Arkiv / Samhälle

Hur investerade världen i Energi 2017

Creative commons license

Pengar berättar mycket. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen investerar i energi [1-5]. Trenderna bestämmer hur vår värld kommer se ut framåt. 
Huvudtrender – för lite investeringar för att nå samhällsmål

  • Investeringen är troligtvis otillräckliga för att nå miljömål och tillräckligt bra energitillgänglighet.
  • Andelen av investeringar som kommer från stater har ökat i relation till privata investeringar.
  • Styrmedel har ökat i betydelse som förklarande faktor var investeringar går.
  • Olje- och gassektorn satsar mer på projekt som är kortvariga.
  • Elsektorn är den sektorn som står för störst investeringar. De gick om olje – och gassektorn för några år sedan.
  • Inom elsektorn går större delen till förnyelsebart och investeringar i nät.
  • Satsningar på statlig forskning och utveckling inom energiforskning har ökat.


2% av världens BNP går till energi-investeringar
Världen investerade 1 800 miljarder USD i energi 2017. Det är en minskning med 2% i jämförelse med 2016. Det är tredje året i rad som investeringarna minskade. 
1 800 miljarder USD är 2% av världens BNP.
Elsektorn var störst 2017
Investeringar i elsektorn var 750 miljarder (-6% i jmfr med 2016).
Investeringar i produktion av olja och gas var 716 miljarder (+2%).
Investeringar i produktion av kol var  79 miljarder (-13%).
Investeringarna i elsektorn domineras av nät och förnyelsebart
Nät-investeringarna var 303 miljarder USD (+1%). 
Investeringar i förnyelsebart var 298 miljarder USD (-7%). Minskning beror på att kostnaden för förnyelsebar kraft sjunker t ex så minskade kostnaden för solcellsel med 15% per MW från 2016 till 2017. 
Investeringar i fossil elproduktion var 132 miljarder USD (-9%). 
Investeringar i kärnkraft var 17 miljarder USD (-44%).
Kina är störst
Kina står för 20% av alla investeringar.
USA står för 16%.
Europa står för 14%.
Forskning och utveckling (FoU) inom energi ökar
Total mängd investeringar inom FoU var 115 miljarder USD.
Företagen står för mer än 75% av satsningarna. 
Fordonsföretagen står för ca 40 miljarder USD/år dvs lite mindre än hälften från alla företag. Fordonsföretagen har ökat sina satsningar med ca 10 miljarder/år från 2012 till 2017. 
De offentliga satsningar har ökat 2017. Staterna satsar tillsammans ca 27 miljarder USD. 22 miljarder USD går till FoU för teknologier som har låga koldixoidutsläpp.
USA, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike står tillsammans för 70% av alla investeringar i offentlig FoU.
E-mobility investeringar och subventioner
2017 köpte världen ca 1,1 miljon laddbara personbilar. Värdet på dem var ca 43 miljarder USD. 
Konsumenter och stater delade på kostnaden. IEA uppskattar att subventionernas andel var ca 10 miljarder USD 2017 dvs staterna stod för ca 24% av kostnaden av laddbara bilar globalt.
Den globala budgeten för subventioner till laddbara personbilar har ökat med 55% per år i medel de senaste fyra åren. 
Investeringarna i publik laddinfrastruktur var ca 3 miljarder USD 2017. Det blev ca 117 000 publika laddare globalt.
Investeringar i batterisystem för lagring sjönk 2017
Investeringarna i stationär batterilagring var 2 miljarder USD 2017. Den var en minskning med 10% i jämförelse med 2016.
Det var dock ca sex gånger mer än 2012. 
En stor anledning att investeringarna sjönk är att batterikostnaderna per kWh sjönk dvs ni ska inte tolka de lägre investeringarna som att det blivit färre system byggda.
Investeringar i batteriproduktion för elfordon ökar
IEA bedömer att investeringarna i batteriproduktion för elfordon var 6,5 miljarder USD 2017.
De stora energi-investeringar från venture capital har gått från solföretag till elfordonsföretag
2008 gick de stora investeringar från Venture capital inom energi till företag som arbetar med solenergi [5].
Nu går de mesta medlena till företag som arbetar med elfordon [5]. 
Medlena från venture capital som går till företag inom energi har aldrig varit så stora.
Idag kl 15 kan ni live följa några som kan prata investeringar
IEA kommer idag (15:00 18 september) livesända en diskussion mellan Mr Michael Liebreich och Dr Fatih Birol.
Michael Liebreich är grundare av Bloomberg New Energy Finance. Han är numera egen konsult. Bloomberg New Energy Finance sammanställer också mycket data kring investeringar.
Dr Fatih Birol är chef för IEA. 
Sändningen börjar 15:00. Den borde vara möjlig att se via den här länken. Kolla annars direkt via www.iea.org.
Egna kommentar
Kl 15 blir det hörlurar och espresso för att lyssna på de som har koll. 
Rapporten med all data är möjlig att ladda hem utan kostnad. Den är på 250 sidor [1]. Det står mycket, som jag inte fick med.
Det var intressant att investeringarna från statsägda företag andel ökar. Det beror säkert delvis på att Kina är så stora.
1 800 miljarder USD/år räcker tydligen inte för att nå miljömål. Det beror ju också en del var pengarna går, som tex 716 miljarder till olja och gas.
Men den/de som kan trolla/våga med acceptabla policy/finansieringsmodeller för att öka och styra investeringarna kommer bli någon för historieböckerna. 
Världen sålde 1 miljon laddbara elbilar 2017. Det är ca 1% marknadsandel. Det var 43 miljarder USD i omsättning. 
Om vi antar 100% marknadsandel, så blir det ganska stor andel av alla energiinvesteringar som är personbilar. USD/laddbar bil kommer nog minska med lägre batterikostnader men ändå. 
Referenser 
[1] World Energy Investment 2018. IEA. 17 juli 2018. länk 
[2] Global energy investment in 2017 fails to keep up with energy security and sustainability goals. IEA. 17 juli 2018. länk 
[3] World Energy Investment 2018. Investing in our energy future. Bildbeskrivning av investeringsrapporten. länk
[4] World Energy Investment 2018. 14 bilder i en Powerpoint serie om resultatet. länk
[5] Commentary: IEA steps up its work on energy innovation as money flows into new energy tech companies. IEA. 5 september. länk