Arkiv / Samhälle

Framtida global handel med elfordon och batterier

Creative commons license

En ny vetenskaplig artikel från UC Davis undersöker hur internationell handel kommer påverka var batterier och elfordon kommer att tillverkas [1].

Kunskapsluckan som studien försöker hantera är att de flesta studier fokuserar på att bedöma den framtida efterfrågan på batteribilar i olika länder och därefter bedöma hur mycket batterier och fordon som behöver byggas i respektive land. Det är ett tveksamt antagande. Handel kommer ske mellan länder.

Författarna till artikeln har därför utvecklat en modell, MONET [2,3], som kombinerar prognoser för försäljning av elfordon i olika länder med modeller för global handel och uppskattningar av vilka batteristorlekar som används för att producera fordon i olika länder. De kan då uppskatta var den framtida elfordonsproduktionen kommer att ske och hur mycket batterier som behöver produceras i närheten.

MONET-modellen bidrar genom att mer noggrant uppskatta vilka länder som kommer att producera elfordon och batterier i framtiden.

Regioner som blir exportörer och importörer

Deras slutsats från studien är att handeln inom regionala områden kommer dominera elfordonshandeln.

Nordamerika kommer bli en stor producent, men de kommer också importera mycket elfordon.

Europa kommer huvudsakligen handla inom sin världsdel.

Japan och Sydkorea kommer bli stora exportörer av elfordon.

Samt Kina kommer huvudsakligen producera för sin inhemska marknad.

Modellen visar tydligt att en ökning av efterfrågan på elfordon i ett land inte direkt leder till en motsvarande ökning av produktion av batterier och elfordon i det landet.

Olika handelsscenarios modelleras

Författarna är väl medvetna om att tullar och handelshinder kan påverka handelns storlek och undersöker det med olika scenarier. Vi skrev ju till exempel igår om elbilstullarna som EU och USA arbetar med [4]. Modellen erbjuder därför också insikter i hur ekonomiska och geopolitiska händelser påverkar globala handelsflöden.

Scenarier de undersöker är samma handel som perioden 2017-2019, ökad inhemsk försörjning, global frihandel och att Kina ökar sin industriella fokus på att exportera bilar.

De varnar också för att framtida stora ekonomier som Brasilien och Indien kan dramatiskt förändra hur handelsdynamiken kommer att utvecklas.

Sammanställning av modeller som gör prognoser för försäljning av elfordon globalt

Ett resultat från artikeln är att de gjort en ordentlig sammanställning av modeller som gör prognoser av försäljning för elfordon globalt.

De är:

  • IEA Global Energy and Climate Model [5]
  • TIAM-IFPEN [6]
  • CoMIT [7]
  • Xu et al. [8]
  • Shafique et al. [9]
  • Dunn et al. [10]
  • EPPA [11]
  • IEA MoMo [12]
  • MATILDA [13]
  • Global Transportation Roadmap ICCT [14]

Framtida utveckling av MONET

Författarna lovar att de kommer fortsätta att utveckla modellen.

Nästa steg är att införliva prognoser för batteristorlekar och batterikemiutveckling så att de kan beräkna hur mycket råvaror olika regioner och länder kommer att behöva.

Redan nu visar deras resultat tydliga skillnader på vilka batteristorlekar som behövs för att producera elfordon i olika länder. En viktig aspekt är vilka bilstorlekar olika länder troligtvis kommer bygga mest av i framtiden.

De kommer också utveckla modellen så att den bättre kan ta hänsyn till olika styrmedel som länder kan införa för att öka försäljningen av elfordon i sina länder.

Egna kommentarer

Handelshinder, handelspolitik och stödsystem kommer givetvis påverka hur handel kommer ske i framtiden. Stödsystem som IRA och tullar på 100 procent påverkar handelsflödena och produktionen.

Det är därför inte enkelt att modellera hur handel kommer ske i framtiden, men det är ett intressant försök till modellering som författarna försöker sig på.

Globala handelskrafter är dock starka drivkrafter och hur länge kan länder stå emot trender med tullar och subventioner?

De modellerar produktion baserat på länder, men det är inte länder som tillverkar fordon. Det är företag. Så hur produktion kommer se ut i framtiden beror nog också på hur bra företag VW, Toyota, Ford, Tesla och BYD klarar sig framåt.

Författarna har noggrant modellerat Mexikos framtida situation med modellen [3]. Jag undrar hur Sveriges framtid skulle se ut om modellen körs?

Referenser

[1] Busch, P., Pares, F., Chandra, M., Kendall, A., & Tal, G. (2024). Future of Global Electric Vehicle Supply Chain: Exploring the Impact of Global Trade on Electric Vehicle Production and Battery Requirements. Transportation Research Record, 0(0). https://doi.org/10.1177/03611981241244797

[2] Pares F., Busch P., Chandra M., Tal G. EV Supply Modelling: Implications of Global EV Adoption Targets for Mexico’s Light-Duty Auto Industry. Proc., 36th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition EVS36, Sacramento, CA, 2023, pp. 1–12.

[3] Tal G., Pares F., Busch P., Chandra M. Implications of Global Electric Vehicle Adoption Targets for Mexico Light-duty Auto Industry, 2023. https://escholarship.org/uc/item/1pt8q0zc . Accessed July, 2023.

[4] Amerikanska och europeiska importtullar mot kinesiska laddbara bilar. OmEV. 13 juni 2024.

[5] IEA. Global Energy and Climate Model: Documentation. International Energy Agency, Paris, 2022. Google Scholar

[6] Hache E., Seck G. S., Simoen M., Bonnet C., Carcanague S. Critical Raw Materials and Transportation Sector Electrification: A Detailed Bottom-Up Analysis in World Transport. Applied Energy, Vol. 240, 2019, pp. 6–25. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.02.057 .

[7] Jones B., Elliott R. J. R., Nguyen-Tien V. The EV Revolution: The Road Ahead for Critical Raw Materials Demand. Applied Energy, Vol. 280, 2020, p. 115072. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115072 .

[8] Xu C., Dai Q., Gaines L., Hu M., Tukker A., Steubing B. Future Material Demand for Automotive Lithium-Based Batteries. Communications Materials, Vol. 1, No. 1, 2020, p. 99. http://dx.doi.org/10.1038/s43246-020-00095-x .

[9] Shafique M., Rafiq M., Azam A., Luo X. Material Flow Analysis for End-of-Life Lithium-Ion Batteries from Battery Electric Vehicles in the USA and China. Resources, Conservation & Recycling, Vol. 178, 2022, p. 106061. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106061

[10] Dunn J., Slattery M., Kendall A., Ambrose H., Shen S. Circularity of Lithium-Ion Battery Materials in Electric Vehicles. Environmental Science & Technology, Vol. 55, No. 8, 2021, pp. 5189–5198.

[11] Ghandi A., Paltsev S. Global CO2 Impacts of Light-Duty Electric Vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 87, 2020, p. 102524. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102524 .

[12] 15. IEA. IEA Mobility Model (MoMo). International Energy Agency, Paris, 2020.

[13] Aguilar Lopez F., Billy R. G., Müller D. B. Evaluating Strategies for Managing Resource Use in Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles Using the Global MATILDA Model. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 193, 2023, p. 106951. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.106951

[14] ICCT. Roadmap v1.9 Documentation. International Council on Clean Transportation, Washington, D.C., 2022