Arkiv / Fordon

Epiroc lanserat sin andra generation av batteridrivna gruvfordon ihop med ny affärsmodell

Creative commons license

Svenska Epiroc går före och lanserade igår en ny generation av gruvfordon som enbart går på batteri [1].
Fordonen är en 14 tons och en 18 tons underjordslastare, en 42 tons (nyttolast) lastbil samt flera medelstora borriggar.
De fordonen är bara början för Epiroc planerar att elektrifiera hela sitt modellprogram inom fem år [2].
Northvolt är leverantör av battericeller och ABB av elmaskinerna. Epiroc har valt leverantörer som har en helhetslösning så att batterierna och elmaskiner ska vara så ekologiskt och socialt hållbara som möjligt. 
Epiroc har också redan presenterat några kunder som t ex LKAB [4].
En utmärkande del av lansering var att Epiroc också lägger till en affärsmodell. De kommer leasa ut batterierna, men också ta ett totalansvar kring batterierna i en tjänst de kallar “Battery as a Service”.
Underjordiska gruvor är en bra nisch för batteridrivna fordon
Epirocs nya elfordon är tänkta att arbeta i underjordiska gruvor.
Många gruvfordon i underjordiska gruvor är dieselfordon. Utsläppen från dieselfordon är en hälsofara för gruvarbetarna och därför måste gruvor ofta ha dyrbar ventilation. Batteridrift tar bort det stora behovet av ventilation. Ny lagstiftningen för renheten i gruvluften från 2023 i EU kommer också öka kravet på ännu mer ventilation.
Det finns också givetvis växthusgas-fördelar med att byta från dieseldrift till eldrift.
Dieselkostnaden för ett gruvbolag är också större per liter diesel än för många andra tillämpningar. Det beror ofta på att bränslet bl a måste bli transporterat långa sträckor i gruvan till där det ska bli använt. 
Batteridriften kan också ge produktionsförbättringar som att de gruvfordon kan ha en högre hastighet än ett dieseldrivet fordon.
Det finns andra fördelar som t ex att i en gruva högt upp i bergen i Peru är luften så tunn så att dieselmotorn har svårt att gå problemfritt.
Epirocs serviceavtal “Battery as a service” är en central del av lanseringen
Batteridrivna gruvfordon är dyrare i inköp. Det beror bl a på batterierna är relativt dyra.
För att minska investeringsbehovet hos Epirocs kunder kommer de leasa ut batterierna. Kostnaderna flyttar då från att vara en investeringskostnad till att vara en löpande kostnaden hos kunden.
En annan fördel är att kunderna behöver inte oroa sig för batterigarantier eller hur länge batterierna håller. Epiroc garanterar i leasingavtalet att det finns fungerande batterierna.
Avtalet hanterar också en annan risk. Batteriutveckingen går fort. Kunderna skulle kunna vilja vänta på en ännu bättre batteriteknik, men eftersom Epiroc garanterar att kontinuerligt byta ut till nya generationers batterier så minskar den risken. 
Epiroc har tillsammans med Northvolt tagit fram en standardstorlek på ett batteripack, som de kan välja hur många de behöver beroende på fordon. Batteripacken är gjorda så robusta och säkra så de ska klara den tuffa underjordiska gruvmiljön. 
Epiroc har också utvecklat en tjänst där de kan bygga om befintliga gruvmaskiner till att bli batteridrivna. De kan både bygga om sina egna fordon, men också fordon från andra leverantörer. Det möjliggör en snabbare omställningen eftersom kunderna då inte behöver vänta tills de byter ut sin vagnpark innan de går mot eldrift.
Epiroc hanterar också delar som andrahandsanvändning och återvinning i tjänsten “battery as a service”.
Epiroc erbjuder olika laddlösningar bl a batteribyte
Kunder kommer ha olika behov för hur mycket de vill köra sitt batterifordon per dag. För de fordon som i princip behöver gå dygnet runt, så kommer Epiroc erbjuda ett batteribytessystem. Batterierna kan bli utbytta på ca 5 minuter.
De kommer också erbjuda olika snabbladdningssystem som klarar kraven i gruvan, som t ex att laddstationen kan bli påkörd. En viktig designparameter är att laddeffekten måste bli anpassad så att kostnaden för elsystemet inte blir för stort i gruvan. 
Egna kommentarer
Epiroc hade sin lansering igår i Örebro under dagen “Power Change Days”. Jag var på plats med många av Epirocs kunder från hela världen.
Epiroc är både ett nytt och gammalt företag. De blev avknoppade från Atlas Copco i år. Epiroc är till stor del fokuserade på gruvindustrin. 
Någon under dagen sa Epiroc är ett start-up företag med mer än 100 års erfarenhet. 
Det borde vara en fördel för att klara ett teknikskifte som batteridrift för underjordiska gruvfordon. Deras nya organisation och affärsmodell är skräddarsydd för att de ska kunna sälja batteridrift till gruvindustrin.
Epirocs erbjudande för batteridrift är en helhetslösning för att minska tveksamheterna hos kunderna och genom det snabba på omställningen.
– De tar bort kapitalkostnaden och många av riskerna med batterier.
– De väljer komponenter som är relativt miljöbättre.
– De erbjuder möjligheten att bygga om befintlig fordonsflotta.
– De anpassar laddningslösning till kundens behov.
Epiroc är en modell som företag från andra branscher borde studera och omforma till sin situation.
Numera tror jag att e-mobility kommer hända mer eller mindre i alla fordonsbranscher. De tre frågorna som finns kvar är:

  • Hur snabbt kan det gå?
  • Får Sverige vara med och sälja?
  • Går det att påverka utvecklingen så att det blir så miljöbra som möjligt?

Epirocs modell försöker påverka alla de tre frågorna.
Referenser
[1] Second generation of the Epiroc zero-emission fleet presented at Power Change Days. Epiroc Pressrelease 14 november. länk
[2] Hyperdrive Electric Vehicle Revolution Goes Underground With Mine Truck. Bloomberg. länk
[3] Spotlight on Electrification Pioneers: Epiroc. Northvolt. länk
[4] Epiroc launches new generation battery-driven machines for sustainable mining. M.Equipment. 14 november.  länk