Arkiv / Samhälle

Sammanfattning av Electric Vehicle Outlook från BloombergNEF

Creative commons license

Varje år släpper konsultfirman BloombergNEF sin rapport Electric Vehicle Outlook [1]. Den innehåller en analys av de närmsta tjugo åren, samt i år har de speciellt undersökt hur Covid-19 påverkar. 

Den stora rapporten kostar pengar, men det är möjligt att läsa en sammanfattning utan kostnad. 

Rapporten får stor spridning och jag anser att BloombergNEF är duktiga. 

Covid-19 påverkar bilförsäljningen och återhämtningen tar lång tid

BloombergNEF gör bedömningen att den globala bilförsäljningen sjunker 23 procent 2020, samt att försäljningen av bilar först 2025 kommer vara lika stor som 2019. 

Den globala försäljningen av laddbara bilar kommer vara lägre 2020 än 2019. Försäljningen sjunker med 18 % till 1,7 miljoner laddbara bilar 2020. 

Den utvecklingen är en konsekvens av att deras huvudscenario är att Covid-19 återkommer i flera vågor under året i flera länder. Om det inte blir fler utbrott, så kommer inte försäljningen sjunka lika mycket.

Covid-19 kommer inte påverka lanseringen av laddbara bilmodeller i Kina och Europa

Deras bedömning är att bilindustrin kommer fortsätta att satsa på laddbara bilmodeller i Kina och Europa. Den utvecklingen drivs av styrmedel. 

I USA däremot kommer många biltillverkarna att skjuta upp lanseringen av många modeller. 

Den långsiktiga utvecklingen av försäljning av laddbara personbilar ser ljus ut 

Marknadsandelen av laddbara bilar globalt har enligt deras huvudscenario följande utveckling:

2020   3 procent
2023   7 procent
2025   10 procent
2030   28 procent
2040   58 procent

Många marknaderna kommer nå högre marknadsandel, men det kommer också finnas marknader med mycket lägre nivåer.

Prisparitet nås under 2020-talet, men olika snabbt i olika segment och länder

För stora bilar i Europa nås prisparitet mellan laddbara bilar och förbränningsmotorbilar 2022.

För mindre bilar i t ex Indien och Japan nås prisparitet först efter 2030. 

Fram till att prisparitet nås måste styrmedel finnas för att försäljningen ska fortsätta att öka. 

När prisparitet nås är det avsaknad av laddinfrastruktur som främst kommer hålla tillbaka försäljningsökningen. 

Kina och Europa kommer vara de stora marknaderna fram till 2030

De kommer tillsammans stå för 72 procent av försäljningen av laddbara bilar 2030.

Laddhybrider fortsätter att stå för en stor del av försäljningen fram till 2030

BloombergNEF har i årets rapport ökat hur stor del laddhybrider kommer stå för. Det beror främst på att de har gjort en analys av bilföretagens strategier för att nå växthusgasmål. 

Årets bedömningen är att laddhybrider står för 28 procent av den globala försäljningen av laddbara bilar 2025 och 26 procent 2030. 

Efter 2030 kommer dock laddhybridernas andel sjunka snabbt. 

Den globala bilflottan kommer fortsätta vara dominerad av förbränningsmotorbilar även 2040

31 procent av alla personbilar kommer vara laddbara globalt 2040. I Europa och Kina kommer andelen vara större och närma sig ungefär 50 procent.

Deras bedömning är att 2040 kommer det finnas 500 miljoner laddbara bilar globalt samt 1,6 miljarder personbilar. 

BNEF tror inte förbud av förbränningsmotorbilar kommer införas

Det finns 13 länder och 31 städer som har sagt att de ska förbjuda försäljning av nya förbränningsmotorbilar under perioden 2030 till 2040. 

BNEF gör dock bedömningen att de förslagen inte kommer införas helt och hållet. I deras huvudscenario räknar de därför inte med att de införs.

Många av förslagen har ej tydliga styrmedel hur ska implementeras.  

Helt självkörande fordon kommer påverka marknaden först efter 2030

Privatägda personbilar, som ej är självkörande, dominerar marknaden även under 2030-talet. 

En mindre del kommer vara självkörande under 2030-talet. Dock kommer många vara helelektriska. 

Marknadsandel av helelektriska tre- och tvåhjulingar är stor

30 procent av alla nya tre- och tvåhjulingar är redan elektriska idag.

För laddbara tvåhjulingar kommer marknadsandelen vara 77 procent 2040.

Elbussar kommer dominera försäljningen av bussar

2040 kommer elbussar stå för 67% av hela bussflottan globalt.

Resten kommer främst vara bränslecellsbussar och dieselbussar. De kommer främst finnas där temperaturen är extrem, där det är svårt att ordna laddning och/eller det finns vätgas tillgänglig.

Försäljningen av ellastbilar kommer drivas av städer

För vissa applikationer av ellastbilar är de konkurrenskraftiga redan idag. 

BEF gör bedömningen att cirka ⅓ av alla lastbilar nära städer kommer vara laddbara eller bränslecellsdrivna 2040. 

Bränslecellsfordon kommer också finnas

BNEF har prognosen att cirka 1 procent av alla personbilar kommer vara bränslecellsbilar 2040 dvs cirka 16 miljoner.

För kommersiella fordon, så 2040 kommer nyförsäljningen av bränslecellsdrivna fordon globalt vara 1,5% för medeltunga fordon, 3,9% för tunga fordon och 6,5 % för stadsbussar. 

Försäljningen kommer vara fokuserad i vissa områden som t ex Kalifornien, Kina, Japan, vissa delar av europa samt Sydkorea. 

Oljeförsäljningen fortsätter att öka fram till 2030

Det som driver ökningen är efterfrågan från de tunga fordon. 

Egna kommentarer 

BNEF prognoser känns igen från många andra. BNEF har åker runt och träffar chefer och strateger. De hör mycket vad som är på gång.

Några viktiga slutsatser:

  • BNEF tror inte förbuden av försäljning av förbränningsmotorbilar kommer införas i stor skala. 
  • Laddhybrider fortsätter under hela 2020-talet att stå för en betydande del av försäljningen av laddbara bilar.
  • Fram till 2030 är det inköpskostnaden som begränsar försäljningen av laddbara bilar främst och efter 2030 är det avsaknad av laddinfrastruktur. 
  • Styrmedel kommer vara viktiga lång tid framåt för att förklara försäljning. 

BNEF:s huvudscenario är också att Covid-19 kommer tillbaka flera gånger under 2020. Ingen rolig tanke. 

Om ni vill höra BNEF presentera sin rapport, så har Statkraft ett webinar den 9 juni.

Referenser

[1] Electric Vehicle Outlook. BloombergNEF. Executive Summary. länk

[2] Electric car sales to fall, but not as much as other vehicles: research. Reuters. länk