Alliansens miljöbilspaket samt AB Volvos nya elhybrid

Creative commons license

AB Volvo kommer visa upp sin nya elhybridbuss på IAA. Mer om den längre ner.

Men först en sammanfattning av Alliansens valmanifest för miljöbilar.

Alliansens miljöbilspaket

Igår presenterade Alliansen sitt valmanifest ”Fler miljöbilar – för ett modernt och hållbart Sverige”.

Valmanifestet innehåller fyra förslag.

1. Inför ett bonus/malussystem

Alliansregeringen vill tillsätta en utredning som ska utreda bonus/malus.

Utgångspunkten är att mer miljövänliga fordon ska premieras vid inköpstillfället genom en stark bonus, medan ineffektiva fordon som drivs med fossila bränslen får högre fordonsskatt. (Magnus kommentar: Observera förändringen. Förr var alltid förslaget att ha en avgift vid inköp av ineffektiva fordon. Fordonsskatt är nu en årlig skatt som alla som har en bil betalar.)

Ett bonus/malussystem kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

2. Förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien förlängs, förstärks och finansieras till dess att ett bonus/malussystem är på plats.

Förslaget är att laddhybrider kommer även fortsättningsvis att finansieras med 40 000 kr och rena elbilar med 55 000 kr.

3. Fler elbilar genom laddstolpar i hela landet

Alliansregeringen vill införa ett investeringsstöd upp till halva kostnaden för att bygga både normal- och snabbladdningsstationer.

Satsningen beräknas innebära upp till 10 000 nya laddstolpar under kommande mandatperiod.

4. Bättre förutsättningar för förnybara drivmedel

Skattebefria det förnybara dieselbränslet HVO upp till 100 procent, alltså även för fordon som tankas med ren HVO.

Avsatt budget (mkr) för förslaget

                               2014     2015     2016 2017 2018

Supermiljöbilspremie       75     215     215      –     –

Laddstolpar                            75          75       75   75

Totalsumma: 505 + 300 = 805 miljoner

Analys

Hur många batterielbilar räcker 505 miljoner till: 9 100 st

Hur många laddhybrider räcker 505 miljoner till: 12 625 st

Om vi har ca 6000 laddelfordon i Sverige sommaren 2014 så skulle vi kanske kunna ha ca 16 000 till 1 jan 2017. Det kan givetvis bli mer eller mindre, men det kan vara en grov uppskattning om valmanifestet går igenom.

Centerpartiet presenterade sitt valmanifest i början av augusti. Då fanns ett förslag om en miljöpremie för lastbilar [3]. Det verkar ha försvunnit i förhandlingarna.

Miljöpartiet har tidigare varit ute och lovat stöd för laddstolpar [2].

Föreningen Elbil Sverige har för ca en vecka sedan presenterat partiernas miljöbilspolitik [4]. Då var t ex Moderaterna och Folkpartiet emot stöd för långsam (normal) laddning. Det har tydligen förhandlats i alliansen.

Förslaget är ett valmanifest. Inget är bestämt samt först ska vi väl rösta på vilken regeringen vi vill ha.

Källor

[1] Fler miljöbilar – för ett modernt och hållbart Sverige. Alliansen. 25 aug 2014.länk (pdf)

[2] Miljöpartiet vill ladda för elbilar. GP. Debatt. 27 mars 2014. länk

[3] Utvecklingen av elbilar behöver snabbas på. Centerpartiet. 6 aug 2014. länk

[4] Föreningen Elbil Sveriges partienkät om fossilfria transporter och elbilar inför riksdagsvalet 2014. länk (pdf)

IAA 2014: Volvo lanserar nya Volvo 7900 Electric Hybrid

På årets stora buss- och lastbilsmässa IAA i september lanserar Volvo sin nya elhybrid. Tystare, renare och med väsentligt lägre bränsleförbrukning representerar elhybriden den nya generationens kollektivtrafik. Volvo har redan skrivit avtal med flera europeiska städer om leveranser.

Volvo Bussar tar nästa steg inom elektrifiering och lanserar elhybriden Volvo 7900 Electric Hybrid. Med laddningstekniken minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 75 %, jämfört med en vanlig dieselbuss. Den totala energiförbrukningen minskar med 60 %. Tre av Volvos laddhybrider har gått i ett fälttest i Göteborg det senaste året, där minskningen i energiåtgång och utsläpp verifierats.

Buller är ett växande problem i städerna. Ljudnivån vid en Volvo elhybrid är 65 decibel, det vill säga normal samtalston. Volvos elhybrid kör på el cirka 70 % av rutten, tyst och utsläppsfritt.

Volvo 7900 Electric Hybrid ger stor flexibilitet för operatören; den kan köras enbart på el i utvalda områden, och fungerar som en vanlig hybrid på övriga delar av rutten. Laddningen via elnätet vid ändhållplatserna tar 6 minuter. Elhybriden bygger på samma beprövade teknologi som Volvos hybridbuss Volvo 7900 Hybrid, som har dokumenterat hög tillförlitlighet.

Flera europeiska städer är intresserade av Volvos elhybrid. Hamburg, Luxembourg och Stockholm har tecknat avtal om leverans av bussarna 2014 och 2015. Volvo planerar att starta serieproduktion tidigt 2016.”

[5] IAA 2014: Volvo launches the all-new Electric Hybrid. 21 aug 2014. länk

[6] IAA 2014: Volvo lanserar nya Volvo 7900 Electric Hybrid. 21 aug 2014. länk