Arkiv / Fordon

Marknadsprognoser för tunga fordon med eldrivlina

Creative commons license

Prognoser finns som pekar på att flytta gods blir en större källa till utsläpp av växthusgaser från transportsystemet än att flytta människor globalt [1].
Dieselmotorn är den dominerade tekniken för framdrivning för tunga fordon och 2025 kommer dieselmotorn fortfarande dominera för lastbilar ansåg chefer från Scania, Frost & Sullivan, Delphi, NACFE och WestEndCo, som blev intervjuade av branschtidningen AutomotiveWorld [2]. Dieselmotorn blir bättre och bättre.
Men att diesel är det helt dominerade bränsle för medeltunga och tunga kommersiella fordon håller delvis på att ändras.
Marknadsprognos företaget Frost&Sullivan tror att 81% av alla medeltunga och tunga fordon som säljs 2022 enbart kommer gå på diesel. Enligt Frost&Sullivan kommer LNG/CNG (flytande och komprimerad naturgas) vara det största alternativet. 8% av alla medeltunga och tunga fordon kommer använda naturgas.
Scanias Örjan Åslund ansåg att diesel kommer fortsätta att dominera, men alternativa bränslen som etantol, biogas och biodiesel kommer också komma. Han lyfte också fram att elektrifiering kommer spela en viktig roll. Enligt Östlund kommer hybridlastbilar bli vanligare samt en del transportarbete kommer vara på elvägar, dvs kontinuerlig elöverföring.
Scania var en av många deltagare i CleanTruck, som har varit en projekt  att påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik. Miljöförvaltningen i Stockholms stad, AGA och OKQ8/ IDS drev projektet.
50 lastbilar med tre nya alternativa tekniker har testats i Stockholm. De tre teknikerna var Etanol ED95, Metandiesel (dvs. fordonsgas samt diesel)  och elhybrid. Slutrapporten finns att läsa här [3]. Den tekniken som visade störst minskningar av växthusgaser var bioetanol [4].
I dagens nyhetsbrev ska vi undersöka två globala marknadsprognoser om utvecklingen för hybrid och batteridrift för kommersiella fordon.
[1] ITF: Freight transport will replace passenger traffic as main CO2 source from surface transportation by 2050. Green Car Congress. 29 jan 2015. länk
[2] Keep on trucking! Industry stakeholders consider the truck of the future. Automotive World.
Automotive Megatrends Magazine – Q4 2014. 18 dec 2014. länk
[3]  Lastbilar och bränslen som gör skillnad. CleanTruck 2010–2014. December 2014. länk
[4] Bioethanol provides greatest greenhouse gas reduction. Scania Pressrelease. 6 feb 2015. länk

Marknadsprognoser för hybrid och eldrift för kommersiella fordon

skrivet av Magnus Karlström
Den globala försäljningen av lastbilar med hybriddrift eller helelektrisk framdrivning var inte stor 2013.
2200 medeltunga fordon och 300 tunga fordon blev sålda under 2013 [6].
Men försäljningen är på väg att ta fart enligt två marknadsprognoser [5,6].
Försäljningen av medeltunga lastbilar med hybrid eller eldrift kommer vara 83 000 2020.
Samt försäljningen av tunga lastbilar med hybrid eller eldrift kommer vara 50 800 2020 [6].
För tunga lastbilar lyfter Frost&Sullivan speciellt fram sopbilar, men också att en del fordon kommer användas på elvägar. De nämner att elvägar kommer användas i hamnar och vid intermodala hubs.
För hybridlastbilar kommer marknaderna främst vara Kina, Nordamerika och Europa. De tillsammans kommer stå för 85,4% av marknaden för hybridlastbilar 2022.
Parallellhybrider kommer vara den dominerade konfigurationen. 81% av alla hybridlastbilar kommer vara parallellhybrider.
Försäljningen av tunga och medeltunga lastbilar med helelektrisk drift kommer vara ca 44 800/år 2022.
De kinesiska tillverkarna Dongfeng, Foton, FAW och CNHTC kommer stå för den stora försäljningen av hybrid och ellastbilar 2022.
Volvo och Daimler förväntas också vara bland de sex stora försäljarna 2022.
Nyckeltrender för att förklara utvecklingen:
– Bättre batterier
– Urbanisering. Städer trycker på för att få renare stadsmiljöer.
– Mer lagstiftning om avgaser i BRIC länderna.
– Laddinfrastruktur är fortfarande krångligt. Därför förespråkar många fyllhybrider.
– Priset på olja kommer variera mycket. Det ger en osäkerhet som gör att många vill ha lägre bränsleförbrukning.
– Stor variation av lösningar för olika driftsfall.
– Standardisering av spänning. Det kommer ge billigare komponenter.
Nyckelkundgrupper som kommer efterfråga hybrid och eldrift är ”intra-city pick-up-and-delivery, supermarkets, logistics companies, and private fleets that haul lightweight voluminous cargo” [6].
Navigant har också  hur marknaden för hybrid och eldrift utvecklas för lastbilar och bussar [5].
Navigant tror att försäljningen kommer tiodubblas från 2013 till 2023.
Nu är försäljningen av bussar och lastbilar med eldrivlina ca 16 000. 2023 kommer försäljningen vara ca 160 000.
Marknadsandelen nu är ca 0,4% och 2023 förväntas den vara ca 2,9% [5].
Observera att Navigant också har med bussar i sina siffror om ni jämför med Frost&Sullivans.
Marknaden med störst marknadsandel 2023 kommer vara i Japan enligt Navigant. Där förväntas marknadsandelen vara 21,2%.
Egna kommentarer
Marknadsprognoser är alltid osäkert. Jag hoppas att ingen tar siffrorna på för stort allvar. Det är svårt att granska hur de kommer fram till sina värden och världen är alltid osäker.
Men intressant att Frost & Sullivan nämner elvägar.
Är alltid nyfiken om kineserna kommer intressera sig för elvägar. Det skulle vara spännande.
Hybrid och eldrift är på väg in i kommersiella fordon, men andelen kommer fortsätta att vara relativ låg 2020 (ca 3%) enligt Navigant och Frost & Sullivan.
Frost&Sullivan tror att de kinesiska tillverkarna kommer vara stora räknat i antal sålda hybrid och elfordon. Jag får nog undersöka lite mer vad Dongfeng, Foton, FAW och CNHTC gör för något.
AB Volvo har ju köpt 45% av Dongfengs kommersiella fordonsdel [7], så Dongfengs fordon kommer ju delvis vara AB Volvos.
21% marknadsandel i Japan är stor. Jag undrar hur det kommer att ske. Får spana där också.
Källor
[5] Sales of Electric Trucks and Buses Are Expected to Reach Nearly 160,000 Annually by 2023. Navigant. 29 jan 2015. länk
[6] Frost & Sullivan Offers Sunny Outlook for Electric, Hybrid Truck Market. Automotive Fleet Online. länk
[7] Volvo completes the acquisition of 45% of Dongfeng Commercial Vehicles. 5 jan 2015. länk