Arkiv / Samhälle

Elektrifieringskommission, planera för utbyggnad av elvägar och uppdrag snabbladdning av tunga fordon

Creative commons license

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade ett paket av elfordonsåtgärder igår [1]. Ni kan se videon från presskonferensen här.

Presentationsmaterial (15 bilder) från presskonferensen finns här.

Infrastruktur­departementet har gjort en temasida om åtgärderna här.

Kortfattat så var åtgärderna:

  • Inrättande av en elektrifieringskommission [2]. De ska ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet. Elektrifieringskommissionen kommer att ledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth och därmed bestå av 16 ledamöter samt ordförande. Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.
  • Trafikverket får i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar. Uppdrag klart 1 februari 2021 [3].
  • Trafikverket får i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Uppdrag klart 1 februari 2021 [5].
  • En särskild utredare får i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Uppdrag klart 1 september 2021.

Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Kommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka.

Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag och elektrifiering med samtliga relevanta tekniker för eldrift av transporter, inklusive vätgasteknik.

Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras. “

Mer beskrivning av ledamöter och uppdrag.

Planering för elvägar och snabbladdning

“Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i en takt som gör att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att inleda planering för utbyggnad av ca 3000 km elväg längs det statliga vägnätet.

Trafikverket ska också analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar.”

Mer om uppdragen

Reglering av elvägar utreds

“En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

Utgångspunkten för arbetet ska vara att väghållaren ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar.

Vidare ska kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis finansieras genom avgifter från dem som använder el på elvägen.”

Mer om utredningen.

[1] Regeringen ökar tempot i elektrifieringsarbetet. 15 oktober. länk

[2] Inrättande av en elektrifieringskommission. 15 oktober. 2 sidor. länk

[3] Uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar. 15 oktober. länk

[4] Kommittédirektiv Elvägar. länk. Detaljerna i uppdraget står i bilagan

[5] Uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. länk