Arkiv / Samhälle

IEA: Energy Technology Perspectives 2020

Creative commons license

IEA (International Energy Agency) släppte Energy Technology Perspectives 2020 förra veckan.

Rapporten Energy Technology Perspectives innehåller analyser av teknologier, som behövs för att världen ska nå nollutsläpp av växthusgaser. De har granskat flera hundra teknologier. En stor del av rapporten är också fokuserad på vad stater kan göra för att skynda på processen.

Rapporten finns att ladda hem här (utan kostnad, men ni måste registrera er), ni kan se den första presentation av rapporten på youtube (55 minuter) eller en snabb version av resultat finns i pressreleasen Transforming the power sector alone will only get the world one-third of the way to net-zero emissions, new IEA report says, highlighting the need for greater efforts in other key sectors.

IEA ser många positiva trender

IEA väljer att lyfta fram fyra positiva trender.

Den första trenden är de minskade kostnaderna för solceller. IEA bedömer att numera solceller är det billigaste sättet att generera elektricitet i många länder. IEA ser också tydligt trenden att investeringar i solceller sker många länder. För några år sedan var de stora investeringarna nästan enbart i Kina, men nu sker de i många länder runt omkring i världen. Även kostnadsutvecklingen för offshore vind är gynnsam.

Den andra trenden är de ultralåga räntor. De är billigt att göra investeringar just nu. För teknologier som vindkraft och solceller är priset beroende på kostnaden för investeringen eftersom bränslet i princip inte kostar något. Låga räntor gynnar dessa teknologier.

Den tredje trenden är att många länder satsar mycket på nya teknologier och flera sätter bindande krav att de ej ska släppa ut några växthusgaser 2050.

Den fjärde trenden är att fler och fler företag satsar ordentligt på transitionen.

Men det finns utmaningar

IEA varnar för att enbart fokusera på att göra kraftsektorn klimatneutral. Kraftsektorn står idag för 32% av växthusgasutsläppen. Andra sektorer står för resten. De har gjort analyser som visar att att även om kraftsektorn blir helt klimatneutral på sikt kommer ändå 66% av växthusgasutsläppen finnas kvar om vi inte arbetar med de andra sektorer som t ex industri, byggnader och transporter.

IEA vill också uppmärksamma att världen måste arbeta med att göra befintliga anläggningar och infrastrukturen klimatneutrala. Världen kan inte enbart fokusera på att göra de nya anläggningar och fordon vi bygger klimatsnåla. Det finns för många anläggningar som kommer finnas kvar länge som måste minska sina utsläpp av växthusgaser. Det finns cementanläggningar och stålproduktionsanläggningar, som kommer användas länge. Det räcker helt enkelt att köpa nytt. Vi måste bygga om befintliga anläggningar.

IEA anser också att många av de teknologier vi behöver på sikt ej är kommersiella idag. Det krävs stora investeringar av framförallt stater för att snabb på utvecklingen annars så kommer vi inte lyckas att ta fram alla teknologier vi behöver.

Tempot på investeringarna måste också öka. De har med några räkneexempel.

För solceller:

  • I medel framåt måste varannan dag solceller byggas som är lika stora som den största solcellspark som finns i världen idag.

För elektrolysörer

  • I medel framåt måste varje en timme elektrolysörer byggas som är lika stora som den största elektrolysören som finns i världen idag.

Analysen av de 400 teknologierna

IEA har gjort en analys av mognad, kostnader nu och sen och vad lärkurvorna skulle vara för mer än 400 teknologier.

Ni kan hitta deras databas här ETP Clean Energy Technology Guide.

Ni kan t ex läsa deras analyser av t ex elvägar, vätgasstationer, ellastbilar och bränslecellsbilar.

IEA:s förslag vad stater bör fokusera på

IEA anser att privata marknader behövs, men transformationen kommer inte ske tillräckligt snabbt utan att staten hjälper till.

IEA föreslår att stater bör fokusera på fem områden:

  1. Ha styrmedel för att hantera utsläpp från befintliga anläggningar.
  2. Stärk marknaden för teknologier under tidiga faser av deras utveckling
  3. Utveckla och uppgradera infrastruktur som möjliggör användning av de nya teknologierna
  4. Mer forskning, utveckling och demonstration av teknologier
  5. Mer internationellt samarbete

Egna kommentar

Svenska regeringen kommer presentera några av sina förslag på klimatområdet idag. Jag undrar hur många av de fem punkterna som kommer vara med.

Skönt att IEA slår lite på påståendet att “vi har all teknik vi behöver” och nu ska vi bara få politikerna att våga så är allt löst. Det krävs investeringar och arméer av hårt arbetande människor för att ganska många teknologier ska bli så kommersiella så att de kan användas i stor skala globalt.

Världen kan inte bara köpa nytt för att lösa klimatfrågan. Vi måste bygga om och ändra det befintliga annars så kommer vi inte lyckas enligt IEA. Värt att tänka på.

Referenser 

[1] IEA. Energy Technology Perspectives 2020 Part of Energy Technology Perspectives. Flagship report — September 2020. länk

[2] Reaching energy and climate goals demands a dramatic scaling up of clean energy technologies – starting now. IEA. Pressrelease. länk

[3] PowerPoint. Energy Technology Perspectives 2020. länk (pdf)