Juni 2022

Teknik  Fordon  | 2022-06-01

Vätgasens roll för tunga vägtransporter i Sverige

Vätgas till tunga vägtransporter kommer allt närmare. Flera tillverkare samarbetar kring teknik och marknad [1]. EU-kommissionen föreslår tvingande regler om vätgasstationer längs huvudvägnätet [2]. I Sverige finns fem publika tankställen idag [3] och ytterligare ett tjugotal har nyligen aviserats och det finns ännu fler godkända av Klimatklivet [4]. I slutet av april presenterade Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) […]

Mars 2022

Fordon  Samhälle  | 2022-03-18

Status EU-lagar: Batteriförordningen, uppdaterad CO2 emission standard för personbilar och AFIR

Under 2022 kommer många EU-lagar bli beslutade med stor betydelse för utvecklingen av elfordon. Dagens nyhetsbrev är en överblick av några av de viktigaste EU-lagarna och var de är någonstans i processen hur en EU-lag blir till [1]. Hur blir en lag till i EU och några olika typer av EU-lagar Först en kort version […]

E-mobilitet  Fordon  | 2022-03-17

Utvecklingen av självkörande bilar och tänkbara effekter på miljö och resande

Av Mats-Ola Larsson och Cecilia Hult [1] Dagens brev tar upp självkörande bilar, kopplingen till elektrifiering och vilka miljöeffekter man kan förvänta sig när andelen autonoma bilar ökar i trafiken. Självkörande bilar dröjer Att få tekniken med självkörande bilar att fungera i verkliga förhållande har varit svårare än många räknat med. Helt självkörande bilar lär […]

E-mobilitet  Fordon  | 2022-03-08

ITEM: norskt projekt om analyser av samspelet mellan (gods)transport och energiförsörjning

Den 1 mars hade det norska projektet ITEM (Integrated Transport and Energy Modeling) sitt slutseminarium.   Forskningsprojektet ITEM har analyserat hur transportsektorn kan minska koldioxidutsläppen, och vilka styrmedel som behövs. Huvudfokus har legat på vägtransporter, med särskild tonvikt på godstransporter. Analyser av samspelet mellan transport och energiförsörjning och förutsättningarna för elektrifiering har gjorts både på nationell […]

Februari 2022

Fordon  | 2022-02-24

Priser exklusive moms för batterielbilar i några utvalda EU-länder

Det är allmänt känt att prisbilden på samma bilmodell kan skilja sig mellan olika länder. I prispressade USA är personbilar ofta relativt lågt prissatta jämfört med t ex Sverige. Vissa länder har höga skattepåslag på nya bilar (till exempel Danmark och Norge), vilket ger höga priser till konsumenter. Det råder även relativt stora prisskillnader när […]

E-mobilitet  Fordon  | 2022-02-16

Statligt stöd till ellastbilar och/eller laddinfrastruktur/vätgasstationer

Ökat statligt stöd för ellastbilar och tillhörande laddinfrastruktur/vätgasstationer är en trend i Europa. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av några nyheter inom området. Sverige: 550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter Regeringen har beslutat om en förordning för statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Syftet med stödet är att skynda på omställningen […]

E-mobilitet  Fordon  | 2022-02-15

Ellastbilar försäljning och evenemang 

Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av statistik om försäljning av ellastbilar i olika delar av världen. Men passar också på att tipsa om en del evenemang om ellastbilar. Evenemang om ellastbilar 8 december 2021 hade IEA ett webinarium om Public charging infrastructure deployment strategies and business Models. Ni kan se hela webbinariet och ladda hem […]

Fordon  | 2022-02-10

Lätta ellastbilar – Försäljningen ökar men utmaningar består

Lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) har blivit allt viktigare i samhället. De årliga totala körsträckorna (antal fordon x årlig körsträcka) har mer än fördubblats i Sverige på 20 år, betydligt mer än för personbilar och tunga lastbilar [1]. År 2020 var den totala flottan lätta lastbilar i EU närmare 29 miljoner fordon [2] och […]

December 2021

Fordon  | 2021-12-15

Mål för elbussar

I dagens nyhetsbrev redovisar vi innehållet i ett par rapporter där man har gått igenom olika länders målsättningar om att införa eldrift i busstrafik. Vi tittar också lite på hur målsättningarna ser ut i Sverige. EU-direktiv om offentlig upphandling Det finns ett EU-direktiv om offentlig upphandling av fordon och vissa transporter som ställer krav på […]

November 2021

E-mobilitet  Fordon  | 2021-11-24

Nederländsk kunskaps- och handlingsagenda för laddinfrastruktur för logistik

Aktörer från staten, myndigheter, akademin och näringslivet i Nederländerna har pratat ihop sig om vad kunskapsluckorna är och vad de viktigaste aktiviteter är för att framgångsrikt bygga en laddinfrastruktur för logistik. Resultatet har blivit en agenda [1]. Dokumentet är avsett för alla parter inom logistiksektorn som förbereder sig för eldrift, men även för beslutsfattare som […]