Arkiv / Fordon

Elbussnotiser

Creative commons license

Idag har Martin sammanställt några relevanta notiser om elbussar.
Jag hoppas att ingen missade att det var invigning av elvägen utanför Gävle igår. Vi kommer skriva mer om det senare också.
Glad Midsommar.

Elbussnotiser

Skrivet av Martin Borgqvist (SP)
Det händer hela tiden saker inom området elektrifiering av bussar; nya fordon, nya projekt och fler städer som vill testa tekniken. Vi i OMEV använder ordet elbussar som ett samlingsbegrepp för både batteribussar och laddhybrider, dvs bussar som kan köra en signifikant sträcka på endast el. Men i våra texter så skall vi göra vårt bästa för att förtydliga när det handlar om batteribussar och när det handlar om laddhybrider. Här kommer ett axplock av nyheter från våren 2016 på området elbussar.
Två elbusslinjer i Malmö 2018
Malmö Stad och Skånetrafiken har tecknat en avsiktsförklaring om att starta elbusslinjer i Malmö våren 2018. Det är linje 3 och linje 7 som är aktuella för eldrift till att börja med, men på sikt så är planen att införa eldrift på alla stadsbusslinjer i Malmö. Linje 7 är kort och har inte så hög turtäthet, medan linje 3 går i innerstaden. [8].

Lübeck vill ställa om till elbuss

Staden Lübeck i Tyskland tittar på att ställa om sin bussflotta till eldrift till 2035. Totalt finns ca 200 bussar i trafik, vilka kan bytas ut till elbussar allteftersom de gamla bussarna tas ur drift. Om busstillverkarna har elbussar i serieproduktion till 2017 så skulle det gå att byta ut hela flottan till 2035. En drivkraft för eldrivna bussar är att kunderna efterfrågar avgasfria fordon. Trafikbolaget LVG som kör bussarna i Lübeck tänker sig en strategi med depåladdning för att slippa nätverk med laddstationer ute i staden. [6].
Den första elbusslinjen i Paris
Den 30 maj i år invigdes den första elbusslinjen i Paris. Det är linje 341, som går mellan Charles de Gaulle – Etoile / Porte de Clignancourt, som kommer att förses med 23 stycken 12 m batteribussar från Bolloré. I slutet av 2016 skall alla bussarna vara i drift. Bussarna kommer att nattladdas i en depå. Satsningen på elbussarna kommer att följas upp för att samla in så mycket informartion som möjligt om drift, underhåll samt från passagerare, förare och lokalbor. RATP som kör busstrafik i Paris, har som mål att till 2025 ha en bussflotta som består av 80 % elbussar och 20 % biogasbussar. Totalt handlar det om 4500 bussar. [7].
BYD
Den kinesiska elfordonstillverkaren BYD (Build Your Dreams) har startat produktionen i en ny fabrik för elbussar i Qingdao, som ligger sydväst om Beijing vid havet i Shandong-provinsen. Till att börja med kommer det att byggas 1000 bussar per år, men på sikt skall detta ökas upp till 5000 per år. Anläggningen har kostat 3 miljarder yuan (456 miljoner USD) och kommer även att bli BYD:s högkvarter i, Shandong samt exportcenter och center för FoU. [1].
BYD flyttar även fram positionerna i Frankrike, genom beställningar på total 16 elbussar samt ett pilotförsök med en elbuss i Paris. Det handlar både om BYD ebus som är en 12 m stadsbuss, samt helelektriska coaches (dvs turistbussar). Yvelines (ligger nära Paris) har beställt 3 st coahes och en ebus, och Athis Mons (ligger också nära Paris) har beställt 12 coaches. [2]. Det är något oklart vilken coach-modell som avses, information om detta saknas på BYD:s europeiska hemsida. Tidigare har BYD annonserat att de tagit fram en eldriven coach, BYD C9 [3], möjligen kan det handla om den.
Rapport om elbussar från Lunds Universitet och K2
Forskare vid K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och Lunds Universitet har tittat på elbussatsningar i Sverige och Europa och sammanfattat i rapporten Elektrifiering av stadsbussar. Rapporten finns att hämta hem här. Rapportförfattare är Malin Aldenius, Ellinor Forsström, Jamil Khan och Alexandra Nikoleris, vid K2 och Lunds universitet. Några av slutsatserna citeras nedan [4]:
• ”Kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver fram elbussprojekten.
• Ett stort antal busstillverkare är med och levererar elbussar, medan bussoperatörer inte är lika aktiva.
• Elbussatsningar sker ofta utanför det vanliga upphandlingsförfarandet och kommun eller regioner tar vanligtvis på sig den extra finansiella risken.
• Det finns två olika typer av elbussprojekt: utvecklings- och demonstrationsprojekt och satsningar på elbussar som ingår i den normala verksamheten.
• Helektriska bussar är vanligare än laddhybrider.
• I Sverige är den vanligaste lösningen att ladda i depå. I Europa finns större bredd vad gäller laddningslösningar.”

ElectriCity och elbuss-linje 55 i Göteborg firar 1 år

Elbusslinje 55 i Göteborg har nu körts i ett år och förväntningarna har överträffats. I genomsnitt används linjen, som går mellan Chalmers och Lindholmen, av ca 100 000 resenärer per månad. Undersökningar som gjorts i projektet visar att både passagerare och förare uppskattar elbussarna mycket. Att elbussarna är tystare än konventionella bussar är något som särskilt lyfts fram som en fördel av passagerare och förare. [5]. Linje 55 trafikeras av tre stycken batteribussar (vilka är konceptfordon) samt sju stycken laddhybrider. Totalt har över 100 delegationer (nästan 5500 personer) från hela världen varit och tittat på projektet. Nytt för ElectriCity-projektet är att Ericsson går med som en ICT-leverantör som kan vara med och utveckla transportlösningar.
Egna kommentarer
Det är svårt att skriva om allt som händer på området elbussar. Klart är det i alla fall att det är många städer som är väldigt intresserade av denna teknik.
Källor
[1] BYD Qingdao factory to make 5,000 electric buses annually. China Daily. 18 Juni 2016. länk
[2] BYD bus on Show in Paris: First 16 vehicles sold and RATP trial. BYD:s hemsida. 15 Juni 2016. länk
[3] BYD Unveils World’s First Battery Electric Coach Bus. BYD:s hemsida. 28 Januri 2015. Länk
[4] Elektrifiering av stadsbussar. K2:s hemsida. 25 Maj 2016. Länk
[5] Successful year for Gothenburg’s electric bus service. Pressrelease Volvo Group. 15 Juni 2016. Länk
[6] Lübeck als Vorreiter: Städtische Busse sollen alle mit Strom fahren. LN ONLINE. 3 Maj 2016. Länk
[7] RATP and STIF launch the first fully electric standard bus line in the Paris region. ZeEUS:s hemsida. 8 Juni 2016. Länk
[8] Klartecken för första elbusslinjerna i Malmö. Bussmagasinet. 15 Juni 2016. Länk