Arkiv / Samhälle

IEA: Den första globala energikrisen accelererar omställningen

Creative commons license

Ukrainakriget har skapat den första globala energikrisen enligt IEA (International Energy Agency). Krisen har gjort att många stater har ökat sina investeringar i ren teknologi. Takten i omställningen har därför ökat, men investeringar behöver öka ännu mer för att globala klimatmål ska nås.

IEA anser att från och med nu driver energisäkerhet energiagendan i världen. Det är inte längre klimatfrågan, men fördelen är att den huvudsakliga lösningen på energisäkerhet också hanterar klimatfrågan. Lösningen är mer investeringar i ren energi enligt IEA.

De anser att det är en global energikris eftersom priset på alla fossila energislag har gått upp. Naturgas och kol har båda nått pristoppar. Deras bedömning är att de ökade priserna på fossila bränslen står bakom 90 procent av de ökade priserna på elektricitet runt omkring i världen. Ryssland var världens största exportör av fossila bränslen innan Ukrainakriget.

IEA har sammanställt sin analys i sin årliga rapport World Energy Outlook 2022 [1-5]. Rapporten, som går att ladda hem utan kostnad, innehåller 3 scenarier, 9 kapitel, 194 figurer, 522 sidor och många slutsatser [2]. Ni kan också se på deras presskonferens (1 timme, youtube) [3]. Eller ladda hem deras 16 presentationsbilder från presskonferensen [4]. Numera har IEA också släppt mycket av siffrorna som de använder för att göra sina analyser [5].

Investeringarna ökade, men de behöver öka ännu mer och göras i fler länder

Det finns många olika sorters slutsatser och rekommendationer i rapporten. Tre siffror är extra viktiga.

2015–2021 investerade världen ca 1 000 – 1 300 miljarder USD/år i ren energi.

Ukrainakriget startade. Det blev en global energikris, som innebär att i princip alla energislag har blivit dyrare. Länderna införde olika styrmedel och stödprogram som till exempel USA:s Inflation Reduction Act, EU:s Fit for 55 paket och REPowerEU, Japans GX, Kinas nya mål för ren energi och Indiens solar revolution propel.

Den sammanlagda effekten av alla paket är att investeringarna kommer öka till 2 000 miljarder USD/år till 2030.

Det räcker inte för att nå klimatmålen för IEA:s analys visar att investeringarna måste upp till 4 000 miljarder USD/år.

En viktig del i slutsatsen är också att investeringarna måste ske i andra länder än i de avancerade ekonomierna.

I slutet av presskonferensen ([3], 56 min in i presskonferensen) får Fatih Birol (IEA:s chef) frågan vad anser han vara den viktigaste beslutade åtgärden från COP 27, som är klimatkonferensen som startar nästa vecka i Egypten. Han svarar att det är tid för de rika länderna att möjliggöra för mer investeringar i ren energi i andra länder och speciellt i Afrika.

En central fråga är vad det kostar att låna till solcellsprojekt i olika delar av världen. I europeiska länder är kapitalkostnad för ett lån för att bygga ett storskaligt solcellssystem 2,5–3,0 procent. I Indien, Indonesien, Mexico, södra Afrika så är kapitalkostnaden snarare 8–9 procent (se sid 201 i [2]).

Några utvalda slutsatser från rapporten – försörjningskedjor, Ryssland och Naturgas

IEA analyserar och gör bedömningen i rapporten att försörjningskedjorna för vissa nyckelteknologier – inklusive batterier, solceller och elektrolysörer – expanderar i en takt som stödjer högre globala ambitioner.

De anser dock att länderna måste aktivt arbeta med att undvika att bli beroende av kritiska mineraler i de nya försörjningskedjorna.

Rysslands invasion av Ukraina har gjort en stor omorientering av den globala energihandeln, och kommer lämna Ryssland i en mycket försvagad position. Birol beskriver situationen som att Ryssland har förlorat energikriget. IEA gör analysen att Ryssland kommer ha svårt att sälja naturgasen, som Europa inte vill ha, till Kina eller andra delar av Asien. Det tar tid att bygga ledningar österut och Ryssland har svårt att få tag i material för att göra investeringarna.

IEA har i flera år ansett att naturgas kommer ta en allt större plats i det globala energisystemet. De har beskrivet situationen som att det är en gyllene period för naturgas. Deras bedömning efter årets satsningar från staterna är att den perioden går mot sitt slut.

Egna kommentarer

En hel del av rapporten är prognoser om olja, naturgas, kol och elektricitet. Det finns mycket framtidsanalyser baserat på deras tre scenarios. Det blir mycket solenergi och vindenergi i deras framtidsbilder.

IEA:s analys är att energikrisen och staternas svar på den kommer snabba på omställningen. De var inte direkt otydliga med deras bedömning.

Tydligen ska en omvärldsanalytiker numera följa storleken på investeringarna i och vad låneräntan är för solcellsprojekt utanför Europa och USA. Det verkar vara avgörande om omställningstakten blir tillräckligt snabb.

Referenser 

[1] World Energy Outlook 2022 shows the global energy crisis can be a historic turning point towards a cleaner and more secure future. IEA. Pressrelease. länk

[2] World Energy Outlook 2022 Part of World Energy Outlook. Ladda hem rapport utan kostnad. IEA.

[3] World Energy Outlook 2022. Presskonferens. 1 timme. Youtube.

[4] World Energy Outlook 2022 Launch presentation Paris, 27 October 2022. 16 ppt-bilder som summerar rapporten.

[5] World Energy Outlook 2022 Free Dataset WEO-2022 Free Dataset including world aggregated data for all three modelled scenarios (STEPS, APS, NZE). länk

[6] Energy security, not climate change, is driving clean energy investment, IEA chief says. CNBC.

[7] Energy crisis sparked by Ukraine war to speed up green transition. Reuters.

[8] IEA forecasts fossil fuel demand will peak this decade. Financial Times. (Betalvägg)

[9] ’Russia will lose the energy battle,’ says IEA chief Fatih Birol. Euronews

[10] World is in its ’first truly global energy crisis’ – IEA’s Birol. Reuters.

[11] $4 trillion needed by 2030 for net zero goals – World Energy Outlook. Smart Energy