Arkiv / Samhälle

Överenskommelse om 0 g CO2/km, men..

Creative commons license

Igår kväll nådde Rådet och Europaparlamentet en provisorisk politisk överenskommelse om nya krav på koldioxidutsläpp för nya bilar och skåpbilar i EU [1-7].

Avtalet går nu till EU:s miljöministrar och Europaparlamentet för slutlig ratificering innan det blir lag.

De kom överens om målen:

  • 55 % minskning av CO2-utsläpp för nya bilar och 50 % för nya skåpbilar till 2030 jämfört med 2021 års nivåer
  • 100 % minskade koldioxidutsläpp för både nya personbilar och skåpbilar till 2035.

Ett annat sätt att uttrycka överenskommelsen är att den i praktisk mening gör det möjligt att ge dyra böter till de bilföretag som säljer förbränningsmotorbilar i EU-länderna efter 2035.

Eller som ACEA (Fordonsföretagen branschorganisation) skriver att den verkliga effekten av överenskommelsen är att den förbjuder förbränningsmotorbilen i EU från och med 2035 och att den gör att Europeiska unionen blir den första och enda regionen i världen som satsar på att bli helelektrisk [7].

Förbud av förbränningsmotorn?

Det är möjligt att tolka överenskommelsen på ett annat sätt.

I den står det att noll-emissionsfordon är “battery electric vehicles, fuel-cell and other hydrogen powered vehicles” [2]. Det måste tolkas som att en förbränningsmotorbil, som kör på vätgas, är möjlig att sälja efter 2035.

En ny del i överenskommelsen är paragraf 9A [2]. Där står det:

  • “Following consultation with stakeholders, the Commission will make a proposal for registering after 2035 vehicles running exclusively on CO2 neutral fuels in conformity with EU law, outside the scope of the fleet standards, and in conformity with the Union’s climate neutrality objective.”

De flesta tolkare av den paragrafen menar att den kan ge möjligheten att sälja förbränningsmotorbilar som körs på elektrobränslen efter 2035. Det står dock inte elektrobränslen. Det borde vara möjligt att köra på biobränslen också. Exakt vad EU-kommissionen kommer ge för förslag får vi vänta på. Medlemsländerna och parlamentet kan dock rösta nej när förslaget väl kommer.

En annan del i överenskommelsen är att 2026 ska EU-kommissionen göra en utvärdering hur trenderna utvecklas, samt vilken teknikförändring som sker. Det står specifikt att utvärderingen ska undersöka hur laddhybridtekniken utvecklas. Om det finns skäl att förändra målen efter utvärderingen så ska kommissionen lägga ett förslag.

LCA-metod med i överenskommelsen

I överenskommelsen är det också bestämt att EU-kommissionen ska ta fram en gemensam EU-metod, senast 2025, för att bedöma koldioxidutsläpp över hela livscykeln från de bilar och skåpbilar som säljs på EU-marknaden, samt för de bränslen som används av dessa fordon. Baserat på denna metod kan tillverkare på frivillig basis rapportera till kommissionen om livscykelutsläpp från nya fordon.

EU-kommissionen ska göra en bedömning av utvecklingen

2025 ska EU-kommissionen publicera en rapport som sammanfattar utvecklingen av nollemissionsfordon. Rapporten ska analysera konsekvenser för konsumenter och sysselsättningen. Den ska också innehålla beskrivningar hur prisvärda noll- och lågemissionsfordon är, samt hur marknaden för begagnade fordon utvecklas.

EU-kommissionen ska göra en ny version av den här rapporten vartannat år efter 2025.

ACEA: Behövs kompletterande åtgärder

European Automobile Manufacturers’ Association kommentar på lagstiftningen är att det behövs ett ramverk som gör det möjligt att nå kraven.

Det behövs kompletterande åtgärder som gör att det finns:

  • tillräckligt med förnybar energi,
  • ett välfungerande privat och publikt laddinfrastruktursnätverk,
  • och tillgång på råvaror för t ex batterier.

Egna kommentarer 

Alla andra styrmedel känns mindre viktiga. Det här är styrande för utvecklingen i Europa och Sverige.

Ja, det finns möjligheter att det kanske blir en liten del elektrobränslen och vätgas i förbränningsmotorbilar. Men min tolkning är att majoriteten av bilföretagen kommer satsa på helelektriskt för att nå 0 g CO2/km från själva bilen.

Den här lagstiftningen kommer också användas som argument för hårda krav i AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), mer stöd för råvaror till batterier och stöd för elproduktion.

Referenser

[1] EU finalises deal spelling death of diesel and petrol cars. Euractive. 27 okt. länk

[2] ‘Fit for 55 package’ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition. Interinstitutional File: 2021/0197(COD). Länk

[3] First ‘Fit for 55’ proposal agreed: the EU strengthens targets for CO2 emissions for new cars and vans. European Council Council of the European Union. 27 oktober. Länk

[4] Deal confirms zero-emissions target for new cars and vans in 2035. EU-parlamentet. 27 oktober. Länk

[5] Landmark deal for climate as EU agrees 2035 cut-off for polluting cars. Transport & Environment. Länk

[6] Ban of combustion engines might cause Havana effect in Europe. EPP. 27 okt. Länk

[7] Car CO2 targets: No time to waste for putting conditions for zero-emissions in place, says industry. ACEA. 27 oktober. länk