IAA Tyskarna formerar sig för LNG

Creative commons license

Idag får ni femte och sista delen av bevakningen av IAA.

Fokus idag är på naturgas.

Bakgrunden är b la annat att lagstiftningen för alternativ bränsleinfrastruktur är beslutad i EU [1]. Den här processen har jag skrivit många gånger om förr. Senaste var här. Jag fick en detalj fel i den sammanfattningen. Så dagen efter kom en rättelse, se här.

EU-medlemsländerna måste ta fram en plan och ett ramverk för några alternativa bränslen fram till slutet av 2016. De bränslen som nämns i texten är el, vätgas, CNG och LNG.

För el ska det helst finnas ett nationellt mål på ca 1 offentlig laddplats per 10 laddelfordon till 2020. Observera att EU önskar den typen av nationellt mål, men det är inget tvång. Det står att det ska vara möjligt för laddelfordon att cirkulera i urbana och suburbana miljöer.

För vätgas står att i de länderna som vill ha vätgasinfrastruktur ska tillräckligt många vätgasstationer byggas till 2025.

För CNG (komprimerad nturgas) och LNG (flytande naturgas) så är målen mer tvingande. För CNG krävs att medlemsländerna bygger tankstationer så att CNG fordon kan cirkulera fritt i EU. Tankstationerna ska helst vara var på ett avstånd av max 150 km fram till 2025.

För LNG ska LNG stationer byggas längs med TEN-T nätverket, helst var 400 km, fram till 2025. LNG tankstationer ska också byggas i hamnar så att fartyg ska kunna använda LNG.

Så kortfattat så får medlemsländerna bestämma det mest själv, men för CNG och LNG finns hårdare och tvingande mål.

Det finns ett ökande intresse för LNG och CNG till lastbilar. En av huvudorsakerna är att naturgas är billigare än diesel, men också att koldioxidutsläppen har potential att vara mindre för tunga naturgasfordon än för dieselfordon.

Källa

[1] Clean fuels for transport: Member States now obliged to ensure minimum coverage of refuelling points for EU-wide mobility. DG TREN. 29 sep 2014. länk.

IAA 2014 – naturgas

Det var inte så många fordon som visades upp med naturgasteknik på IAA. Några exempel är att MAN visade upp några prototyper på lastbilar med CNG teknik på IAA [2]. IVECO hade ett antal CNG och LNG fordon [3]. Delphi visade upp en ny bränsleinprutning till naturgasmotorer samt Bosch visade upp ett dualfuel system [4].

IVECO hade veckan precis sålt 50 stycken LNG Euro 6 lastbilar till logistikföretaget L3 [5].

Men det mest intressanta var att tyskarna börjar formera sig för en LNG satsning. Det var ett speciellt event kring LNG på IAA [6], samt veckan innan hade tyska forskningsinstitutet DENA släppt en rapport hur Tyskland bör satsa på LNG [7].

I DENA rapporten anser att de att en 10% reduktion av CO2 utsläpp är möjlig med LNG-lastbilar i jämförelse med diesellastbilar. De lyfter fram Kina, USA och Nederländerna som länder där utvecklingen sker fortare än i Tyskland. I Nederländerna finns en nationell plan hur de ska satsa på LNG.

I Kina finns idag ca 1300 LNG stationer och 51000 LNG lastbilar. 2020 kan det finnas ca 694 000 LNG lastbilar. Det skulle vara ca 6% av alla lastbilar i Kina 2020.

DENA förespråkar en hårdare koordineering i Tyskland av LNG satsningarna.

I DENA rapporten visar de också att de flesta tillverkarna kommer ha CNG eller LNG lastbilar till försäljning.

I USA har CALSTART också släppt en rapport förra veckan om satsningar på naturgas och tunga fordon [8], Rapport är gjord för Southern California Gas Company. CALSTART tror att det kan finnas ca 73 000 naturgaslastbilar i Southern California Gas Company:s område 2030. I rapporten går igenom CALSTART igenom lämpliga satsningar på fordon, bränsle och policy.

Miljöbyrån ECOPLAN har gjort en analys av lämpliga styrmedel för tunga fordon. I den rapporten finns mycket data om tunga fordon och naturgas i EU. Tunga CNG fordon är huvudsakligen renhållningsfordon i EU [9].

Ett EU-flaggskeppsprojekt för LNG i tunga lastbilar är LNG Blue Corridors.

Egen kommentar

Det är intressant CNG och LNG är de bränslen som blev kvar ordentligt i EU:s alternativa bränsle infrastrukturssatsning.

Tyskarna verkar allvarliga i sin satsning på LNG för tunga fordon.

Om Tyskland är allvarliga brukar EU springa i samma riktning.

Källor

[2] Efficiency and passion – MAN at the IAA 2014. MAN Pressrelease. länk

[3]  Iveco to showcase LNG vehicles at IAA Motorshow. NGV Magazine. 6 aug 2014.länk

[4] Die Fracht kommt mit Erdgas. ZEIT Online. länk

[5] LC3 takes first 50 Iveco Stralis LNG Euro 6 trucks. GNV Magazine. länk

[6] LNG – der alternative Kraftstoff für das Nutzfahrzeug. länk

[7] LNG in Germany: Liquefied Natural Gas and Renewable Methane in Heavy-Duty Road Transport. What it can deliver and how the policy framework should be geared towards market entry. DENA. Sep 2014. länk (pdf)

[8] HEAVY-DUTY TRUCK AND BUS NATURAL GAS VEHICLE TECHNOLOGY ROADMAP. Rev sep 2014. CALSTART. länk (pdf)

[9] STYRMEDEL FÖR TUNGA MILJÖFORDON – EN INTERNATIONELL UTBLICK. Miljöbyrån Ecoplan 2014. länk (pdf).