Utforska / Gruvor

Mars 2020

Samhälle  | 2020-03-31

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju rekommendationer, webbinarer om transporteffektivt samhälle och korttidsprognos om Sveriges energi

Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn skrivet av Magnus Karlström Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har utvärderat hur det går med omställningen av transportsektorn i Sverige. Målet är minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Utvärderingen visar att det går för långsamt. De […]

November 2018

Fordon  | 2018-11-15

Epiroc lanserat sin andra generation av batteridrivna gruvfordon ihop med ny affärsmodell

Svenska Epiroc går före och lanserade igår en ny generation av gruvfordon som enbart går på batteri [1]. Fordonen är en 14 tons och en 18 tons underjordslastare, en 42 tons (nyttolast) lastbil samt flera medelstora borriggar. De fordonen är bara början för Epiroc planerar att elektrifiera hela sitt modellprogram inom fem år [2]. Northvolt är leverantör […]

Fordon  | 2018-11-13

Elektrifiering och gruvor del 1 – Den stora bilden

Är du en gruvis? Jag förstod ingenting. Han väntade ett tag, sen förtydligande han, är du en av de som arbetar med gruvor? Det var jag inte och min kunskap var då begränsad om gruvornas betydelse för Sverige och världen. Frågaren var en av de många tusen, som ser till att Sverige är Europas mesta […]