Electric vehicles – environmental, economic and practical aspects As seen by current and potential users

Creative commons license

Norge är som min storebror på 80-talet. I tidig tonår tjuvlyssnade jag på hans Yazoo-skivor och bläddrade i hans tonårstidningar i smyg. Han hade erfarenheter av ett tidigt vuxenliv. Jag undrade.
Norge har relativt många batterielbilar (ca 1% av flottan) samt en hel del erfarenheter av användning. Sverige har begränsad erfarenhet av användning och undrar.
Nu finns en rapport med sammanställning av mycket erfarenhet av norska batterilebilsköparnas egenskaper och vanor, men även mer om vad möjliga köpare tycker.
Men först en kommentar.

Kommentar laddinfrastruktur

Skrev om nyheter om laddinfrastruktur i Sverige förra torsdagen.
Gordon Strömfelt kommenterade.
”Etableringen av snabbladdare har äntligen tagit fart på västkusten och faktum är att flertalet av de placeringar som föreslogs utefter E6, i den studie som projektet ECoast genomförde på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och presenterades den 15 maj 2013, har kommit på plats eller kommer etableras innan årsskiftet.
Följande orter har fått (eller har planer på) snabbladdare:
Trollhättan, Kungsbacka, Kungälv, Tanum(november), Munkedal (troligen december).”
Länk till rapporter om Snabbladdningskorridor utmed västkusten.
Gordon tipsade också om att ”Årets Laddplats 2014” blev vald i samband med Öresund Electric Car Rally. Vinnare blev Trollhättan Energi för deras laddstation på Överby. Nomineringstexten finns här.
Tack Gordon för din kommentar.

Electric vehicles – environmental, economic and practical aspects As seen by current and potential users

Norska TØI har gjort en enkätundersökning av norska batterilelbilsägare åsikter samt vad andra bilägare i Norge tycker.
Studien är riklig och innehåller mycket matnyttigt.
Hela rapporten finns att ladda hem här. Den innehåller så mycket så den är svår att sammanfatta. Den är lika bra att ladda hem och läsa själv.
Men jag har valt ut några intressanta slutsatser, men först lite om studien.
Rapporten presenterar resultat från en studie genomförd februari 2014 inom projektet COMPETT (Competitive Electric Town Transport).
Urval till enkäten
Undersökningen är baserad på personer äldre än 18 år som har körkort samt har tillgång till en bil.
1721 personer blev tillfrågade som hade en batterielbil vid frågetillfället. Det representerar 8% alla norska ägare av batterielbilar vid intervjutillfället.
De frågade också 2241 slumpvalt utvalda medlemmar från Norges Automobilforbund (NAF) som i dagsläget inte äger batterielbil.
Inköp
67% byte ut en bensin/dieselbil när de köpt en batterielbil. 28% köpte batterielbil som en extra bil. Endast 3% köpte batterielbil som sin första bil.
Battterielbilsköparna skiljer sig inte så mycket från andra inköpare. Men det finns några små skillnader. Det är vanligare att de är aktiva personer, män, åldern är 35-54 år samt bor i hushåll med barn. De bor ofta också i eller nära städer.
Resebehov hos de som köpt batterielbil
60% ändrade inte sina resevanor efter inköp.
Studien visade att batterielbilar körde 14 000-15 000 km/år i snitt i Norge. Det är precis lika mycket som en vanlig bensin/dieselbil körs första året i Norge. De har inte bara frågat utan även fått de som svarar på enkäten att läsa av deras färdmätare.
Bara ca 20% ökade sin sammanlagda körlängd i hushållet när de köpt en batterielbil. 6% minskade sin körlängd.
Laddningsvanor
I snitt är 85% bekväma med att använda 80% av batteriets kapacitet.
De flesta laddar daglig bilen hemma (65%) eller på jobbet (15%). Vanlig laddning på offentlig parkeringsplats brukes veckovis av ca 20%, och snabblading av ca 6-7%.
Skillnad på svar mellan de som äger batterielbilar och inte
Mer än 50% av de som inte äger en batterielbil anser räckvidd och brist på laddinfrastruktur som en nackdel.
20% av batterielbilsägarna anser räckvidd och brist på laddinfrastruktur som en nackdel.
80% av batterielbilsägarna anser att de låga operativa kostnaderna som en fördel. Endast 20% av de som inte är batterielbilsägare såg den fördelen.
87% av de som äger en batterielbil vill köpa en ny batterielbil nästa gång.
Egen kommentar
Norge är speciellt med sin starka incentives för inköp av batterielbilar. Enligt rapporten så gör Norska finansdepartementet från och med sommaren 2014 en översyn av skattesystem för alla sorters fordon i Norge. Jag tror inte att deras förslag är klart, men ni i Norge får jag rätta mig om jag har fel.
Norge är också ett stort experiment av användningen av batterielbilar för oss alla att lära oss av.
Någon som skiljer Sverige och Norge är skillnad på hastighet. Norge har lägre hastighet. Det gynnar en längre räckvidd på batterielbilar under norska förhållanden.
Norge är också speciellt med att det faktiskt är privatpersoner som köper batterielbilarna. I många länder dominerar företagsbilar.
Rapporten är väl värd att läsa. Det finns mycket mer än vad jag hinner att sammanfatta.
När min bror blev syntare blev jag hårdrockare. Det trots att jag egentligen gillade hans syntplattor mer. Jag undrar om det finns en analogi?
Tack Erik Figenbaum för tips om rapporten.
Källa
[1] Electric Vehicles – environmental, economic and practical aspects. As seen by current and potential users. Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt, Beate Elvebakk. TOI rapport. 1329/2014. länk