Utforska / HDV

Februari 2015

Fordon  | 2015-02-12

Marknadsprognoser för tunga fordon med eldrivlina

Prognoser finns som pekar på att flytta gods blir en större källa till utsläpp av växthusgaser från transportsystemet än att flytta människor globalt [1].

Januari 2015

Samhälle  | 2015-01-14

Global utveckling av policy för renare fordon och bränsle

Idag får ni en sammanfattning av en rapport som sammanställt den senaste globala utvecklingen av policy för renare fordon och bränslen.

September 2014

Teknik  Fordon  Samhälle  | 2014-09-17

Annual Merit Review del 3 – tunga fordon

Idag får ni sista delen av bevakningen av Annual Merit Review, som är DOE:s fordonskonferens. Del 1 handlade om laddelbilar samt del 2 handlade om bränsleceller och vätgas.

Maj 2014

Teknik  | 2014-05-09

Disputation om feldiagnostik för hybridfordon

Dagens nyhetsbrev handlar om en disputation den 25 april om feldiagnostiksystem för hybridfordon i Linköping, som är min hemstad. Under min vandring till universitet längs med cykelvägar med “nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar” i Sveriges medelklassigas stad [1] kom minnen från förr. Många grannskapsvänner var betygsduktiga och några blev läkare. De gick på Linköpings Hälsouniversitet, som […]