första marknaderna är Benelux och de nordiska länderna, följt av Storbritannien [6].

Även om Europa verkar vara prioriterat sker etablering även på andra marknader. Brasilien, Australien och Singapore är exempel på lanseringar under året och Japan står på tur under 2023 [13]. BYD har också annonserat byggnationen av en fabrik med en årlig kapacitet på 150 000 fordon i Thailand, när den är färdig år 2024 blir det den första personbilsfabriken utanför Kina [14]. Fabriken ska leverera bilar till Thailand och kringliggande länder, eventuellt även till Europa [14].

Mer vertikalt integrerat än Tesla?

En nyckelstrategi för BYD är vertikal integration (ägandeskap av värdekedja). Det är lätt att se hur batteri- och elektronikdivisionerna (ink halvledare) kan stötta fordonsdivisionen. BYD har gjort betydande investeringar i gruvföretag och förädling av råvaror [15]. Vissa menar att BYD är mer vertikalt integrerade än Tesla [15] och att strategin var en av anledningarna till att BYD har kunnat öka produktionen trots Covid-19 störningar i Kina [16].

Analyser av BYD:s styrkor och svagheter

BYD är numera ett stort företag med globalt avtryck. Det finns därmed ett stort intresse att analysera dess framtidsutsikter. I en akademisk konferensartikel från 2021 användes den klassiska SWOT-analysen på BYD [17], vilket har sina brister men kan ge ett bra stöd till fortsatt diskussion. Se sammanfattning nedan:

  • Styrkor: Teknologi, prissättning, diversifiering, finansiering och säljkanaler
  • Svagheter: Teknologi, säljkanaler och brist på specialisering
  • Möjligheter: Gynnsamma styrmedel i Kina
  • Hot: Konkurrens, patentkonflikter och kontinuerlig innovation

Många av dessa aspekter relaterar tillbaka till några få teknologier och strategier. En sådan är innovationen ”Blade battery”. Genom sin design (långa tunna prismatiska celler) och kemi (LFP) medges både lång räckvidd (yteffektivitet) och förbättrad säkerhet jämfört med alternativa designer [18]. Bladbatterierna används i BYD:s personbilar och bussar, att designen är konkurrenskraftig kan verifieras av att de har köpts av Tesla [16] och Ford [19]. Egen utveckling och produktion av bladbatteriet möjliggör även kostnadsfördelar och därmed möjlighet till lägre prissättning [17]. Det kan även noteras att BYD är den ledande kinesiska tillverkaren när det kommer till elfordonsrelaterade patentansökningar [20].

Egen kommentar

Som världens största tillverkare av laddbara personbilar har BYD ögonen på sig. Kinesiska Nio beskrivs ofta som Kinas Tesla, men frågan är om inte BYD har större likheter med Tesla. Både BYD och Tesla är diversifierade till flera olika affärsområden, jobbar mot att bli mer vertikal integrerade och säljer betydande volymer laddbara fordon. Det återstår att se hur BYD kommer att prestera på de internationella marknaderna med sina personbilserbjudanden. Det första testet är bland annat Sverige.

Referenser

[1] OmEV. 2022. länk

[2] OmEV. 2021. länk

[3] BYD Intrim Report 2022. 2022. länk

[4] MacroTrends. 2022. länk

[5] Gasgoo. 2022. länk

[6] PingWest. 2022. länk

[7] CarNewsChina. 2022. länk

[8] Gasgoo. 2022. länk

[9] Electric Viking. 2022. länk

[10] ArenaEV. 2022. länk

[11] CarNewsChina. 2022. länk

[12] BYD Sverige. 2022. länk

[13] CNBC. 2022. länk

[14] InsideEVs. 2022. länk

[15] Equipment News. 2022. länk

[16] CNBC. 2022. länk

[17] Gao, Yundi. ”Analysis of BYD’s Business Model and Future Development Prospects.” 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021). Atlantis Press, 2021. länk

[18] FutureCar. 2021. länk

[19] InsideEVs. 2021. länk

[20] Nikkei. 2022. länk