Arkiv / Fordon

Åtta laddhybridbussar i Sthlm samt tips om metanolseminarium

Creative commons license

Idag får ni tips om en workshop om metanol som bränsle. Workshopen händer i Lund idag, men är möjlig att se live via er dator.
Igår var också premiär för åtta laddhybridbussar i Stockholm.

Åtta laddhybridbussar i Stockholm

Igår började åtta laddhybridbussar demonstreras och utvärderas i Stockholm.
Bussarna går i reguljär busstrafik och ska rulla på SL:s linje 73 mellan Ropsten och Karolinska Institutet.
Projektet är en del av EU-projektet ZeEUS.
Ett längre reportage finns i referens [3].
Projektpartners
Huvudaktörer och deltagare i projektet: SL, Volvo Bussar, Vattenfall samt Viktoria Swedish ICT.
Vattenfall: Uppför och ansvarar för snabbladdningsstationerna och levererar vindel;
Volvo: Levererar och ansvarar för bussarna;
SL: Trafikbeställare och ansvarar för bussdepån;
Viktoria Swedish ICT: Forskningspartner och ansvarar för utvärdering.
Samarbetspartners: Siemens: Levererar snabbladdstationer; Keolis: Bussoperatör.
Vattenfall passade på att argumentera för bättre vilkor för elfordon
Samma dag som laddhybridbussarna började rulla hade Vattenfall en debattartikel i SVD om bättre villkor för elfordon [4].
De argumenterade för:
”• Nya upphandlingsmodeller för kollektivtrafik behövs som inte missgynnar något drivmedel utan premierar det bästa bränslet. Dagens upphandlingar är teknikspecificerade och kräver att bussoperatörerna ska använda bestämda biogasvolymer. Därmed stängs ny och bättre teknik ute.
• I upphandlingarna har man inte satt pris på de positiva värden som eldrift innebär, till exempel en tystare och renare stad.
• Uppmärksamheten behöver också riktas mot en utbyggd laddinfrastruktur som möjliggör fler elbussar. Det här kräver riktade upphandlingar mot laddoperatörer.
• Bussar som går på biobränslen får i dag skattebefrielse på cirka 170 000 kronor per buss. Elbussar får ingenting, trots bättre miljövärden.
• Skapa miljözoner i staden – zoner där endast fossiloberoende fordon får köras och parkeras.
• Inför en differentierad trängselskatt för personbilar.
• Inför incitament eller krav på normalladdning i bostads- och hyresrättsföreningar, så att tillgång till laddning hemma finns för alla.”
[1] Vattenfall laddar framtidens busstrafik med el. Vattenfall Pressrelease. 16 mars 2015. länk
[2] Laddhybridbussar i trafik i Stockholm. Ny Teknik. länk
[3] Premiär för Stockholms nya elbusslinje. Bussmagasinet. 16 mars. länk
[4] Nu krävs bättre villkor för elbussar. Vattenfall. SVD Opinion. 16 mars. länk

Metanolseminarium livesänds från Lund

Workshopen ”Methanol as a Fuel & and as an Energy Storage” händer i Lund idag.
Workshopen går att se live via länk (Obs att ni kanske måste installera Lync Web app för att se websändningen).
Program
9.00 Opening
Opening talk Welcome – Introduction Martin Tunér, Lund University
9.20 Prospects of Methanol as fuel & energy storage
Fossil Free Fleet in Sweden 2030 – reflections and priorities from a government investigation Thomas B Johansson, Lund University
Experimental and numerical work at Ghent University on methanol combustion in SI engines Sebastian Verhelst, Ghent University
10.15-10.30 Coffee break – networking
Policies and funding of alternative fuels Gustav Tibblin, Södra
Methanol production from biomass and intermittent power Søren Højgaard Jensen, DTU
Energy Factors that determine climate benefits for methanol from a well to wheel perspective Pål Börjesson, Lund University
11.35 Methanol – Safety, health and environment
Methanol as ship fuel – handling of safety matters Ulf Freudendahl, MARU Teknik AB
Methanol as a fuel – exposure and possible Health risks Håkan Tinnerberg, Lund University
12.25 Lunch
13.25 Methanol as an engine fuel – experiences, experiments and modeling
Methanol production technologies: todays and future renewable solution John Bogild Hansen, Haldor Topsoe
The potential of methanol as a blend component to enable the evolution of decarbonized liquid fuels James Turner, University of Bath
ED95 experiences and MD95 plans Per Stålhammar, Scania CV AB
Methanol – the fuel of the future Lennart Haraldsson, Wärstsilä AB
15.25 -15.55 Coffee break – networking
Aspects of alcohol modeling in combustion engines Fabian Mauss, BTU Cottbus, Loge AB
Optical methods for combustion research Mattias Richter, Lund University
16.55 Open discussion