Arkiv / Samhälle

Presentationer och filmer från SHC:s konferens samt tips om två disputationer

Creative commons license

Idag får ni länkar till presentationer och filmer från Svenskt hybridfordoncentrums konferens ”Roads to the future”samt tips om två disputationer.
Det här nyhetsbrevet ”Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon” ska komma ut 150 ggr/år samt bevakar huvudsakligen omvärlden. Svenskt hybridfordoncentrum har också ett nyhetsbrev.
Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) ger ut ett nyhetsbrev som huvudsakligen handlar om SHCs aktiviter, men också om svenska händelser med koppling till SHC. Nyhetsbrevet innehåller b la intervjuer med SHCs forskare och industrideltagare, och kommer som regel ut en gång i månaden. Alla nyheter finns också att läsa på hemsidan http://hybridfordonscentrum.se/. Om ni vill prenumerera så klicka på länken http://hybridfordonscentrum.se/nyhetsbrev/.

Filmer och presentationer från Roads to the future

Alla presentationer från SHC konferensen Roads to the future finns att ladda hem här.
Fokus var omställningen till en elektrisk/hybridiserad fordonsflotta. Under dagen fick deltagarna ta del av olika europeiska perspektiv, resultat från industrin och forskningsrön.
Det är också möjligt att se filmer från förmiddagens presentationer.
De filmer som finns att se är:
1) Dr. Gereon Meyer som presenterar Tysklands satsningar. Dr Meyers presentation börjar ca 10 min i film.
2) Erik Figenbaum om Norges erfarenheter av laddelbilar.
3) Eva Schelin om FFI, Johan Konnberg om Roadmap Sweden.
4) Paneldiskussion.
En sammanfattning av dagen finns på Svenskt hybridfordoncentrums hemsida här.
Det var en lärorik dag. Mitt urval är.
Dr Meyers presentation gav en bild att Tysklands satsning på elektromobilitet är industripolitik huvudsakligen. Det är miljöpolitik också, men inte lika mycket. En annan intressant slutsats från Dr Meyer var att tyskarna tror på kombinationen bättre batterier, mer energieffektiva eldrivlinor tillsammans med lättvikt kan ge kostnadseffektiva elfordon på sikt. Tyskarna har i princip inga subventioner för inköp av laddelfordon i dagsläget.
Erik Figenbaum presenterade erfarenheter från Norge genom att sammanfatta den utmärkta rapporten ”Electromobility in Norway -experiences and opportunities with Electric vehicles”. Några intressanta slutsatser är att Norge har haft ett antal avgiftsfriheter för batterielbilar under ca tio år, men försäljningen tog fart först när de stora bilföretagen kom med batterielbilsmodeller. En hel del av subventionerna kom till när Norge ville stödja sin elbilsindustri. En bra bild om vilka subventioner som finns i Norge och när de blev implementerade finns på bild 9 i Figenbaums presentation.
Laddhybrider säljer relativt dåligt i Norge, men laddhybrider har mycket sämre styrmedel än batterielbilar i Norge. T ex om du köper en laddhybridbil måste du betala moms i Norge, men det behöver du inte för batterielbilar.
Erik presenterade också preliminära resultat från en stor studie om elbilsanvändare i Norge. Studien är gjord inom projektet Competitive Electric Town Transport.
Studien är stor. De har svar från 1850 batterielbilsanvändare.
Medelåldern för gruppen är 46,5 år samt består huvudsakligen av män med god utbildningsnivå och goda inkomstnivåer. De flesta hushållen har flera bilar.
Ett intressant resultat var att medelkörsträcka för batterielbilarna var 13-14000 km/år.
De har också undersökt vilken typ av transportmedel elbilsförare åkte för sina pendlingsresor innan de köpte elbil.
Av de som nu åkte batterielbil mer är 3 gånger per vecka som pendlingsbil så åkte 80% förbränningsmotorbil innan. 11% åkte kollektivtrafik.
Erik berättade också att de har sett några tendenser att elbilsägare byter beteende. Ett exempel var att de började låna grannens förbränningsmotorbil när de skulle åka långt.
Om jag förstod Erik rätt så kommer rapporten om elbilsanvändning i Norge senare under våren. Det blir intressant. Det är inte så många länder som har resultat från nästan 2000 elbilsanvändare.
På eftermiddagen fanns också många spännande presentationer. En var från Volvo Cars. De presenterade data för 2400 V60 plug-in. Laddhybriderna hade ungefär 45% elmil i medel och den typiska körsträckan var 20 min.
Den sista presentationen var från Dr Björn Hasselgren från KTH. Han gav en historisk betraktelse över infrastruktur i Sverige, men också en beskrivning hur vi har finansierat infrastruktur i Sverige historiskt. En viktig del är att statens roll har förändrats under årens lopp. Slutligen gav han förslag på en reformagenda för finansiering och organisation av infrastruktur i Sverige. Björns förslag för en reformagenda finns beskriven i en debattartikel i Dagens Industri. Ni som vill läsa en mer utförlig beskrivning av Björns tankar kan läsa en rapport som han skrivit för Stockholms handelskammare.
Alla ni som vill att offentliga medel ska användas för laddinfrastruktur, tankstationer för alternativa bränslen eller elvägar ska nog fundera och förstå Hasselgrens argumentation. Det är möjligt att hans åsikter kan bli en framtida inriktning hur vi finansierar infrastruktur i Sverige.


Disputation om batterier i Uppsala

Disputation: Katarzyna Ciosek Högström
The complex nature of the electrode/electrolyte interfaces in Li-ion batteries. Towards understanding the role of electrolytes and additives using photoelectron spectroscopy.
Opponent: Professor John R. Owen University of Southampton
Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Tid: Fredag, April 11, 2014 10:15

Disputation om hybridfordon i Linköping

Disputation: Christofer Sundström
Model Based Vehicle Level Diagnosis for Hybrid Electric Vehicles
Opponent: Prof. Mogens Blanke, DTU
Plats: Linköpings Universitet, Campus Valla, B-huset, sal Visionen
Tid: 25 april kl. 10.15
Abstract finns här.