Arkiv / Samhälle

Analys av antal bilmodeller globalt

Creative commons license

Flera biltillverkare har berättat om mål för försäljning av antal bilmodeller med eldrivlina nyligen [1].
Igår sammanfattade jag några av de senaste målen. Men för att förstå vad ett mål för antal modeller betyder, så får ni en analys av hur dagsläget för bilmodeller ser ut.
Först måste jag förtydliga ett begrepp. Många av biltillverkarna säger att de kommer ha elektrifierade versioner av en bilmodell dvs det innebär att de kommer ha någons sorts eldrivlineversion av en modell. En eldrivlineversion kan vara allt från 48V-system, mildhybrider, fullhybrider, laddhybrider, bränslecellsbilar eller batterielektriska. I några fall kommer de samtidigt sälja samma modell med enbart bensinmotor eller dieselmotor.
Det verkar dock som det blir vanligare och vanligare med bilmodeller som enbart säljs som batterielektrisk drivlina som t ex Model 3, I.D. hatchback och Nissan LEAF.
Det är antagligen så att en begränsning i antal modeller som är laddbara har hållit tillbaka försäljningen. Konsumenterna vill kunna välja sin tillverkare och sin specifika uppsättning av krav.
GFEI har gjort analys en 2016 om det kan säljas 30 miljoner laddbara lätta fordon 2030 globalt [1]. Det kommer antagligen säljas ca 110 miljoner lätta fordon då [1]. GFEI kom fram till att det krävs ungefär 200 bilmodeller som säljs i medel 150 000 per år. De siffrorna kan givetvis varieras med att det finns fler modeller som säljs i mindre antal eller att det finns modeller som säljs i stora antal som t ex att Tesla Model 3:s försäljning kanske blir 500 000 – 1 miljon per år, men GFEI analys är ändå en intressant startpunkt.
Som en jämförelse så 2015 fanns det kanske 50 laddbara bilmodeller och ett medelvärde av deras försäljning var ca 10 000 per år [1]. Antal modeller som är laddbara ökar hela tiden, EV Volumes.com uppskattar att antal laddbara modeller var 130 2016 [5].
Det finns ingen laddbara bilmodell som 2016 nådde upp till 150 000 sålda per år. Den mest sålda laddbara bilmodellen globalt var Nissan LEAF med ca 52 000 sålda. Än så länge verkar det inte ske någon större förändring 2017. Första halvåret 2017 var den mest sålda laddbara personbilen globalt Toyota Prius Prime, även om ungefär lika många Nissan LEAF och Tesla Model S blev sålda. Ca 27 000 Toyota Prius Prime blev sålda första halvåret 2017.
2018 så tror många att Model 3 kan nå upp till mer än 100 000. Tesla själva har nämnt målet 500 000 sålda bilar från deras företag 2018 varav Model 3 står för ca 400 000.
Antal bilmodeller i världen är mer än 1000
Det finns många bilmodeller. I en databas som Automotive World har över produktion per bilmodell så finns uppgifter inlagda för 1451 bilmodeller [2]. Väldigt många finns enbart i Kina.
Olika företag har olika många bilmodeller. Ett företag som VW-gruppen satsar på att ha max 300 fordonsmodeller längre fram, men de har fler just nu [3]. Volvo Cars har 13 bilmodeller snart om vi antar att laddhybriderna är versioner av befintliga modeller.
Försäljning per modell
Det är givetvis en stor skillnad i försäljning per bilmodell.
De fem mest sålda bilmodellerna 2016 var [4]:

  1. Toyota Corolla    1 316 383
  2. Ford F-Series        993 779
  3. Volkswagen Golf   991 414
  4. Hyundai Elantra    788 081
  5. Honda CR-V         752 463

Det finns mer än 50 bilmodeller i världen som har en försäljning som är större än 300 000 per år [4]. Den enda bilen med eldrivlina som säljer mer än 300 000 är Toyota Prius, som hade en försäljningssiffra på 433 000 för 2016.
Av de 1451 bilmodeller som finns i Automotive Worlds databas är medelvärde av antal producerade bilar ca 60 000 per bilmodell för året 2016 [2].
Tillräckligt många laddbara modeller i rätt storleksegment?
När GFEI gjorde sin analys av möjligheten att nå 30 miljoner sålda laddbara elfordon 2030, så var de oroliga att det fanns för få modeller i några segment. Det gällde speciellt i USA där många riktigt stora fordon säljs [1].
Ur Automotive Worlds databas försökte jag plocka ut försäljning globalt per storlekssegment [2].
Tyvärr saknade jag en del data för att få försäljning för alla bilmodeller. Jag hade data för en försäljning på ca 70 miljoner lätta fordon, dvs det saknas data för ca 15 miljoner lätta fordon. Men jag tror att trenderna är ca rätt ändå.
Mini                 6,1%
Small              14,5%
Lower Medium  23,1%
Medium            9,7%
Upper medium  2,9%
Luxury               0,1%
Sport                 0,4%
MPV                  2,2%
Mindre SUV        26,5%
Light Commercial  7,8%
Pick-up, Large SUV 6,7%
Globalt står alltså segmenten mindre SUV samt Lower medium för ungefär hälften av försäljningen 2016. Den uppdelningen behöver ju inte hålla i sig framåt. Det speciellt intressanta är väl vad Asien vill köpa eftersom de totalt kommer dominera försäljningen globalt på sikt.
En typisk laddbar bil i mindre SUV klassen är Tesla Model X, samt Nissan LEAF är en laddbar bil i Lower Medium.
Ur ett analysperspektiv är det intressant hur många av de framtida laddbara modellerna som kommer i de storsäljande storlekssegmenten.
Finns det tillräckligt många bilmodeller i rätt prisklass
I de olika storleksegmentet förväntar sig kunderna olika prisnivåer. T ex i USA så säljs i princip alla bilar i subcompact klassen för mindre än 27 000 USD, i compact klassen säljs de för omkring 35 000 och i de stora klasser är en typisk prisnivå 60 000 USD.
För att försäljning i subcompact klassen ska bli stor i USA behöver prisnivån efter subventioner ligga under 27 000 USD för att kunna säljas [1]. 
Det är viktigt att de laddbara modellerna som kommer är anpassade till prisnivån i det segmentet. GFEI har i figur 19 en bra analys av hur stora volymer av försäljningen som ligger i en viss prisnivå i USA [1].
Egna kommentar
Det kommer behövas många laddbara bilmodeller eller laddbara versioner av bilmodeller som säljer bra (mer än 100 000) för att vi ska få en försäljning på ca 30 miljoner per år 2030. 
Jag undrar om och när Tesla Model 3 kommer upp bland de femtio mest sålda bilmodellerna.
Många av bilföretagen kommer fortsätta att ha bensinversioner samtidigt som de har laddbara versioner. De blir intressanta att se hur försäljningen ändras över tid mellan versionerna.
Bilmodeller i de storsäljande fordonssegmenten är mer intressanta att bevaka.
Jag har aldrig riktigt sett en figur som GFEI hade där man plottar försäljning mot prisnivåer i olika segment. Det skulle vara intressant att se ett sådan för Sverige eller EU.
Jag undrar också vilken laddbar bilmodell som först når en global försäljning på mer än 100 000 per år. Det borde bli Model 3, men vem vet, kanske Nissan LEAF kan tävla också eller någon modell från Kina?
Referenser
[1] Can we achieve 100 million plug-in cars by 2030?. GFEI. 2016. länk
[2] Automotive world. Research: Passenger Car OEM Data Book / Q2 – 2017. länk(Behövs att ni är medlemmar för att komma åt datan).
[3] Volkswagen-koncernen lanserar ”Roadmap E” – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift. VW Pressrelease. 2017. länk
[4] Revealed: the world’s best-selling cars of 2016. MSN 1 feb 2017. länk
[5] Global Plug-in Sales for 2016. EV Volumes.com. 2017. 
länk