Analys av Global Automotive Executive Survey 2018

Creative commons license

Ungefär 900 chefer har fått tycka till om bilindustrins framtid [1,2].
Cheferna är både från värdekedjan längs fordon- och ict-sektorn. De är från 43 länder samt på olika nivåer. 25 procent är VD:ar eller styrelseordförande. KPMG har också frågat ca 2000 konsumenter från 42 länder.
Enkäten är genomförd av KPMG, som är et internationellt revisions- och rådgivningsföretag.
Resultaten finns att läsa på en hemsida här. En mycket bra del är att ni kan sortera resultaten på länder, chefsnivå eller sorts företag.
Om ni vill läsa om vad cheferna ansåg om fordon med eldrivlina, så kolla den här sidan.
KPMG:s urval av viktigaste nyheter
KPMG har valt ut fyra insikter [2].
Mindre än 5 procent av den globala produktionen av bilar kommer ske i Västeuropa. De mesta kommer flytta till Asien. 74 procent av cheferna håller med.
50 procent av bilhandlarna stänger till 2025. Majoriteten av cheferna håller med.
Konsumenterna kommer prioritera datasäkerhet vid beslutsfattande om inköp. 80% av cheferna tror att användningen av fordons- och användardata kommer vara den viktigaste delen i fordonsindustrins affärsmodell i framtiden.
Bränslecellsfordon ersätter batterielfordon som den viktigaste tillverkningstrenden till 2025 i årets enkät. Skillnaden är dock inte så stor. 52% anser att bränslecellsfordon är en nyckeltrend till 2025 och 49% anser att batterielfordon är det. KPMG:s analys är att i framtiden kommer vi se olika sorters drivlinor existera samtidigt.
Skillnader vad olika länder och aktörer anser vara nyckeltrender till 2025
De 900 cheferna anser att tre av de fyra viktigaste nyckeltrenderna har med fordon med eldrivlina att göra fram till 2025.
Rankingen är:

 1. Bränslecellsfordon (52% anser att det är en nyckeltrend)
 2. Uppkoppling och digitalisering (50%)
 3. Batterielfordon (49%)
 4. Hybridfordon (47%)
 5. Växa i de nya ekonomierna (47%)

Det finns dock skillnader mellan olika länder och aktörer.
De kinesiska aktörerna anser t ex uppkoppling/digitalisering och skapa värden av big data vara de viktigaste trenderna,
Samt företag inom bilhandel, finansiering, hyrbil, mobility service och ICT anser att batterielfordon är den viktigaste trenden till 2025.
Förbränningsmotorer kommer vara mycket viktigare än eldrivlinor under en lång tid
77 procent ansåg att förbränningsmotorer kommer vara viktigare än eldrivlinor under lång tid.
Uppdelning av marknadsandelar olika drivlinor globalt 2020, 2030 och 2040
Cheferna har fått gissa marknadsandelar för ICE (förbränningsmotorer), BEV (batterieldrift), hybrider samt FCV (bränsleceller).
Deras gissning för global marknadsandel 2020:
ICE:       90%
Hybrider:  8%
BEV:         2%
FCV:         0% 
2030
ICE:         30%
Hybrider:  24%
BEV:         24%
FCV:         21%
2040
ICE:        25%
Hybrider: 24%
BEV:        26%
FCV:        25% 
Dieselgate gör att diesel minskar på mogna och reglerade marknaderna, men diesel ökar på de mindre mogna och mindre reglerade marknaderna
72% av cheferna håller med om det uttalandet.
Eftersom marknaden för diesel kan minska på de reglerade marknaderna, så kommer priset sjunka på diesel. Då ökar användningen i andra länder.
Utmaningar för laddbara bilar är främst laddinfrastruktur och kostnad
30% ansåg att kostnaden är det största hindret för e-mobilitet.
28% ansåg att laddinfrastrutur och elnätet är det största hindret.
25% ansåg att styrmedel är det största hindret.
Det finns dock skillnader mellan olika regioner.
I Kina anser t ex 47% att laddinfrastruktur och elnät är det största hindret. 
Många av cheferna tror att BEV kommer misslyckas pga svårigheterna att sätta upp en tillräckligt bra laddinfrastruktur
54% tror att BEV kommer misslyckas pga laddinfrastruktur/elnät svårigheter.
(Magnus kommentar: KPMG har inte med någon definition av misslyckas, samt om cheferna har precis sagt att BEV kan ha en marknadsandel på 24% 2030. Något underlig definition av att misslyckas).
Några av de mest pessimistiska aktörerna angående utvecklingen av laddinfrastruktur är chefer från el- och laddinfrastrukturbolag.
KPMG gissar att det krävs förändringar av laddinfrastrukturen. De är:

 • Betydligt färre aktörer som äger och driver laddinfrastruktur. Det kan inte finnas så många små aktörer.
 • Det krävs en stor mix av olika sorters laddinfrastruktur.
 • De tror att batteribyte kommer tillbaka t ex det nya kinesiska bilföretaget NIO kommer inkludera ett sådant system.

80% av konsumenterna anser att det är bilföretagens ansvar att se till att deras laddningsbehov enkelt klaras av.
Cheferna håller med. 80% anser att bilföretagen själva kommer utveckla sina laddinfrastrukturlösningar med egna patent.
Många konsumenter (50%) och chefer (60%) anser att laddning i framtiden måste ske lika snabbt som dagens tankning.
Det finns dock en skillnad att i länder som har haft mer elbilar, som t ex Norge och Sverige så minskar efterfrågan på att de måste ske precis lika snabbt.
Vätgasbilar tror många chefer på
Cheferna är övertygade om bränslecellsbilar och batterielbilar kommer existera samtidigt under lång tid.
78% håller också med påståendet att vätgas kommer vara ett bättre energilager än batterier för överkapacitet i elproduktionen.
Cheferna anser också att det är lättare att bygga vätgasinfrastruktur än laddinfrastruktur.  KPMG är dock tveksamma eftersom många av cheferna saknar erfarenhet av vätgasinfrastruktur och bränslecellsfordon.
KPMG tror att först efter 2025 kan bränslecellsfordon ha en liknande kostnad som batterielfordon.
Biltillverkarna fortsätter att ha den värdeskapande produktionen även med eldrivlinor
64% procent tror att biltillverkarna kommer fortsätta att ha en stor andel av den värdeskapande produktionen in-house. T ex kommer de tillverka sina egna batteripack tror många.
36% tror att biltillverkarna kommer köpa hela större system från leverantörer.
BMW är det ledande elfordonsbolaget 2025
Cheferna har fått ranka vilka företag som är ledande inom e-mobility 2025.
Rankningen är:

 1. BMW (21% tror att BMW är det ledande företaget 2025)
 2. Tesla Motors (15%)
 3. BYD (7%)
 4. Toyota (5%)
 5. Honda (5%)
 6. Ford (5%)
 7. VW   (5%)
 8. Hyundai (4%)
 9. Daimler (4%)
 10. GM (3%)

(Magnus kommentar: Underligt att Nissan/Renault inte är med?)
Egna kommentarer
Chefer har inte alltid rätt, men eftersom de ofta beslutar om satsningar får deras uppfattningar konsekvenser.
KPMG har gjort den här enkäten 19 gånger. Jag har läst ganska många.
Trenderna har varit liknande de senaste fem åren.
Tycker fortfarande att många av frågorna skulle vara svåra att svara på utan en ordentlig definition.
De frågar t ex om BEV kommer misslyckas pga av laddinfrastruktursvårigheter. Vad är att misslyckas? Det verkar som de tillsammans tror på 25% marknadsandel för BEV 2025. Jag har svårt att se det som ett misslyckande.
De är svårt att veta hur de väljer vilka som får svara. Det är ganska viktigt för att få representativa svar.
Jag tycker det är intressant att de väljer BMW som ledare för e-mobility. De har också valt att se BMW som ledare för självkörande fordon.
En stor del av rapporten handlar om maktkampen mellan ICT- och fordonsföretagen om vem som kommer ta hem pengarna i en värld med nya transportlösningar. Kan ingen göra en tv-serie om det snart. Den intrigen har allt.
Väldigt många av cheferna tror också att transporter av personer och gods kommer bli mer lika på sikt. Det är värt att fundera på.
Nu skrev jag inte om det, men många tror också att kollektivtrafiken får mycket tuff konferens från de nya delade tjänsterna tillsammans med självkörande fordon. 
Jag lägger den här rapporten i mitt lager av spådomar till 2025. Tänkte ta fram alla rapporter igen då och kolla vem som hade rätt.
Det är inte lätt att vara chef idag.
Referenser
[1] Global Automotive Executive Survey 2018. KPMG. länk
[2] Speeding toward auto industry consolidation: key insight from annual KPMG executive survey. KPMG Press Release. 9 januari 2018. länk