Upp till 80% inköpsstöd för merkostnader till eldrivna lastbilar i Tyskland

Creative commons license

Tyskland har satt igång ett statligt finansierat stödprogram för att starta marknaden för eldrivna lätta och tunga lastbilar. Stödprogrammet innehåller inköpsstöd för eldrivna lastbilar, men också stöd till laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur [1]. Det är också möjligt att få medel från staten för att göra genomförbarhetsstudier. Den första utlysningen är redan ute och sista inlämningsdatum är 27 september.

Det unika är nivån på stödet. Det är i princip möjligt att få 80 procent offentligt stöd av merkostnad för en eldriven lastbil, som inkluderar batteridrivna, bränslecellsdrivna och laddhybrider [1]. Merkostnaden är i relation till en diesellastbil av samma storlek som uppfyller kraven för EURO 6.

Det är också möjligt att få upp till 80% av kostnaderna för laddinfrastruktur eller vätgasstationer. I de stödberättigande kostnaderna för laddinfrastruktur ingår t ex nätförstärkning och energilager [1,4].

80% är mycket när vi pratar statsstöd. Tyskland har frågat EU om lov. De fick godkännandet den 22 juli. Det är möjligt att läsa kommissionens argument för deras beslut [2].

Kommission delar Tysklands argument att det behövs större investeringsstöd för att få igång produktionen av serieproducerade eldrivna fordon snabbare.

Tyskland har använt en lagstiftning som heter Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010 och paragraf 80 [3].

Hemligheten bakom godkännandet är att Tyskland använder ett konkurrensutsatt anbudsförfarande utifrån klara, öppna och icke-diskriminerande kriterier.  Det huvudsakliga urvalskriterium de kommer använda för att prioritera ansökningar är minskning av växthusgaser per investerad offentlig euro. De har flera undervilkor också, som t ex maxbelopp per fordonstyp med viss typ av drivlina, samt begränsad total budget så att alla ansökningar kommer inte få medel. Ett annat viktigt villkor för lastbilarna som kan få stöd är att de säljs i något medlemsland i EU.

Konstruktionen av programmet innebär i princip att om två ansökningar kommer in med liknande driftsfall så kommer den som har räknat fram lägre merkostnader få stödet först.

Det finns också ett villkor som de kallar ”Minimum Ambition Level” (MAN). Det innebär att en ansökan som behöver mer än dubbelt så mycket euro i statligt stöd per sparad kg CO2 än alla de andra ansökningarna i medel kommer inte att bli godkänd att få pengar.

Ett annat viktigt villkor är att en organisation kan max få 15 miljoner euro/år i stöd från programmet.

Stödprogrammet heter “Förderprogramm für Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur” och detaljerad information om programmet och de utlysningar som är ute nu finns på en hemsida här. Förkortningen för programmet är KsNI.

Jag rekommenderar speciellt att ni läser deras FAQ. Den finns här.

De har också stöd för laddinfrastruktur till lastbilar. I den utlysningen som är ute är det inte möjligt att få stöd till elvägar [4]. Däremot är det möjligt att få stöd för elnätsförstärkning och energilager [4]. Det kommer komma ut en utlysningen senare för vätgaststationer [1].

Ett villkor för att få stöd till laddinfrastruktur är att det finns en ansökan för stöd till ellastbilar som ska använda den laddinfrastrukturen. Det innebär att det är inte möjligt att få pengar till laddinfrastruktur utan att koordinera med någon som söker pengar för ellastbilar.

Tyska staten har redan satt av pengar i budget för inköp och infrastruktur. För inköp av lastbilar har de nämnt siffran 1,6 miljarder euro och för infrastruktur för både lastbilar och personbilar nämns siffran 5 miljarder euro [1]. Själva undantaget omfattar dock endast en budget på 507 m€ och som längst till 31/12 2024, enl paragraf 2.3.

Egna kommentar

Tyskland har startat en process. Många länder kommer undersöka om de kan göra stödsystem på liknande sätt.

Klokt att koppla ansökningarna för laddinfrastruktur och inköp av ellastbilar, så att det måste koordineras.

Det är inte helt enkelt att räkna på merkostnader samt vad utsläppsminskningarna blir i växthusgaser.

Blir nyfiken på hur många ansökningar som inte kommer få pengar.

Referenser

[1] EU approves new funding guideline for commercial vehicles with alternative drive systems – funding guideline and funding call published. NOW. 3 aug 2021.  Länk

[2] State Aid SA.59352 (2020/N) – Germany. Federal aid scheme for the acquisition of light and heavy commercial vehicles with alternative, climate-friendly propulsion systems and ancillary EV charging facilities. Länk

[3] Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010. 2014-2020 (2014 / C 200/01). Länk

[4] Erster Aufruf zur Antragseinreichung (Teil 1) zur Förderung von klimaschonenden Nutzfahrzeugen und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur (08/2021). Länk