Utforska / Prognos

September 2019

Fordon  | 2019-09-06

Prognoser om försäljning av lastbilar med alternativa bränslen

Forskare från Fraunhofer och Karlsruhe Institute of Technology har sammanställt den vetenskapliga litteraturen om prognoser för försäljningen av tunga lastbilar med alternativa bränslen. De inkluderar i sin sammanställning gasol, naturgas, e-bränslen, vätgas, el och biobränslen som alternativa bränslen och tre eldrivlinor nämligen batteridrivet, hybrider ochbränsleceller. De har också med elvägar.   Artikeln heter “Market diffusion of alternative […]

Januari 2018

Samhälle  E-mobilitet  Fordon  | 2018-01-12

Analys av Global Automotive Executive Survey 2018

Ungefär 900 chefer har fått tycka till om bilindustrins framtid [1,2]. Cheferna är både från värdekedjan längs fordon- och ict-sektorn. De är från 43 länder samt på olika nivåer. 25 procent är VD:ar eller styrelseordförande. KPMG har också frågat ca 2000 konsumenter från 42 länder. Enkäten är genomförd av KPMG, som är et internationellt revisions- och […]

September 2017

Samhälle  | 2017-09-20

Fordonsföretagens nya mål för fordon med eldrivlina – del 1

Flera fordonsföretag har satt nya mål för antal modeller med eldrivlina. Men hur många gör de av varje bilmodell och vad får det för konsekvens för global försäljning? Jag tänkte skriva två nyhetsbrev om frågan. Idag får ni en genomgång av vad de sagt.

November 2016

Okategoriserade  | 2016-11-17

World Energy Outlook 2016

Igår presenterade IEA sin nya World Energy Outlook, som är en rapport som analyserar energitrender fram till 2040. International Energy Agency presenterade sin nya World Energy Outlook igår. Rapporten finns att köpa för ca 1000 SEK, men det finns andra sätt att få deras huvudbudskap. Här finns en video på ca 1 minut. Här (pdf) finns Executive Summary på […]

Fordon  | 2016-11-09

Rapport om nästa generations laddbara personbilar

Den internationella organisationen International Council on Clean Transportation (ICCT) har gjort en rapport om trenderna för nästa generations laddbara personbilar fram till 2023 [1]. De har gjort en bedömning om deras elräckvidd, antal modeller samt batterikapacitet. De har även gjort en analys av troliga produktionsvolymer både av fordon och batterier.

September 2016

Fordon  | 2016-09-09

100 miljoner laddbara personbilar globalt 2030?

Det finns ungefär 23 351 laddbara bilar i Sverige efter augusti månad, fördelat på 7 969 batterielbilar och 15 382 laddhybridbilar [1]. Det finns ungefär 1,25 miljoner laddbara personbilar globalt nu [2]. I samband med klimatmötet i Paris antogs ”Declaration on Electro-mobility” som bl a har målet 100 miljoner laddbara personbilar globalt på vägarna 2030 [3]. Forskare från […]

Maj 2016

Fordon  Samhälle  Teknik  | 2016-05-03

Roland Berger om framtiden för CO2 policy vägtransporter i EU 2030

Ett antal bilföretag och oljeföretag har låtit konsultfirman Roland Berger göra en studie om att hitta kostnadseffektiva sätt att minska växthusgasutsläppen från vägtransportsystemet i EU fram till 2030. Slutsatserna är värda att lyssna på. Kanske inte för att de är sanna utan för vilka som säger det. Dagens nyhetsbrev är en beskrivning, samt lite analys […]

Februari 2016

Okategoriserade  | 2016-02-16

Prognoser del 1 – The Art and Science of Prediction

2010 gjorde jag en sammanställning av 11 internationella prognoser om försäljning av batterielbilar år 2020. De trodde alla på en marknadsandel på 3-4% av bilförsäljningen 2020. Det är i storleksordningen ca 3-4 miljoner BEV (Battery Electric Vehicle)/år 2020. Som en fortsättning på det utskicket läste jag en bok som kom ut 1980 som heter Elfordon i Sverige? […]

Januari 2016

Okategoriserade  | 2016-01-20

Konsultföretag gissar bilframtid – del 1 McKinsey

Företagen McKinsey, IBM och KPMG har alla skrivit rapporter nyligen var fordonsbranschen är på väg. Idag får ni en sammanfattning ac McKinsey:s gissningar. Imorgon blir det mer om KPMG:s samt IBM:s rapporter.

September 2015

Samhälle  Fordon  | 2015-09-16

Roland Bergers analys av den globala laddbilsmarknaden

Varje kvartal kommer rapporten E-Mobility Index ut från det tyska konsultföretagetRoland Berger och institutet Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka). De försöker följa trender inom laddbilar i världen och försöker få artiklar i massmedia genom att ranka olika länder mot varandra. Rimligheten i deras ranking system går att diskutera, så i referatet av deras rapport hoppar jag över betygen. […]