Arkiv / Samhälle

Nya åtgärder för att få fram en fossilfri fordonsflotta i Kina

Creative commons license

skrivet av Anne Yu (Viktoria Swedish ICT)

Fler åtgärder har nyligen införts för att nå en fossilfri fordonsflotta i Kina p.g.a de allt värre luftföroreningarna.

Från och med februari i år så startade  en storskalig byggnation av laddinfrastruktur i Beijing. Tusen offentliga snabbladdare ska byggas i innerstaden och förorterna i Beijing [1]. Beijing stad bestämde att alla nya bostadsområden ska installera laddstolpar på 18% av alla parkeringsplatser [2]. Den 9 juli bestämdes att inköpsskatten för new energy automobiles ska tas bort efter ett möte med Li Keqiang. En vecka efter offentliggjorde statsmakten en roadmap för hur upphandling ska ske av new energy vehicles* till offentliga myndigheter.

* I begreppet New Energy Vehicles ingår batterielektriska, laddhybrid- och bränslecellsfordon.

Krav på laddstolpar i Beijing

För att lösa räckviddsångest med batterielektriska fordon vill Beijing stad att det ska finnas en laddplats för varje fem km. Snabbladdarna kan typiskt ladda ett laddelfordon med 100 km på en halvtimme.

The Enforcement Rules for Power-Charging Facilities for New-Energy Passenger Cars in Beijing kräver att det ska finnas 1000 snabbladdare i slutet av det här året. Offentlig snabbladdning ses som lösning för den här situationen. Det stora publika laddsystemet ses också som en möjliggörare för eltaxi i staden, som kan spara 130 SEK per dag och taxi i bränslekostnader [2].

Skatteundantaget för New Energy Vehicles

Policyn för skatteundantag blev offentlig efter State Council mötet den 9 juli 2014. Från och med 1 sep 2014 till och med slutet av 2017 så kommer inte det finnas någon inköpsskatt på New Energy Vehicles. Idag är inköpsskatten ca 10% av fordonsinköpet [3]. Köparna kommer också kunna tillgodogöra sig av redan införda subventioner för inköp av New Energy Vehicles [5].

Försäljningen av new energy vehicles i Kina är inte så bra som de målen som kinesiska staten satt upp. Flera policys håller på att tas fram för att öka försäljningen. Även att det finns en subvention på ca 125 400 SEK* per BEV i t ex Beijing , så har bara 70 000 new energy vehicles  sålts i Kina sedan 2010. Subventioner från det offentliga tillsammans med skattereduktion på ca 11 000 SEK gör att en BYD E6 kan köpas för 220 000 SEK som annars skulle ha kostat 362 000 SEK. Om 50 000 fordon har de undantagen så kommer statens skatteintäkter minska med 550 miljoner SEK. Den totala mängden subventioner är svår att uppskatta eftersom de olika städerna regionerna har olika subventioner. Skatteundantaget har som mål att få igång marknaden för alternativa bränslefordon, som ses som en strategisk industri så att Kina ska kunna leda på den globala marknaden.

*62 700 SEK (57 000 CNY)från staten och  62 700 SEK (57 000 CNY) från Beijing stad.  En del biltillverkare har också infört subventioner för en del bilmodeller.  Så den totala subventionen i Beijing kan vara mer än 125 400 SEK. 

30% av den offentliga flottan ska använda alternativ energi

Kinesiska staten kommer styra den offentliga sektorn för att snabba på utvecklingen av alternativ fordon i Kina. Den offentliga flottan används ofta inne i städerna och har väl definierade rutter, som minskar räckviddsproblemen. Det finns två olika sorters mål för den offentliga sektorn. De är andelen av nyfordonsinköpen samt infrastruktur.

För de statliga myndigheterna ska nyfordonsinköpen åtminstone vara 30% new energy vehicles under perioden 2014 till 2016. För de lokala myndigheterna ska de vara 10% 2014, 20% 2015 samt 30% 2016.

Det finns några undantag. Andelen ska vara 15% 2014 för regionerna Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River delta, samt Pearl River delta. Alla de regionerna har stora problem med partiklar i luften [4].

För laddinfrastruktur, så ska antal kontaktdon vara samma som antal new energy vehicles i den offentliga flottan. Allt för att systemet ska fungera bra. Staten vill också att new energy fordonets livscykel beaktas. Offentliga organisation ska också försöka använda new energy vehicles som postbilar, inom turism samt inom kollektivtrafik.

Förutom de två stora målen, så kommer staten se till att det finns ett tak på inköpspriset för new energy energy vehicles till offentliga flottor. Priset för en personbil kommer alltid vara lägre än 200 000 SEK efter subvention [5].

Den totala offentliga fordonsflottan i Kina är ca 2 miljoner fordon. Om livscykeln är ca 8 år så köps ca 250 000 fordon in varje år. Det innebär att ca 150 000 new energy vehicles kommer köpas in över 3 års period. Den totala upphandlingsbudgeten är ca 110 miljarder SEK för den offentliga flottan. Värdet på upphandlingen av new energy vehicles till offentliga flottan kommer vara ca 30 miljarder SEK. Det kommer motivera affären inom det här området [9].

Personliga kommentarer

Vi ser att mycket av den senaste policyn i Kina är fokuserad på att minska inköpspris samt bygga upp laddinfrastruktur.

Det verkar inte som mycket policy är fokuserad på intermodalitet samt service av new energy vehicles. Integrationen med kollektivtrafik diskuteras inte mycket, varken med buss eller tåg. Hur som helst, skattereduktionen samt upphandlingskrav på den offentliga flottan kommer hjälpa till så att industrin kring new energy vehicles växer och förbättra möjligheten att använda förnyelsebar energi. Fordonstillverkare som BYD, JAC Motors och laddinfrastrukturföretag som Wanma Group kommer gynnas.

Referenser

1] http://news.xinhuanet.com/2014-02/25/c_119495350.htm (in Chinese)

[2] http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20140522000058&cid=1201

[3] http://www.bloomberg.com/news/2014-07-09/china-to-exclude-electric-cars-from-purchase-tax-amid-smog-fight.html

[4] http://www.gov.cn/xinwen/2014-07/13/content_2716565.htm (in Chinese)

[5] http://politics.people.com.cn/n/2014/0714/c1001-25275214.html (in Chinese)

[6] http://www.nea.gov.cn/2014-02/28/c_133149675.htm (in Chinese)

[7] http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/auto/2014-07/17/c_126760917.htm (in Chinese)

[8] http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI3/8802347.shtml  (in Chinese)

[9] http://www.laohucaijing.com/news/12814.html (in Chinese)