Arkiv / Fordon

Umeå vann EU-pris för elbussar och förstudierapport om elbussar i Stockholm

Creative commons license

Ni får några aktuella svenska nyheter om elbussar idag
– Umeå stad har vunnit ett EU-pris för sitt arbete med elbussar.
– Electricity Stockholm har tagit hjälp av WSP för att studera hur alla innerstadsbussar i Stockholm kan bytas till elbussar. Förstudierapporten blev presenterad på ett seminarium förra veckan.

Umeå kommun vann EU-pris för sitt arbete med elbussar

Umeå kommun vann priset Civitas Award inom kategorin Teknisk innovation. De vann priset p.g.a. deras satsning på elbussar tillsammans med Hybricon Bus Systems AB.
Civitas Award har tre kategorier. De är Teknisk innovation, Allmänhetens deltagande och Civitas City of the Year.
Civitas Initiative är huvudsakligen ett samarbete inom området hållbara transporter mellan 200 europeiska städer. Civitas är delfinansierat av EU.
Referenser
[1] Fin europeisk utmärkelse för Umeås elbussar. Umeå städer. Umeå Kommun. 9 okt. Pressrelease. länk
[2] Tung europeisk utmärkelse till Umeås elbussatsning. Bussmagasinet. 9 okt 2015. länk

Förstudierapport om Bussplan Stockholm

Förra veckan var ett seminarium om elbilar och elbussar i Stockholm, som ElBil2020 ochElectriCITY Stockholm genomförde. Närvarande var många politiker från Stockholm.
Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara, men Allan Larsson (ElectriCITY Stockholm) har hjälpt oss med att skicka över en förstudierapport om Bussplan Stockholm [3], samt en presentation som han själv höll [4]. Förstudierapporten är skriven av WSP Analys på uppdrag av ElectriCITY Stockholm.
Bussplan Stockholm handlar om:

  • Att byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar I Stockholm
  • Erbjuda stockholmarna en busstrafik  som är ren, tyst och attraktiv
  • Genomföra omställningen på ekonomiska villkor  som är lika bra eller bättre än dagens bästa alternativ.

Förstudierapporten var intressant att läsa [3]. Syften med rapporten var att svara på tre frågor:

  • hur mycket bättre för miljön
  • hur mycket bättre för resenärerna och
  • vilka villkor ska busstillverkarna erbjuda för att få vi ska få igång omställningen i stor skala.

Slutsatserna är bland annat att:
” Kostnader för införande av elbussar är svåra att bedöma på förhand, och varierar starkt med de lokala förutsättningarna. En uppskattning är att leverantörerna måste erbjuda lösningar med kilometerkostnad på högst 12 kronor.”
samt WSP skriver också om utmaningarna för elektrifiering av innerstadstrafiken:
– finns ofta krav på användning av biogas
– Det är dyrt att bryta avtal i förväg
– Samt att ” Körsträckorna i innerstaden är inte så långa att elbussarnas lägre driftkostnad kan utnyttjas till fullo”.
Allan Larsson ställde en spännande fråga i sin slutet av sin presentation [4].
”Behövs det en ny oberoende aktör, som kan fokusera på introduktionen av elbussar och infrastruktur i Stockholm och andra svenska/nordiska städer som nu diskuterar elektrifiering?”

  • Och ”som kan beställa för serieproduktion, finansiera och hyra ut bussar till samma kapital- och driftkostnader som i dag och samtidigt skapa radikalt bättre miljövärden och attrahera fler resenärer?”
  • Och ”Som kan engagera långsiktiga investerare som vill främja hållbar samhällsutveckling?”

Personligen skulle jag vilja höra svaret på Allans fråga!
Förutom presentationen av Bussplan Stockholm, så innehöll också seminariet en presentation av Skanska/Scania om Stockholmsbågen samt en presentation om Stockholms Handelskammarens utredning om spårvagn/buss.
Stockholmsbågen är ”idéen att förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm mellan Haninge och Täby, Stockholmsbågen. Den nya sträckningen från Haninge till Täby kompletteras med en kraftfull satsning på superbussar (BRT-bussar) som kan köras på biobränslen, hybridiseras eller elektrifieras.” [5].
I samband med idéen om Stockholmsbågen har Scania gjort en video här (ca 4 min), som visar hur bussarna  kan kopplas ihop till busståg, hur konduktiv laddning kan används samt mycket annat. Se den gärna.
Scania/Skanska/WSP har genomfört ett antal seminarier om Stockholmsbågen. Ni kan ladda hem presentationer och annat här.
En extra intressant del av Stockhomsbågen är att de diskuterar nya finansieringsmöjligheter som t ex att ” vara investeraren under en begränsad tidsperiod får en löpande ersättning baserad på kollektivtransportsystemets tillgänglighet.”.
Superbussar/BRT (Bus Rapid Transit)-bussar är aktuella just nu.
Per Kågeson har nyligen skrivit ett debattinlägg om hur kostnadseffektiva superbussar/BRT bussar är i jämförelse med t ex snabbtåg [6]. Debattinlägget är baserat på en rapport han skrivit på uppdrag från Sveriges Bussföretag och Bil Sweden med syfte att belysa förutsättningarna för Bus Rapid Transit (BRT) i Stockholmsregionen [7].
Tack Allan för hjälp med bevakning.
Referenser
[3] Förstudie om Bussplan Stockholm. WSP Analys & Strategi för Electricity.
[4] Bussplan Stockholm 2015 – vad är syftet? Allan Larsson Electricty Stockholm. 7 okt 2015.
[5] ”Så kan Förbifarten bli en grön bussled för regionen”. Dn Debatt. 9 okt 2010. länk
[6] Superbussar – lika stor tidsvinst och mycket billigare. Ny Teknik 2 okt 2015. länk
[7] BRT i Stockholmsregionen Författare: Per Kågeson Nature Associates 29 juni 2015.länk (pdf)